ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις Ε. Ηλιάδου


 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις

 

Σύνοψη:

Ο τόμος αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση ενός μενίππειου διαλόγου με τον τίτλο «Δὶς κατηγορούμενος» του πολύγραφου σατιρικού συγγραφέα της Δεύτερης Σοφιστικής, Λουκιανού (2ος αι. μ.Χ.). Στο έργο αυτό συνδιάζεται ο διάλογος με τον δικανικό λόγο, ενώ διακριτή είναι η σάτιρα των φιλοσοφικών ρευμάτων της εποχής του συγγραφέα. Το έργο περιλαμβάνει την ομολογία του Λουκιανού για τη μεταστροφή του από τον δικανικό λόγο στη σάτιρα, ένα γεγονός που άλλαξε τη συγγραφική πορεία του στα χρόνια που ακολούθησαν. Η ειρωνεία και το χιούμορ κυριαρχούν στον διάλογο, ο οποίος διανθίζεται με πολλές αυτοβιογραφικές αναφορές.

Η παρούσα έκδοση υιοθετεί το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης της Bibliotheca Oxoniensis (έκδ. M. D. Macleod, Oxford 1974, τόμος II). Το κείμενο συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση και υποσημειώσεις. Η έκδοση συμπληρώνεται από σύντομη εισαγωγή στην εποχή του Λουκιανού, βιογραφικές πληροφορίες και συνολική επισκόπηση του πλούσιου έργου που άφησε o συγγραφέας, καθώς και μια γενική θεώρηση του εν λόγω διαλόγου. Περιλαμβάνονται βιβλιογραφία και ευρετήρια.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ : Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις.

Συγγραφέας:   Ερμιόνη Η. Ηλιάδου

Έκδοση:          Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1997, σ. 226.

ISBN:              960-7099-59-1