2.969η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση

 

«Η απεξάρτηση του τομέα των Μεταφορών από τα καύσιμα άνθρακα και οι επιπτώσεις της στα μελλοντικά συστήματα μεταφορών και συγκοινωνιών»

                                                                                             από το αντεπιστέλλον μέλος  κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο  (35΄)

 

                                                                                                                               Αθήνα  3 Μαρτίου 2017

 

                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

Ημερομηνία: 
16/03/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions