Τετραήμερο σεμινάριο EpiDoc, 2-5/5/2017


2 Μαΐου – 5 Μαΐου 2017, 9:00-17:00

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28

Στο πλαίσιο δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Humanities at Scale – DARIAH-EU η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνει εργαστήριο παρουσίασης και εκμάθησης του ψηφιακού εργαλείου EpiDoc.
To EpiDoc είναι μια διεθνής, συνεργατική προσπάθεια που παρέχει οδηγίες και εργαλεία για τη χρήση του προτύπου TEI XML για την κωδικοποίηση επιγραφών, παπύρων και άλλων αρχαίων κειμένων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση ψηφιακών εκδόσεων κειμένων, όπως Inscriptions of Aphrodisias, Tripolitania, Duke Databank of Documentary Papyri, Digital Corpus of Literary PapyriEAGLE Europeana Project.
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο EpiDoc επικεντρώνεται στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την κωδικοποίηση κειμένων επιγραφών, παπύρων, καθώς και άλλων αρχαίων κειμένων. Το εργαστήριο θα εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες της γλώσσας σήμανσης XML και παράλληλα θα τους δοθεί τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και πειραματισμού πάνω σε δικά τους κείμενα.

Εισηγήτριες: Elli Mylonas και Simona Stoyanova.

Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί το εργαστήριο είναι τα Αγγλικά.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν δικό τους φορητό υπολογιστή.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει τη γνώση επιγραφικής ή παπυρολογίας (αρχαία ελληνικά, λατινικά ή άλλης αρχαίας γλώσσας, καθώς και των συμβάσεων Leiden). Δεν απαιτούνται άλλες ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Εγγραφή

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε εδώ μέχρι τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα υπάρξει επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με email.

Επικοινωνία

Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος gchrysovitsanos@academyofathens.gr

Πρόγραμμα

Tuesday May 2

9:00 Welcome, introduction

Introduce XML, TEI, EpiDoc and Oxygen. Look at examples of existing digital corpora. Discuss editorial aspects of encoding.

12:30 Lunch

14:00 Starting to Encode: Oxygen setup; tagging text transcription and Leiden features. Hands-on work.

16:30 Private practice session and questions

17:00 End

Wednesday May 3

9:00 Continuation of text encoding
Further Leiden practice; text directionality; XSLT transformation for proofreading and display. Hands-on work.

12:30 Lunch

14:00 Tagging metadata
Adding the description and history of the objects. Overall structure of an EpiDoc text. Hands-on work.

16:30 Private practice session; identify topics participants are specifically interested in.

17:00 End

Thursday May 4

9:00 Advanced Textual Features
Apparatus Criticus; Verse. Other features including translations, notes, bibliography. Hands-on work.

12:30 Lunch

14:00 Working with EpiDoc.
Longer term projects, roles and supporting skills. Alternate ways to enter and validate XML. Discussion

16:30 Private practice session and questions

17:00 End

Friday May 5

9:00 Vocabularies and analysis.
Lemmatization, words and names; controlled vocabularies and linked data.
Address questions and unfinished topics.
Discussion, debrief, questions about participants’ own projects

12:30 Lunch

14:00 Conclusion
Overview and evaluation of ongoing projects in the EpiDoc community
Detailed overview of EpiDoc resources and community for continuing support.
Further discussion of individual projects.

16:00 End

Βιβλιογραφία

Τα πρώτα τρία άρθρα αποτελούν μια συνολική θεώρηση της Digital Epigraphy και του EpiDoc. Προτείνονται ως αρχικά αναγνώσματα για την εισαγωγή σας στο EpiDoc.

H. Cayless, C.M. Roueché, et al. (2009), "Epigraphy in 2017." Digital Humanities Quarterly 3.1.
Available: http://digitalhumanities.org/dhq/vol/3/1/000030/000030.html

Bodard, G and Stoyanova, S. (2016), “Epigraphers and Encoders: Strategies for Teaching and Learning Digital Epigraphy.” In: Bodard, G & Romanello, M (eds.) Digital Classics Outside the Echo-Chamber: Teaching, Knowledge Exchange & Public Engagement, Pp. 51–68. London: Ubiquity Press. Available: http://dx.doi.org/10.5334/bat.d

Julia Flanders and Charlotte Roueché (2003), 'Introduction for Epigraphers', online at http://www.stoa.org/epidoc/gl/latest/intro-eps.html

Alison Babeu (2011), 'Epigraphy', “Rome Wasn’t Digitized in a Day”: Building a Cyberinfrastructure for Digital Classicists Draft Version 1.3—11/18/10, pp. 73–89. CLIR: Washington. Available: http://www.clir.org/pubs/reports/pub150

Laura Löser (2014), “Meeting the Needs of Today’s Audiences of Epigraphy with Digital Editions.” In Orlandi, Santucci et al., Information Technologies for Epigraphy and Cultural Heritage. Proceedings of the First EAGLE International Conference. Rome. Available: http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf#5f

Joshua D. Sosin, 'Digital Papyrology', Congress of the International Association of Papyrologists, 19 August 2010, Geneva. Available: http://www.stoa.org/archives/1263