Κ. Οικονομάκου, Προλεγόμενα στην κριτική έκδοση των Αλεξιφαρμάκων του Νικάνδρου


 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μελέτη του Κωνσταντίνου Οικονομάκου βασίζεται στη διδακτορική διατριβή του και αποτελεί εκτενή κριτικό σχολιασμό στο έργο Ἀλεξιφάρμακα του Νικάνδρου του Κολοφώνιου, διδακτικού ποιητή του 2ου αι. π.Χ. Για το έργο αυτό, στο οποίο ο ποιητής πραγματεύεται σε 632 δακτυλικούς εξαμέτρους 22 δηλητηριώδεις ζωικές, φυτικές και ανόργανες ουσίες και τα αντίδοτά τους, διαθέτουμε δύο σημαντικές κριτικές εκδόσεις, οι οποίες όμως παρουσιάζουν σημαντικές αβλεψίες και σφάλματα. Ο τόμος αυτός προσφέρει μια νέα κριτική έκδοση βασισμένη στην άμεση χειρόγραφη παράδοση. Για πρώτη φορά διερευνώνται οι σχέσεις των χειρογράφων μεταξύ τους, καθώς και η έμμεση παράδοση (σχόλια, παράφραση του Ευτεκνίου, αρχαία λεξικογραφία, κ.ά.). Συμπεριλαμβάνεται επίσης σχολιασμένη βιβλιογραφία για τις προηγούμενες εκδόσεις, εργασίες και μεταφράσεις των Ἀλεξιφαρμάκων, και αναλύεται η γλώσσα και το μέτρο που χρησιμοποιείται. Ο εκτενής κριτικός σχολιασμός καταλήγει στο κείμενο που δημοσιεύεται από την Ακαδημία Αθηνών με τίτλο Κωνσταντίνος Οικονομάκος, Νικάνδρου Ἀλεξιφάρμακα, Αθήναι 2002 [Ελληνική Βιβλιοθήκη]. Ο τόμος συμπληρώνεται από σύντομο προλογικό σημείωμα και ευρετήριο, καθώς και μια έγχρωμη φωτογραφία του χειρογράφου Π.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            Προλεγόμενα στην κριτική έκδοση των Αλεξιφαρμάκων του Νικάνδρου

Συγγραφέας:   Κωνσταντίνος Οικονομάκος

Σειρά:              ΠΟΝΗΜΑΤΑ: Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αρ. 4

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 2002, σ. xxv + 262

ISBN:              960-404-008-1