ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου: A critical edition with an introduction on Nicholas’ life and works by Athanasios D. Angelou


 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου:

A critical edition with an introduction on Nicholas’ life and works by Athanasios D. Angelou

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 1)

 

Σύνοψη:

 

Πρόκειται για κριτική έκδοση του έργου Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου, το οποίο έγραψε ο επίσκοπος Μεθώνης Νικόλαος (βυζαντινός λόγιος, 12ος αι. μ.Χ.). Σκοπός του συγγραφέα είναι η ανάλυση της πλατωνικής θεολογίας όπως διασώζεται από τον Πρόκλο, έτσι ώστε οι αναγνώστες να έρθουν σε επαφή με ένα φιλοσοφικό έργο που συνδυάζεται με τη χριστιανική πίστη. Η εισαγωγή, που είναι γραμμένη στα αγγλικά, διαιρείται σε τέσσερα μέρη και αφορά στη ζωή του Νικολάου, στα έργα του, στη χειρόγραφη παράδοση της Ἀναπτύξεως και στο πνευματικό υπόβαθρό της. Ακολουθεί σχετικό Παράρτημα και η βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο συνοδευόμενο από κριτικό υπόμνημα και υπόμνημα πηγών. Η μονογραφία συμπληρώνεται με ευρετήρια.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

 

Τίτλος:             ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου

                         Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου. A critical edition with an introduction on Nicholas’ life

                         and works by Athanasios D. Angelou

Συγγραφέας:   Αθανάσιος Δ. Αγγέλου

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία:   1984, σσ. lxxx + 204

ISBN:                -