Ανακοίνωση: Πρόταση της Συγκλήτου για την πλήρωση της θέσεως του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών

 

Κατόπιν της υπ' αριθ. 126558/15.6.2017 Προκηρύξεως ,  ανακοινώνεται η πρόταση της Συγκλήτου για την πλήρωση της θέσεως του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών.

Επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα.

 Ημερομηνία: 
18/07/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις