ΓΑΛΗΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ, Αθηνά Δ. Μπάζου


 

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ

(Ελληνική Βιβλιοθήκη)

 

Το παρόν βιβλίο αποτελεί κριτική έκδοση της πραγματείας ΟΤΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ, του ιατρού Γαληνού (2ου αι. μ.Χ.). Η παρούσα έκδοση βασίζεται στην εξέταση ήδη γνωστών χειρογράφων, αλλά και άλλων που δεν είχαν χρησιμοποιήσει οι προηγούμενοι εκδότες, αξιοποιεί το σύνολο των παλιών μεταφράσεων της πραγματείας και επαναπροσδιορίζει την σημασία της editio princeps του έργου, με στόχο την επιτυχή αποκατάσταση του κειμένου. Ο τόμος περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή στην οποία αρχικά μελετώνται θέματα που αφορούν τον σκοπό συγγραφής, το περιεχόμενο, τη χρονολόγηση και τη γνησιότητα της πραγματείας, ενώ ακολουθεί και μία ενδελεχής εξέταση της χειρόγραφης παράδοσης του έργου. Συγκεκριμένα, γίνεται περιγραφή τόσο των σωζόμενων όσο και των χαμένων χειρογράφων που παραδίδουν το κείμενο και στη συνέχεια μελετάται η μεταξύ τους σχέση.  Ακόμη, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στην έμμεση παράδοση του κειμένου, στις προηγηθείσες κριτικές εκδόσεις της πραγματείας, καθώς και στις ξενόγλωσσες μεταφράσεις της που εκπονήθηκαν κατά καιρούς.  Το  αποκατεστημένο αρχαίο κείμενο συνοδεύεται από αρνητικό κριτικό υπόμνημα, ενώ η έκδοση συμπληρώνεται από ευρετήριο ονομάτων και βασικών όρων.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:            ΓΑΛΗΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ

Συγγραφέας: Αθηνά Δ. Μπάζου

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής γραμματείας

Σειρά:             Ελληνική Βιβλιοθήκη

Χρονολογία: Αθήνα 2011, σελ. xi, 114*, 134

ISBN:              978-960-404-136-7

ISSN:              1792-1260