Διεξαγόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Επιτροπής Ερευνών


Κωδικός Τίτλος προγράμματος Υπεύθυνος Ημερομηνία Έγκρισης
200/812 Πρόταση για την ψηφιοποίηση των μετεωρολογικών και συναφών αρχείων του Αιγινήτη και Μαριολόπουλου που φυλάσσονται στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών Χρ. Ζερεφός 2013
200/819 Έκδοση μέρους της αρχειακής ενότητας "Άγιο Όρος" Ελ. Κατσιαδάκη 2013
200/821 Έρευνα για την τοπική πολιτισμική ανάπτυξη οικισμών Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Ιωαννίνων: Ευρετήριο υπαίθριων γλυπτών μνημείων 19ου -21ου αι. Χρ. Χρήστου 2014
200/827 Προλεγόμενα στη χορική ποίηση των Ελλήνων Νικ. Κονομής 2014
200/834 Data Driven Solar Eruption Prediction Tools - FlareCast Εμμ. Γεωργούλης 2014
200/835 Monitoring Atmospheric Composition and Climate III - MACCIII Χρ. Ζερεφός 2014
200/836 Πολιτειακές και κρατικές θεωρίες στο έργο των σύγχρονων Ελλήνων στοχαστών Εμμ. Ρούκουνας 2014
200/838 Μελέτη των κλιματικών τάσεων όπως προκύπτουν από επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις και όπως υπολογίζονται από αριθμητικά μοντέλα Χρ. Ζερεφός 2014
200/843 Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-Research Networking, Optimization and Synergies- Parthenos Ελ. Κατσιαδάκη 2015
200/844 Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και κατά Αριστοτέλη Κ. Δεσποτόπουλος 2015
200/845 Γαλαξιακή Δυναμική Γ. Κοντόπουλος 2015
200/847 Από την προστασία των ατομικιστικών ελευθεριών στην προστασία των μελλοντικών γενεών Επ. Σπηλιωτόπουλος 2015
200/851 Copernicus Atmosphere Monitoring Service CAMS-84: Global and regional a rosteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas - Υπηρεσίες παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus 84: Παγκόσμιος και Περιοχικός εκ των υστέρων έλεγχος Αξιοπιστίας, που εστιάζει ιδιαιτέρως στην Αρκτική και στη Μεσόγειο Χρ. Ζερεφός 2015
200/852 Έρευνα για την ταυτοποίηση, καταγραφή και δημοσίευση του σχεδιαστικού και φωτογραφικού αρχείου του Ακαδημαϊκού Πάυλου Μ. Μυλωνά και της βυζαντινολόγου Αγγελικής Μητσάνη, καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων του ΚΕΒΜΤ Π.Λ. Βοκοτόπουλος 2015
200/853 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Γ. Κοντόπουλος 2015
200/854 Μη γραμμικά φαινόμενα σε γαλαξιακούς δίσκους Γ. Κοντόπουλος 2015
200/855 Αντίστροφα προβλήματα και ιατρική απεικόνιση Αθ. Φωκάς 2016
200/856 IS-ENES II Χρ. Ζερεφός 2016
200/857 Διάχυση αποτελεσμάτων A-effort Εμμ. Γεωργούλης 2015
200/858 Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού και οι εθνικές ρυθμίσεις Εμμ. Ρούκουνας 2016
200/859 Has DARIAH Ελ. Κατσιαδάκη 2016
200/860 Η συμβολή της ελληνικής επιστήμης στη θεωρία και πρακτική του διεθνούς δικαίου Εμμ. Ρούκουνας 2015
200/861 Tabula Imperii Romani Β.Χ. Πετράκος 2016
200/862 Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αι. Κ. Κριμπάς 2016
200/863 Κρίση θεσμών, νέοι και το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ελλάδα Νικ. Διαμαντούρος 2016
200/864 Ο αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας με λαιμό Αλ. Καμπίτογλου 2016
200/865 Ημερολόγιο Αγώνος Β.Χ. Πετράκος & Χρ. Μάλτέζου 2016