Σφέτσα Μαρία


Σφέτσα Μαρία
Διοικητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210 3664771
Fax 210 3664806
e-mail: msfetsa@academyofathens.gr