Τσελέκου Πολυξένη


Τσελέκου Πολυξένη
Διοικητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 725
e-mail: xtselekou@academyofathens.gr