Τσολακίδης Συμεών


Συμεών Τσολακίδης
Ερευνητής Γ' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Διαλεκτική λεξικογραφία, Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, Ετυμολογία, Μορφολογία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1995-2002 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η όψη του ρήματος σε δωρικές διαλέκτους».

1992-1995 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία.

1988-1992 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, ειδίκευση Γλωσσολογίας: Πτυχίο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019-2022 Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα: Digitizing the Cappadocian dialectal landscape. Πανεπιστήμιο Πατρών.

2017-2019 Ερευνητής στο πρόγραμμα: Immigrec: ιστορίες ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά. Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια McGill, York και Simon Fraser.

2012-2015 Ερευνητής στο πρόγραμμα: Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πανεπιστήμιο Πατρών

2005-2007 Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πρόγραμμα: Καταγραφή και μελέτη των ιδιωμάτων της Ανατολικής Λέσβου. Σύγκριση με το μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων.Πανεπιστήμιο Πατρών:

2002-2008 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: Δόκιμος ερευνητής με κύρια αντικείμενα: 1) τον συνεχή εμπλουτισμό και βελτίωση (όσον αφορά τις δυνατότητες αναζήτησης, την παρουσίαση των δεδομένων κτλ.) της Βιβλιογραφίας για τη νέα ελληνική γλώσσα  και 2) τον σχεδιασμό και κατάρτιση ενός διαδικτυακού αντίστροφου λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

4-5 και 10-11/2017 Εθνογραφική έρευνα και συλλογή αφηγήσεων σχετικών με τη μεταναστευτική εμπειρία Ελλήνων πρώτης γενιάς στον δυτικό και κεντρικό Καναδά.

8/1995 Εθνογραφική έρευνα και συλλογή διαλεκτικών προφορικών και γραπτών δεδομένων της Νέας Ελληνικής της περιοχής της Μαριούπολης στην Ουκρανία.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

υπό έκδ.: Tsolakidis S. “Men and women in the lexicography for Early Modern Greek”. Language & History.

2022: Pappas P., A. Ralli and S. Tsolakidis. Greek-Canadian Koiné: the emergence of a Koiné among Greek-Canadian immigrants. Languages 7(2).

2022: Τσολακίδης Σ. και Α. Villalva. Το μορφολογικό συστατικό του υπό ανάπτυξη λεξικογραφικού προτύπου European Roots. Στο M. Κατσογιάννου & Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.), Ελληνική λεξικογραφία και μορφολογία, Αθήνα: Πατάκης, 289-310.

2021: Tsolakidis S. Hills and mountains in (Modern) Greek lexicography. Lexicographica  37(1): 177-202.

2021: Τσολακίδης Σ. και Π. Παππάς. Τα άτονα φωνήεντα στη Νέα Ελληνική των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Στο Θ. Μαρκόπουλος κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 14ου ΔΣΕΓ, 1393-1404. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

2020: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπούλου και Α. Ράλλη. Η μορφή και η λειτουργία του Παρακειμένου Α στις ΝΕ διαλέκτους. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 40: 513-523.

2019: Tsolakidis S. Modern Greek equivalents of ‘red’. In A. Villalva & G. Williams (eds.) The landscape of lexicography, 305-314. Lisbon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

2019: Tsolakidis S. Modern Greek στο κεφάλαιο Villalva A. et al. ‘Daisies’ in some European languages: a survey of lexical knowledge’. In A. Villalva & G. Williams (eds.) The landscape of lexicography, 248-257. Lisbon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

2019: Τσολακίδης Σ., A. Ράλλη και Π. Παππάς. Διαλεκτικές μορφές του παρατατικού στον λόγο Ελλήνων μεταναστών του Καναδά. Patras Working Papers in Linguistics 5: 23-36.

2019: Παππάς Π. και Σ. Τσολακίδης. Ανύψωση φωνηέντων στον λόγο Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Patras Working Papers in Linguistics 5 (Special Issue: Γλώσσα και μετανάστευση: η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά): 67-82.

2019: Ralli A., P. Pappas and S. Tsolakidis. Distribution and use of the unaccented augment in Canadian Greek. Patras Working Papers in Linguistics 5 (Special Issue: Γλώσσα και μετανάστευση: η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά): 161-172.

2019: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπουλου και Α. Ράλλη. Η μορφή και η λειτουργία του υπερσυντέλικου (Α’) στις νεοελληνικές διαλέκτους. Στο I. Κάππα & Μ. Τζακώστα (επιμ.), Πρακτικά του MGDLT 7, 194-207. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

2017: Τσολακίδης Σ., A. Ράλλη και Δ. Μελισσαροπούλου. Ετυμολογία και διαλεκτική λεξικογραφία: η περίπτωση του Λεξικού της διαλεκτικής ποικιλίας των Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειο-ανατολικής Λέσβου και του τρια-διαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και του Αϊβαλιού/Μοσχονησίων. Στο Χ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 294-309.

2016: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπούλου και A. Ράλλη. Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους. Στο A. Ράλλη, N. Κουτσούκος και Σ. Μπόμπολας (επιμ.), Πρακτικά του MGDLT 6, 194-207. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

2016: Tsolakidis S. and D. Melissaropoulou. Present Perfect vs. Simple Past in Greek school textbooks: a competitive relation? In M. Mattheoudakis & A. Nicolaidis (επιμ.), Selected Papers from the ISTAL 21, 805-822. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki.

2013: Melissaropoulou D., C. Themistokleous, S. Tsiplakou and S. Tsolakidis. The Present Perfect in Cypriot Greek revisited. In F. Gregersen, J. Parrott & P. Quist (επιμ.), "Language variation - European Perspectives IV", Series "Studies in Language Variation", 159-172. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

2013: Tsolakidis S. and A. Ralli. Etymology and dialectal lexicography: the Dictionary of the Minor Asia dialectal varieties of Kydonies, Moschonisia and Eastern Lesvos (DKMEL). In Μ. Janse κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the MGDLT 5, 475-486. Patras: University of Patras.

2012: Τσολακίδης Σ. Κυπριακή διάλεκτος: πρώτες μαρτυρίες και χαρακτηριστικά. Θέματα 11-12 (Αφιέρωμα στην κυπριακή διάλεκτο): 22-31.

2012: Τσολακίδης Σ. Διάλεκτος και γλωσσική εκπαίδευση. Συμβολή στη διαχρονία και συγχρονία των ελληνοκυπριακών γλωσσοεκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση 170: 97-120.

2012: Τσολακίδης Σ. και Ά. Χατζηπαναγιωτίδη. Διδιαλεκτισμός, Γ2 και γλωσσικά λάθη: μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολείο της Κύπρου. In Ζ. Gavriilidou κ.ά. (επιμ.), Selected papers of the 10th ICGL, 1190-1196. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, pp. 1190-1196. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2012: Tsolakidis S. and N. Loizidou-Ieridou. Writing in the Cypriot Dialect: more history or more phonology? Investigating primary school students’ choices of words, morphemes and graphemes when writing using the Cypriot Dialect. ATINER's Conference Paper Series, No: EDU2012-0131. Athens: Athens Institute for Education and Research.

2012: Τσολακίδης Σ. και Ά. Χατζηπαναγιωτίδη. Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των διαλέκτων: μία διδακτική δοκιμή για την κυπριακή. Στο Κ. Μαλαφαντής κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 1221-1230. Αθήνα: Γρηγόρης.

2011: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για την κατανομή και τη λειτουργία των ρηματικών τύπων στη Λεσβιακή. Στο Χ. Χαραλαμπάκης και Μ. Ντζουβάνη (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Παγκόσμιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου «Οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα», 264-288. Αθήνα: Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

2011: Τσολακίδης Σ. Γραμματικοποιημένες δομές δυνητικής τροπικότητας στις νεοελληνικές διαλέκτους. In Μ. Janse κ.ά. (ed.), Proceedings of the MGDLT 3, 215-226. Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου.

2010: Τσολακίδης Σ. Αντιγεγονοτικές περιφράσεις με το ήθελα+απρφ. στις νεοελληνικές διαλέκτους. In Α. Ralli κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the MGDLT 4, pp. 224-231. Patras: University of Patras.

2010: Τσολακίδης Σ. και Δ. Μελισσαροπούλου. H διαχρονική εξέλιξη των στερητικών μεταρηματικών σχηματισμών σε –τ(ος) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30: 630-642.

2009: Manolessou I. and S. Tsolakidis. Greek coordinated compounds: synchrony and diachrony. Patras Working Papers in Linguistics 1: 23-39.

2009: Τσολακίδης Σ. Αντιγεγονοτικές περιφράσεις με το ήθελα να στις νεοελληνικές διαλέκτους. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29: 413-457.

2008: Tsolakidis S. Remarks on the aspectual function and the distribution of verbal forms in Elean. In R. Hodot & G. Vottéro G. (επιμ.), Dialectes grecs et aspect verbal. Actes de la Table Ronde de Saint Etienne, 227-247. Nancy: ADRA.

2007: Ράλλη Α., Δ. Μελισσαροπούλου και Σ. Τσολακίδης. Ο Παρακείμενος στη Νέα Ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή του. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27: 361-372.

2007: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη ρηματική όψη σε σχέση με τη λειτουργία και την κατανομή των ρηματικών τύπων στη Λοκρική. Στα Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (York, 8-10/9/2005).

2006: Τσολακίδης Σ. Διόρθωση σε ένα ψήφισμα από την Τανάγρα (REG 12, 1899, 72 κ.ε. Ι, στ. 32-33). Ελληνικά 54: 105-106.

2004: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη δήλωση της όψης και της χρονικής αναφοράς στη Θεσσαλική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: 717-727.

2003: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη χρήση των ρηματικών τύπων στην Ηρακλεωτική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 23: 452-463.

2002: Τσολακίδης Σ. Η επίδραση του συντακτικού περιβάλλοντος στη δήλωση της ρηματικής όψης στην Ιωνική της Μ. Ασίας και των Κυκλάδων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 22: 671-680.

2000: Τσολακίδης Σ. Προθέσεις και ρηματική όψη σε δωρικές διαλέκτους. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 20: 555-566.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σιώτου Α. κ.ά. (2019). IMMIGREC. Ιστορίες ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Tηλ.: 211 211 1013

e-mail: stsolakidis@academyofathens.gr