Μερτύρης Διονύσης


Διονύσης Μερτύρης
Ερευνητής Γ' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ιστορική γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Μορφολογία, Σύνταξη

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2008-2014 La Trobe University, Department of Linguistics: Διδακτορική διατριβή με θέμα: The loss of the genitive in Greek: A diachronic and dialectological analysis.

2006-2008 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεωρητική Γλωσσολογία.

2001-2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Πτυχίο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017-2019 Ulster University: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Investigating variation and change: Case in diachrony.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

2019 Καταγραφή βόρειων ιδιωμάτων στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών και ποντιακών ποικιλιών στους νομούς Πιερίας και Ημαθίας. Το απομαγνητοφωνημένο υλικό έχει κατατεθεί στην Ακαδημία Αθηνών  (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ) με αριθμό 1542.

2008 Καταγραφή της γλώσσας Kara στη Νέα Ιρλανδία της Παπούας-Νέας Γουινέας.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

υπό έκδοση: Anagnostopoulou E., D. Mertyris & C. Sevdali (eds.). On the place of case in Grammar. Oxford University Press.

υπό έκδοση: Anagnostopoulou E., M. Macleod, D. Mertyris & C. Sevdali.  Genitive and datives with Ancient Greek three-place predicates. In E. Anagnostopoulou, D. Mertyris & C. Sevdali (eds.) On the place of case in Grammar. Oxford University Press.

υπό έκδοση: Mertyris D. Analytic cases. Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Mertyris D. Genitive. Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Mertyris D. Genitive absolute. Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Mertyris D. Nominal system (gender, number, case). Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Mertyris, D. Partitive. Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Mertyris D. Possession. Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

2022: Anagnostopoulou E., D. Mertyris, C. Sevdali. High and Low Arguments in Northern and Pontic Greek. Languages 7(3): 238.

2022: Luraghi S. & D.Mertyris. Basic valency in diachrony: from Αncient to Modern Greek. In S. Luraghi & E. Roma (eds.), Valency over Time, pp. 169-208. Mouton De Gruyter.

2021: Macleod M., E. Anagnostopoulou, D. Mertyris & C. Sevdali. The DiGreC Treebank. Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences 6: 1-12.

2019: Mertyris D. Defective genitives of ι-neuter nouns in Modern Greek: the role of synizesis. Proceedings of the 8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Gjirokastër, Albania, 4-6/10/2018: 163-176.

2019: Mertyris D. Morphological contamination in dialectal Greek: ‘accusative-like’ genitives. Proceedings of the 7th International Conference on Modern Greek dialects and Linguistic Theory, Rethymno, Greece, 4-6/10/2016: 145-155.

2018: Κισιλιέρ M. & Δ. Μερτύρης. Περί της γενικής στα Τσακώνικα ουσιαστικά. Χρονικά των Τσακώνων 23 (2). Πρακτικά του 8ου συνεδρίου του Αρχείου Τσακωνιάς, Λεωνίδιο, 9-11/9/2016: 219-242.

2017: Μερτύρης Δ. & M. Κισιλιέρ. Η γενική στη Μαριουπολίτικη διάλεκτο: διατήρηση και απώλεια. Studies in Greek Linguistics 37, Thessaloniki, Greece, 12-14/5/2016: 465-476.

2015: Mertyris D. Dissertation Summaries. Journal of Greek Linguistics, 15.1: 159-169.

2014: Mertyris D. Deflexion in Northern Greek: the loss of the genitive. Proceedings of the 11th International Conference on Greek Linguistics, Rhodes, Greece, 26-29/9/2013: 1100-1112.

2013: Mertyris D. Accusative-genitive syncretism in the nominal inflection of Modern Greek dialects. Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Ghent, Belgium, 20-22/9/2012: 335-352.

2011: Mertyris D. The loss of the genitive plural in the personal pronouns of Medieval and Modern Greek. Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics, Chicago, USA, 29-31/10/2009: 480-491.

2009: Mertyris D. The grammaticalization of the future in Greek and Bulgarian. Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, Patras, Greece, 28-30/3/2008: 222-230.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Τηλ.: 211 211 1004

e-mail: dmertyris@academyofathens.gr