Κριτσωτάκη Δέσπω


Δέσπω Κριτσωτάκη
Ερευνήτρια Γ΄

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003 και συνέχισε τις σπουδές της στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Ψυχική ασθένεια και ψυχιατρική νοσηλεία. Κοινωνικές προσλήψεις και λειτουργίες της ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τη Σκοτία των αρχών του 20ού αιώνα» (2009) (υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία των επιστημών υγείας, την ιστορία της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, των εθελοντικών συσσωματώσεων, της παιδικής ηλικίας, της οικογένειας, της σεξουαλικότητας και της εγκληματικότητας.

Έχει εργαστεί σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως το μεταδιδακτορικό πρόγραµµα «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών» με θέμα «Ψυχική υγιεινή, κοινωνική πρόνοια και κοινωνία στη μεταπολεμική Ελλάδα: Το παράδειγμα του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, 1956-1978» (2012-2014), το πρόγραμμα ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» με θέμα «Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» (2018-2019) και το Marie Curie Individual Fellowship με θέμα «Mental health advocacy: Reassessing the history of mental health organizations in the second half of the twentieth century» (2019-2021). Από το 2019 μέχρι το 2023 ήταν μέλος της Δράσης COST “Who Cares in Europe”, https://whocaresineurope.eu/.

Έχει διδάξει το προπτυχιακό σεµινάριο Disease and Society: An Introduction to the History of Medicine στο Τµήµα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Strathclyde της Σκωτίας (2012) και Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2017-2018). Τα τελευταία χρόνια διδάσκει Προφορική Ιστορία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

https://academyofathens.academia.edu/DespoKritsotaki

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Παιδική ηλικία και νεότητα στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (1904-1940): Μία ιστορική και κοινωνιολογική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: Ψηφίδες (2022) (με τη Βάσια Λέκκα).

“Pervert, Sadist, Voyeur and Necrophile”: Pathological Sexual Desire in the Case of the ‘Seich-Sou Dragon’, 1959-1963”, Historical Review/La Revue Historique, 18 (2022), 43-66 (με τον Παναγιώτη Ζεστανάκη).

«Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα (1960-1980)», Μνήμων, 38, 2021, 181-202.

“Changing psychiatry or changing society? The Motion for the Rights of the ‘Mentally Ill’ in Greece, 1980-1990”, Journal for the History of Medicine and Allied Sciences, 76, (2021), 440–461.

«Σεξουαλικότητα και επιστήμες ‘ψ’ στην Ελλάδα: Έφηβες και νέες γυναίκες σε μια υπηρεσία ψυχικής υγείας, 1960-1980», στο Δήμητρα Βασιλειάδου και Γλαύκη Γκότση (επιμ.), Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, Αθήνα, 2020, σ. 81-100.

“From virginity to orgasm: Marriage and sexuality in twentieth-century Greece”, Journal of Family History, 45 (3) 2020, 315-333 (με τους Έφη Αβδελά, Κωστή Γκοτσίνα και Δήμητρα Βασιλειάδου).

“Mental healthcare in post-war Greece”, Historical Review/La Revue Historique, 17 (2020), 91-114.

“Progressive science meets indifferent state? Revisiting the attempts for mental health care reforms in post-war Greece (1950-1980)”, Dynamis, 39 (1) 2019, 99-121 (με τον Δημήτρη Πλουμπίδη).

Preventing Mental Illness: Past, Present and Future, Palgrave MacMillan, 2019 (συνεπιμέλεια µε τους Vicky Long και Matthew Smith).

“From ‘social aid’ to ‘social psychiatry’: Mental health and social welfare in post-war Greece (1950s-1960s)”, Palgrave Communications, 4, 2018, doi:10.1057/s41599-018-0064-1.

«Για μία προφορική ιστορία του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, 1950-1979», Σύναψις, 46 (13) 2017, 29-42 (με τη Βάσια Λέκκα).

«Ψυχική υγιεινή», κοινωνική πρόνοια και ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη μεταπολεµική Ελλάδα. Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, 1956-1978, Αθήνα, Πεδίο, 2016.

Deinstitutionalisation and After. Post-War Psychiatry in the Western World, Palgrave MacMillan, 2016 (συνεπιμέλεια µε τους Vicky Long και Matthew Smith).

“Turning private concerns into public issues: Mental retardation and the parents’ movement in post-war Greece, c. 1950-1980”, Journal of Social History, 49(4), 2016, 982-98.

“Mental hygiene and child guidance in post-war Greece: The case of the Centre for Mental Health and Research, 1956-1970”, Social History of Medicine, 27(4), 2014, 751-67.

«Ιατρική και ερµαφροδιτισµός στην Ελλάδα, 1870-1970», στο Δήµητρα Βασιλειάδου, Παναγιώτης Ζεστανάκης, Μαρία Κεφαλά, Μαρία Πρέκα (επιµ.), (Αντι)µιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειµενικότητες, ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, σ. 197-222.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα

Τηλ. 210 3664602

e-mail: dkritsotaki@academyofathens.gr