Νέα - Δραστηριότητες


Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης με θέμα «Mendicant Orders in the Eastern Mediterranean: Art, Architecture and Material Culture (13th-16th c.)», Ναύπλιο, 19-23 Απριλίου 2017

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου