Αριθμητική σύνθεση των τάξεων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 18
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 19
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 12

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 7
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 11
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 5

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 73
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 32
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 32