Αριθμητική σύνθεση των Τάξεων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 20
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 19
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 12

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 12
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 14
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 6

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 86
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 29
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 28