Αριθμητική σύνθεση των τάξεων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 17
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 18
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 13

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 8
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 13
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 4

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 75
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 32
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 32