Αριθμητική σύνθεση των τάξεων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 16
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 14
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 13

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 8
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 15
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 5

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 79
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 32
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 30