Αριθμητική σύνθεση των Τάξεων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 17
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 14
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 11

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 8
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 15
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 6

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Τάξη των Θετικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 82
  2. Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών- Αριθμός Μελών: 29
  3. Τάξη των Ηθικών και των Πολιτικών Επιστημών- Αριθμός Μελών: 30