Σύνθεση των τάξεων κατά γνωστικό πεδίο


ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
Μαθηματικές Επιστήμες
Εφηρμοσμένες Θετικές Επιστήμες
Ιατρικές Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες
Φυσικοϊστορικές Επιστήμες

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ 
Αρχαιολογία
Αρχιτεκτονική
Καλές Τέχνες
Ελληνική Ιστορία
Ιστορία της Τέχνης
Λαογραφία
Λογοτεχνία
Ελληνική Φιλολογία

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
Νομικές Επιστήμες
Θεολογία
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Φιλοσοφία
Κοινωνικές Επιστήμες