Πούπκου Αναστασία


Αναστασία Πούπκου
Ερευνήτρια Γ'

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Δρ. Πούπκου είναι Φυσικός, με Μεταπτυχιακό στην Φυσική του Περιβάλλοντος και διδακτορικές σπουδές στην Φυσική της Ατμόσφαιρας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής. Έχει πολυετή εμπειρία στους τομείς της μοντελοποίησης και της αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα, του διαχωρισμού πηγών ατμοσφαιρικών εκπομπών, της ανάλυσης των ατμοσφαιρικών διεργασιών και της εκτίμησης ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών.

Έχει 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 56 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδριών με κριτές (1517 ετεροαναφορές, h-index 22, Πηγή: Scopus, 07/05/2023). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα (FP6, FP7, Horizon2020, ETC, ESA και Εθνικά; σε 5 από αυτά ως WP Leader). Έχει υπάρξει μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής σε 5 ερευνητικά έργα. Είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία. Έχει συμμετάσχει στην δράση "ES0602: Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems" του διακυβερνητικού πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και Τεχνολογία και στο Ευρωπαϊκό φόρουμ “Forum for air quality modelling in Europe”. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά».

Η Δρ. Πούπκου έχει διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου δίδαξε τα μαθήματα «Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας», «Χημεία Περιβάλλοντος», «Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον», «Διαχείριση Αερίων Ρύπων». Έχει επιβλέψει πάνω από 20 Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

 1. Giama, E., Chantzis, G., Kontos, S., Keppas, S., Poupkou, A., Liora, N. and Melas, D., 2023. "Building energy simulations based on weather forecast meteorological model: The case of an institutional building in Greece", Energies, 16, 191, https://doi.org/10.3390/en16010191.
 2. Liora, N., Poupkou, A., Papadogiannaki, S., Parliari, D., Giama, E., Pieretti, G.A., Da Rugna, L., Susanetti, L., Bressan, M., Villanueva, J.A.B., Chacartegui, R., Pintus, F.J., Greco, L., Bertolini, M. and Melas, D., 2023. "A methodology for carbon footprint estimations of research project activities—A scenarios analysis for reducing carbon footprint", Atmosphere, 14, 6, https://doi.org/10.3390/atmos14010006.
 3. Kapsomenakis, J., Douvis, C., Poupkou, A., Zerefos, S., Solomos, S., Stavraka, T., Melis, N., Kyriakidis, E., Kremlis, G. and Zerefos, C., 2022. "Climate Change Threats to Cultural and Natural Heritage UNESCO Sites in the Mediterranean", Environment, Development and Sustainability, https://doi.org/10.1007/s10668-022-02677-w.
 4. Liora, N., Kontos, S., Parliari, D., Akritidis, D., Poupkou, A., Papanastasiou, D.K. and Melas, D., 2022. "On-line heating emissions based on WRF meteorology - Application and evaluation of a modeling system over Greece", Atmosphere, 13, 568, https://doi.org/10.3390/atmos13040568.
 5. Keppas, S., Papadogiannaki, S., Parliari, D., Kontos, S., Poupkou, A., Tzoumaka, P., Kelessis, A., Zanis, P., Casasanta, G., de’Donato, F., Argentini, S. and Melas, D., 2021. "Future climate change impact on urban heat island in two mediterranean cities based on high-resolution regional climate simulations", Atmosphere, 12, 884. https://doi.org/10.3390/atmos12070884.
 6. Liora, N., Poupkou, A., Kontos, S., Meleti, C, Chrysostomou, K., Aifadopoulou, G., Zountsa, S., Kalogirou, C., Chacartegui, R., Liguori, F., Bressan, M., Almeida, S.M. and Melas, D., 2021. "Estimating road transport pollutant emissions under traffic‑congested conditions with an Integrated Modelling Tool—Emissions reduction scenarios analysis". Emission Control Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s40825-021-00191-5.
 7. Solomou, E.S., Pappa, A., Kioutsioukis, I., Poupkou, A., Liora, N., Kontos, S., Giannaros, C. and Melas D., 2021. "Analog Ensemble technique to post-process WRF-CAMx ozone and particulate matter forecasts". Atmospheric Environment, 256, 118439.
 8. Kontos, S., Kakosimos, K., Liora, N., Poupkou, A. and Melas, D. 2021. "Towards a regional dust modeling system in the central Middle East: Evaluation, uncertainties and recommendations". Atmospheric Environment, 246, 118160.
 9. Zerefos, C., Solomos, S., Kapsomenakis, J., Poupkou, A., Dimitriadou, L., Polychroni, I., Kalabokas, P., Philandras, C. and Thanos, D., 2020. "Lessons learned and questions raised during and post‑COVID‑19 anthropopause period in relation to the environment and climate". Environment Development and Sustainability, DOI: 10.1007/s10668-020-01075-4.
 10. Zyrichidou I., Balis D., Koukouli M.E., Drosoglou T., Bais A., Gratsea M., Gerasopoulos E., Liora N., Poupkou A., Giannaros C., Melas D., De Smedt I., Van Roozendael M., Van der A R.J., Boersma K.F., Valks P. and Richter A., 2019. "Adverse results of the economic crisis: A study on the emergence of enhanced formaldehyde (HCHO) levels seen from satellites over Greek urban sites". Atmospheric Research, 224, 42-51.
 11. Kontos, S., Liora, N., Giannaros, C., Kakosimos, K., Poupkou, A. and Melas, D., 2018. "Modeling natural dust emissions in the central Middle East: Parameterizations and sensitivity". Atmospheric Environment, 190, pp. 294-307.
 12. Solomou E., Poupkou A., Bolis S., Zanis P., Lazaridis M. and Melas D., 2018. "Evaluating near-surface ozone levels simulated from MACC global and regional modelling systems in Eastern Mediterranean under the influence of Etesian winds". Atmospheric Research, 208, pp. 191-200.
 13. Filioglou, M., Siomos, N., Poupkou, A., Dimopoulos, S., Chaikovsky, A. and Balis, D., 2018. "A sensitivity study of the LIdar-Radiometer Inversion Code (LIRIC) using selected cases from Thessaloniki, Greece database". International Journal of Remote Sensing, 39, pp. 315-333.
 14. Siomos, N., Balis, D., Poupkou, A., Liora, N., Dimopoulos, S., Melas, D., Giannakaki, E., Filioglou, M., Basart, S. and Chaikovsky, A., 2017. "Investigating the quality of modeled aerosol profiles based on combined lidar and sunphotometer data". Atmosperic Chemistry and Physics, 17, pp. 7003–7023.
 15. Drosoglou, T., Bais, A., Zyrichidou, I., Kouremeti, N., Poupkou, A., Liora, N., Giannaros, C., Koukouli, M.E., Balis, D. and Melas, D., 2017. "Comparisons of ground-based tropospheric NO2 MAX-DOAS measurements to satellite observations with the aid of an air quality model over Thessaloniki area, Greece". Atmosperic Chemistry and Physics, 17, pp. 5829–5849.
 16. Pu, X., Huang, X., Melas, D., Zanis, P., Papanastasiou, D. and Poupkou A., 2017. "Enhanced surface ozone during the heat wave of 2013 in Yangtze River Delta region, China", Science of the Total Environment, 603–604, pp. 807–816.
 17. Merico, E., Gambaro, A., Argiriou, A., Alebic-Juretic, A., Barbaro, E., Cesari, D., Chasapidis, L., Dimopoulos, S., Dinoi, A., Donateo, A., Giannaros, C., Gregoris, E., Karagiannidis, A., Konstandopoulos, A.G., Ivoševic, T., Liora, N., Melas, D., Mifka, B., Orlic, I., Poupkou, A., Sarovic, K., Tsakis, A., Giua, R., Pastore, T., Nocioni, A. and Contini, D., 2017. "Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches", Transportation Research Part D, 50, pp. 431–445.
 18. Liora, N., Poupkou, A., Giannaros, T.M. Kakosimos, K.E., Stein, O. and Melas, D., 2016. "Impacts of natural emission sources on particle pollution levels in Europe", Atmospheric Environment, 137. pp. 171-185.
 19. Liora, N., Markakis, K., Poupkou, A., Giannaros, T.M. and Melas, D., 2015. "The natural emissions model (NEMO): Description, application and model evaluation", Atmospheric Environment, 122, pp. 493-504.
 20. Marécal, V., Peuch, V.-H., Andersson, C., Andersson, S., Arteta, J., Beekmann, M., Benedictow, A., Bergström, R., Bessagnet, B., Cansado, A., Chéroux, F., Colette, A., Coman, A., Curier, R. L., Denier van der Gon, H. A. C., Drouin, A., Elbern, H., Emili, E., Engelen, R. J., Eskes, H. J., Foret, G., Friese, E., Gauss, M., Giannaros, C., Guth, J., Joly, M., Jaumouillé, E., Josse, B., Kadygrov, N., Kaiser, J. W., Krajsek, K., Kuenen, J., Kumar, U., Liora, N., Lopez, E., Malherbe, L., Martinez, I., Melas, D., Meleux, F., Menut, L., Moinat, P., Morales, T., Parmentier, J., Piacentini, A., Plu, M., Poupkou, A., Queguiner, S., Robertson, L., Rouïl, L., Schaap, M., Segers, A., Sofiev, M., Thomas, M., Timmermans, R., Valdebenito, Á., van Velthoven, P., van Versendaal, R., Vira, J.and Ung, A., 2015. "A regional air quality forecasting system over Europe: the MACC-II daily ensemble production", Geoscientific Model Development, 8, pp. 2777–2813.
 21. Karagiannidis, A., Poupkou, A., Giannaros, T., Giannaros, C., Melas, D. and Argiriou, A., 2015. "The air quality of a Mediterranean urban environment area and its relation to major meteorological parameters", Water, Air, & Soil Pollution, 226:2239, DOI 10.1007/s11270-014-2239-8.
 22. Poupkou, A., Markakis, K., Liora, N., Giannaros, T., Zanis P., Im, U., Daskalakis, N., Myriokefalitakis, S., Kaiser, J. W., Melas, D., Kanakidou, M., Karacostas, T. and Zerefos, C., 2014. "A modeling study of the impact of the 2007 Greek forest fires on the gaseous pollutant levels in the Eastern Mediterranean ", Atmospheric Research, 148, pp. 1-17.
 23. Poupkou A., Zanis P., Nastos P., Papanastasiou D., Melas D., Tourpali K. and Zerefos C., 2011. "Present climate trend analysis of the Etesian winds in the Aegean Sea", Theoritical and Applied Climatology, 106, pp. 459–472.
 24. Poupkou, A., Nastos, P., Melas, D. and Zerefos, C., 2011. "Climatology of Discomfort Index and Air Quality Index in a large urban Mediterranean agglomeration", Water, Air &Soil Pollution, 222, pp. 163–183.
 25. Poupkou, A., Giannaros, T., Markakis, K. Kioutsioukis, I., Curci, G., Melas, D., and Zerefos, C., 2010. "A model for European biogenic volatile organic compound emissions: Software development and first validation", Environmental Modelling and Software, 25, pp. 1845-1856.
 26. Poupkou, A., Melas, D., Ziomas, I., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E. and Zerefos, C., 2009. "Simulated summertime regional ground-level ozone concentrations over Greece", Water, Air &Soil Pollution, 196, pp. 169–181.
 27. Poupkou, A., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Melas, D., Ziomas, I., Yay, O. D. and Balis, D., 2008. "Effects of anthropogenic emission sources on maximum ozone concentrations over Greece", Atmospheric Research, 89, pp. 374–381.
 28. Symeonidis, P., Poupkou, A., Gkantou, A., Melas, D., Yay, O.D., Pouspourika, Ε. and Balis, D., 2008. "Development of a computational system for estimating biogenic NMVOCs emissions based on GIS technology", Atmospheric Environment, 42, pp. 1777–1789.
 29. Poupkou, A., Symeonidis, P., Ziomas, I., Melas, D. and Markakis, K., 2007. "A spatially and temporally disaggregated anthropogenic emission inventory in the southern Balkan Region", Water, Air &Soil Pollution, 185, pp.335–348.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας