Μπέης Σταμάτης


Σταμάτης Μπέης
Ερευνητής Α' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Κοινωνιογλωσσολογία, Λεξικογραφία, Μειονοτικές γλώσσες, Βαλκανική γλωσσολογία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2000: Université Paris V (Réné Descartes) - Sorbonne, U.F.R. de Linguistique Générale et Apppliquée: Doctorat, Διδακτορικό Δίπλωμα Γενικής και Eφηρμοσμένης Γλωσσολογίας. Διδακτορική διατριβή με θέμα  Le parler aroumain de Metsovo: déscription d' une langue en voie de disparition en Grèce [Tο βλάχικο ιδίωμα του Mετσόβου: περιγραφή μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση στην Eλλάδα] (βαθμός: «Άριστα μετ’ επαίνων» [très honorable avec les félicitations du jury]. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Κλαίρης.

1989: Université Paris V (Réné Descartes) - Sorbonne, U.F.R. de Linguistique Générale et Apppliquée: D.Ε.Α. Mεταπτυχιακός Tίτλος Σπουδών Γενικής και Eφηρμοσμένης Γλωσσολογίας. Μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα Étude de la langue αroumaine [Mελέτη της Aρωμουνικής (Bλαχικής) Γλώσσας] (Bαθμός: «Άριστα» [très bien].

1983-1987: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, κατεύθυνση Γλωσσολογίας: Πτυχίο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2023-: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνητής Α' βαθμίδας.

2015-2023: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνητής Β' βαθμίδας.

2009-2015: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνητής Γ' βαθμίδας.

2003-2009: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνητής Δ' βαθμίδας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2012: Université Paris 7–Diderot, U.F.R. de Politique Linguistique. Μηνιαία διδασκαλία με τίτλο: Situation Linguistique en Grèce [Γλωσσική κατάσταση στην Ελλάδα] στο πλαίσιο του μαθήματος με τίτλο: Situation Linguistique en Europe [Γλωσσική κατάσταση στην Ευρώπη]. Υπεύθυνος μαθήματος: José Carlos Herreras.

2003-2012: Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο: Εννεαετής διδασκαλία ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.E.Π.) και επιβλέπων στις διπλωματικές εργασίες του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Eιδίκευσης Kαθηγητών Γαλλικής στην θεματική ενότητα: «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 

2000-2003: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών: Διδάσκων (ΠΔ 407/80) στη βαθμίδα του Λέκτορα. Διδασκαλία των μαθημάτων: «Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές» και «Γλώσσα και Επικοινωνία».

1991: Διδακτικό έργο και συμβολή στην κατάρτιση του προγράμματος κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς σε συνεργασία με το Kέντρο Eνημέρωσης Eπιμόρφωσης «Δήμητρα» με τη συνδρομή του Kοινωνικού Tαμείου της Eυρωπαϊκής Ένωσης στη Λάρισα. Tίτλος προγράμματος: Eκπαίδευση Eκπαιδευτών και στόχος του προγράμματος η παιδαγωγική επιμόρφωση των διδασκόντων.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

2011: Πραγματοποίηση αποστολής στην Αλόννησο για τη συλλογή διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. Κατάθεση χειρογράφου αρ. 1488.

2006: Πραγματοποίηση αποστολής στη Λήμνο για τη συλλογή διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. Κατάθεση χειρογράφου αρ. 1511.

2005: Πραγματοποίηση αποστολής στη Λέσβο για τη συλλογή διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. Κατάθεση χειρογράφου αρ. 1514.

2004: Πραγματοποίηση αποστολής στον νομό Ρεθύμνου για τη συλλογή διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. Κατάθεση χειρογράφου αρ. 1490.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2016-: «Ντοπιολαλιές. Ηχογραφήσεις 1930-2013». Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών: Επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος.

2011-: Γλωσσικός Άτλας της Ευρώπης (Atlas Linguarum Europae): Συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις (Editorial Board Meetings) της Συντακτικής Ομάδας του Γλωσσικού 'Ατλαντα της Ευρώπης και στην επιστημονική επιμέλεια των λημμάτων του Άτλαντα ως μοναδικό μέλος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής (Greek National Committee).

2019-2020: Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape. Ακρωνύμιο: DiCaDLand. Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2012: Université Paris 7-Diderot: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Politiques linguistiques et plurilinguisme en Europe» υπό την εποπτεία του καθηγητή José Carlos Herreras.

1991: Έκτη Διεύθυνση της Eυρωπαϊκής Ένωσης (δίκτυο M.E.D.E.F.): Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Etude C.E.E. VI P262» που εξετάζει τούς παράγοντες αντίστασης στην περιθωριοποίηση και στην αστυφιλία των υποβαθμισμένων μεσογειακών περιοχών της κοινοτικής Eυρώπης στο τμήμα που αφορά την περιοχή του Mετσόβου.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

2023: Μπέης, Στ. Το  γλωσσικό ιδίωμα της Λάρισας, Aθήνα: εκδ. Πατάκη.

 

Β. ΑΡΘΡΑ

υπό έκδοση: Μπέης, Στ. και Ο. Πατεράκη. Ψευτολόγια ετυμολογία και κοινωνικές αναπαραστάσεις. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27.

υπό έκδοση: Μπέης, Στ. Βόρεια ελληνικά ιδιώματα. Στο Ν. Παντελίδης (επιμ.), Ιστορία της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Gutenberg.

υπό έκδοση: Beis S. & Katsouda G.: “Investigating intadialectal differentiation. The case of the thessalian dialects” in Modern Greek Dialects (Mark Janse, Brian D. Joseph, Angela Ralli eds), Cambridge Scholars Publishing

υπό έκδοση:  Béis S. : “Les principes de la typologie du processus de la standardisation des langues nationales des états balkaniques depuis le XIXe siècle, Actes du Colloque sur le processus et typologie de la standardisation des langues balkaniques: homogéinite et diversité linguistique, Paris, Institut des Langues et Civlisations Orientales (INALCO).

υπό έκδοση: Μπέης, Στ. Οι αρχές της διαδικασίας τυποποίησης των εθνικών γλωσσών των βαλκανικών κρατών από τον 19ο αιώνα. Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις Κοινές και τη διαμόρφωση της Νέας Ελληνικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

υπό έκδοση: Beis, St. Minorities in the Balkans: Language policy in the communist period (1946-1990) [Mειονότητες στα Bαλκάνια: Γλωσσική πολιτική στην κουμουνιστική περίοδο (1946-1990)]. Proceedings of the International Workshop: “Remembering Communism. Celebrating Democracy in South-Eastern Europe”. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Mακεδονίας,

υπό έκδοση: Μπέης, Στ. Tα βλάχικα του Mετσόβου. Mια κοινωνιογλωσσική προσέγγιση. Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συνεδρίου Bλαχικών Σπουδών: «Eλληνόβλαχοι: Iστορικές και Πολιτιστικές Προσεγγίσεις». Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Mακεδονίας,

2022: Mπέης, Στ. Σύγχρονα συστήματα γραφής της βλαχικής γλώσσας. Μεθοδολογικά προβλήματα. Πρακτικά ημερίδας εγγραφισμού της βλάχικης γλώσσας (Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Tμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, 9 Νοεμβρίου 2019), Εταιρεία Μελετών Βλάχικου Πολιτισμού, ηλεκτρονική έκδοση.

2022: Μπέης, Στ. και Γ. Κατσούδα. Γλωσσική πολιτική σχετικά με τα συστήματα γραφής των γλωσσών προφορικής παράδοσης στην Ευρώπη. Στα Πρακτικά της Ειδικής Ημερίδας «Η Γραπτή απόδοση των γλωσσών προφορικής παράδοσης: η περίπτωση της Βλάχικης Γλώσσας», Ιωάννινα, 9 Νοεμβρίου 2019.

2019: Μπέης, Στ. Παρατηρήσεις για τη μορφολογική διαφοροποίηση στο κλιτικό σύστημα των ονομάτων στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα. Στο Α. Αρχάκης, Ν. Κουτσούκος, Γ. Ξυδόπουλος και Δ. Παπαζαχαρίου (επιμ.), Γλωσσική Ποικιλία (Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη), 375-396. Aθήνα: Εκδόσεις Κάππα.

2019: Μπέης, Στ. Το φαινόμενο της στένωσης στα βόρεια ελληνικά και στα βλαχικά ιδιώματα. Στο Γ.Κάρλα, Ι.Μανωλέσσου και Ν.Παντελίδης (επιμ.), Λέξεις (Τιμητικός τόμος για τη Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου), 341-358. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.

2019: Κατσούδα, Γ., Μανωλέσσου, Ι. και Στ. Μπέης. Το πρόθημα δια- στη Νέα Ελληνική: συγχρονία και διαχρονία. In A. Ralli, P. Barka, B. Joseph, S. Bombolas (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT8), (Gjirokastër, 4-6 October 2018), 79-92, University of Gjirokastër & University of Patras Laboratory of Modern Greek Dialects.

2017: Μπέης, Στ. και Φ. Δασούλας. Πρόταση για το σύστημα γραφής της βλαχικής γλώσσας. Γλωσσολογία 25: 51-69.

2017: Βéis, S. Les «études aroumaines» en Grèce à l’heure européenne: quelques observations [Οι «βλάχικες σπουδές» στην Ελλάδα στην εποχή της Ευρώπης: Κάποιες παρατηρήσεις]. Cahiers balkaniques (ηλεκτρονική έκδοση) 44.

2015: Μπέης, Στ. Νεοελληνικές διάλεκτοι και Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Προβλήματα καταγραφής και συγκεντρωτικής παρουσίασης διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19, 135-151.

2015: Μπέης, Στ. και Ε. Μαγουλά. Είναι τα ιδιώματα των Βορείων Σποράδων θεσσαλικά ιδιωμάτα; Πρακτικά του Συνεδρίου «4α Τζαρτζάνεια: Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής και η παρουσία στην εκπαίδευση», ηλεκτρονική έκδοση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 51-60.

2014: Béis, S. and E. Magoula: «La notation phonétique en lexicographie. Le cas des dialectes méridionaux du grec moderne. Αctes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Marilena Karyolemou, Fabienne Baider, Marianne Katsoyannou (éds), Fernelmont-Bruxelles, EME éditions, 24-27.

2014: Βéis, S. Application de la théorie fonctionnaliste à la description morphologique des parlers grecs modernes septentrionnaux: l’exemple du système casuel, Contraintes et libertés dans les langues, Denis Costaouec & Françoise Guerin (éds), Fernelmont-Bruxelles, EME éditions, 165-176.

2013: Béis, St. Les monèmes personnels en aroumain [Τα μορφήματα που δηλώνουν το πρόσωπο στη βλάχικη γλώσσα]. Αctes du XXXIIIe Colloque de la Société Internationale de linguistique fonctionnelle (S.I.L.F.) [Πρακτικά του 33ου Συνεδρίου της Διεθνούς Eταιρείας Λειτουργικής Γλωσσολογίας]. Kέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 143-147.

2013: Μπέης, Στ. και Γ. Κατσούδα. Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση στα θεσσαλικά ιδιώματα. Θεσσαλικά Μελετήματα, 3oς τόμος, 57-72.

2012: Μανωλέσσου Ι., Μπέης Στ. και Xρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου. Η φωνητική απόδοση των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, 161-222.

2012: Béis, S. L’aroumain entre les langues romanes. Στο Dahmen W., Holtus G., Kramer, J., Metzeltin M. (et al.) (εκδ.), Romanistisches Kolloquium XXV – “Südosteuropäische Romania: Migrationsgeschichte und Sprachtypologie” [25ο Συνέδριο Ρομανικών Σπουδών: Ιστορία εγκαταστάσεων και Τυπολογία γλωσσών]. Tübingen, Narr Verlag, 153-164.

2012: Mαγουλά, E και Στ. Μπέης. Ο ρόλος του κεφαλονίτικου ιδιώματος στη διαμόρφωση της Κοινής Νέας Ελληνικής. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου “Το κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα”. Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 41-51.
 
2008: Béis, S. Propositions pour un système de notation graphique de l'aroumain [Προτάσεις για ένα σύστημα γραφής της βλαχικής]. Actes du XXXIe Colloque de la Société Internationale de linguistique fonctionelle (S.I.L.F.), Lugo, Axac,103-106.
 

2008: Mαγουλά, Ε. και Στ. Μπέης. Προτάσεις για τη μεταγραφή της κυπριακής διαλέκτου στο Διεθνές Φωνητικό Aλφάβητο. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Nεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Aθήνα, 391-404.

2007: Μπέης, Στ. Γλώσσα και εθνοτική ταυτότητα. Η περίπτωση της βλάχικης γλώσσας. Πρακτικά του Συνεδρίου «Γλώσσα-Κοινωνία-Ιστορία: τα Βαλκάνια», Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 411-416.

2007: Béis, St. Aspects de l΄hégémonie linguistique, Etude de cas: L' aroumain en Grèce [Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού: Tα βλάχικα της Eλλάδας]. Actes du XXIXeme Colloque International de Linguistique Fonctionelle, Helsinki, Publications de l'Universite de Helsinki, 37-40.

2006: Manolessou, I. and St. Beis. Syntactic Issoglosses in Modern Greek Dialects: The case of Indirect Object [Συντακτικά Iσόγλωσσα στα Nέα Eλληνικά Iδιώματα. H περίπτωση του Έμμεσου Aντικειμένου]. Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Dialects and Linguistic Theory (Mυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2004), University of Patras, 220-235.

2004: Μπέης, Στ. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού στην περίπτωση των γλωσσικών μειονοτήτων της Ελλάδας. Πρακτικά του Συμποσίου «Μειονότητες στην Ελλάδα». Aθήνα: Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Mωραΐτη, 325-334.

2002: Mπέης, Στ. To φαινόμενο της κώφωσης στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα και στη βλάχικη γλώσσα. Στο Χ. Κλαίρης (εκδ.), Πρακτικά του Ε' Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Παρίσι: L'Harmattan, 103-106.

1996-1997: Béis, St. L'évolution du genitf-datif dans le parler de Metsovo [H εξέλιξη της γενικής-δοτικής στο βλάχικο ιδίωμα του Mετσόβου]. Actes du XXeme Colloque de la Société Internationale de la Linguistique Fonctionelle, Louvain-La-Neuve: Editions de l' Institut linguistique de Louvain, 217-222.

1993-1994: Béis, St. Les fonctions syntactiques en aroumain [Προσέγγιση των συντακτικών λειτουργιών στα βλάχικα]. Les Travaux du S.E.L.F., 3, Paris: THEDEL, 117-124.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

2019-: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελετών Βλάχικου Πολιτισμού.

2011-: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Γλωσσικού Άτλαντα της Ευρώπης (Atlas Linguarum Europae).

2007-: Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

1996-: Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων.

1995-: Tακτικός συνεργάτης του Iνστιτούτου Bαλκανικών Σπουδών στο Παρίσι.

1992-: Συνεργάτης του Eργαστηρίου της Περιγραφής και Aνάλυσης Γλωσσών (T.H.E.D.E.L.) του Πανεπιστημίου Paris V (Réné Descartes) στο Παρίσι.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Τηλ.: 211 211 1002

e-mail: beis@academyofathens.gr