Χαιρετάκης Γεώργιος


Γεώργιος Χαιρετάκης
Ερευνητής Γ' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μορφολογία, Γλωσσική επαφή, Ιστορική γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Ιστορική λεξικογραφία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2015-2020 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Η μορφολογία της κρητικής διαλέκτου: κλίση και παραγωγή» (βαθμός: «Άριστα»).

2012-2015 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γλωσσολογία. Μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των νεοελληνικών διαλέκτων» (βαθμός: 9/10 «Άριστα»).

2008-2012 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Πτυχίο. Πτυχιακή εργασία με τίτλο «Λεξικός δανεισμός και στρατηγικές παραγωγής λέξεων με βάση το δανεισμό στην κρητική διάλεκτο» (βαθμός: 10/10 «Άριστα») .

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2023 Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών.

2018-2022 Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape. Ακρωνύμιο: DiCaDLand. Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2016-2018 Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians. Ακρωνύμιο: Immigrec. Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια McGill, York και Simon Fraser.

2015-  Καταγραφή, ανάλυση και ψηφιοποίηση των διαλεκτικών συνθέτων της Ελληνικής. Ακρωνύμιο: ΔιαΣυν. Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2014-2016 Retaining Greek in Enclaved Communities: Greek speaking Turkish Cypriots in Cyprus and Turkish Cretans of Cunda Island in Turkey. Ακρωνύμιο: GRECO. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2012-2015 Morphology in Language Contact Situations: Greek in contact with Turkish and Italian. Ακρωνύμιο: MORILAN. Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2019 Ερευνητική έκθεση με θέμα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) και η συμβολή του στην καταγραφή των ποικιλιών της ελληνικής γλώσσας: Παρουσίαση ερευνητικών προϊόντων. 14ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL14). Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών: Σεπτέμβριος 2019.

2017 Εργαστήριο Νεοελληνικών διαλέκτων: Καταγραφή και διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς. Έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – 4th Patras IQ. Πάτρα: Μάιος 2017.

 

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

2015 Workshop με τίτλο “Morphological Variation and Contact” στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». Οργάνωση: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 19-20 Ιουνίου 2015.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υπό έκδ.: Χαιρετάκης, Γεώργιος. Τα αριθμητικά στις νεοελληνικές διαλέκτους. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 43. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπό έκδ.: Χαιρετάκης, Γεώργιος και Αγγελική Ράλλη. Η σύνθεση στην κρητική διάλεκτο. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 43. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπό έκδ.: Chairetakis, Georgios. Cretan: Medieval/Venetian and Modern Period. In G. Giannakis et al (Eds.), Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

Υπό έκδ.: Chairetakis, Georgios. Numerals. In G. Giannakis et al (Eds.), Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

Υπό έκδ.: Chairetakis, Georgios. Paradigm. In G. Giannakis et al (Eds.), Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

Υπό έκδ.: Chairetakis, Georgios. Parisyllabic vs Imparisyllabic Paradigms. In G. Giannakis et al (Eds.), Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

Υπό έκδ.: Ralli, Angela and Georgios Chairetakis (to appear). Compounding in Cretan across centuries. To appear in D. Holton and I. Manolessou (Eds.), Greek after Antiquity: Achievements and challenges in historical linguistics. BSA/Routledge.

2023: Τσουκνίδας, Γεώργιος και Γεώργιος Χαιρετάκης. Η σύνθεση στα ιδιώματα της Φθιώτιδας. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27-28. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 335-353.

2022: Chairetakis, Georgios and Angela Ralli. An electronically-based investigation of left-headed dialectal compounds. In M. Kisilier (Ed.), Proceedings of the Ninth International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT9), 33-53.

2021: Χαιρετάκης, Γεώργιος. Η ονοματική κλίση της κρητικής διαλέκτου από τον όψιμο μεσαίωνα έως τη σημερινή εποχή. Στο Μαρκόπουλος, Θ., Χ. Βλάχος, Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος και Α. Ρούσσου (Eds.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL14). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 1481-1493.

2020: Αγγελική Ράλλη, Χαιρετάκης Γεώργιος και Χαράλαμπος Τσιμπούρης. Καταγραφή, ανάλυση και ψηφιοποίηση των διαλεκτικών συνθέτων της Νέας Ελληνικής με τη χρήση της ψηφιακής βάσης δεδομένων ΔΙΑΣΥΝ. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 40. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 391-403.

2019: Chairetakis, George. Turkish loanwords and loanblends in Cretan dialect: strategies and patterns. Ιn A. Balas et al. (Eds.), Proceedings of the 5th Patras International Conference of Graduate students in Linguistics (PICGL5). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 74-91.

2019: Tsimpouris Charalambos, Bompolas Stavros, Papanagiotou Christos, Chairetakis Georgios, Alexelli Vasiliki and Angela Ralli. A data archiving and browsing multimodal system for the language of Greek immigrants in Canada. Patras Working Papers in Linguistics 5 (PWPL5): 193-208.

2019: Τσιμπούρης, Χαράλαμπος, Μπόμπολας Σταύρος, Παπαναγιώτου Χρήστος, Χαιρετάκης Γιώργος, Αλεξέλλη Βάσω και Αγγελική Ράλλη. Ένα πολυτροπικό σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεκμηρίων για τη γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών του Καναδά. Patras Working Papers in Linguistics 5 (PWPL5): 103-119.
 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Τηλ.: 211 211 1015

e-mail: gchairetakis@academyofathens.gr