Χρυσού - Καρατζά Κυριακή


Κυριακή Χρυσού - Καρατζά
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1979 έλαβε το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας) . Το 2000 έλαβε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 2001 πήρε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης μετά από σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το 2006 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Τροφή και Διατροφή στις Κυκλάδες. 19ος- 20ος αιώνας».

Από το 1982 και για δεκατρία χρόνια εργάστηκε ως Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Το διάστημα 1995-1997 και από το 2003 έως το 2009 εργάζεται με απόσπαση στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας από το 2009.

Το 2007 εξελέγη Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Θηραϊκής  Εταιρείας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ το 2008 εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Επίσης είναι μέλος της Λαογραφικής Εταιρείας και του Ινστιτούτου των Μύλων.

Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΑΠΦΩ (1998-2000) και στο Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» του Κέντρου Λαογραφίας με αντικείμενο την τεκμηρίωση ψηφιοποιημένου υλικού.

Έχει πραγματοποιήσει εντεταλμένες και επ’ ευκαιρία λαογραφικές αποστολές με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέρονται στρέφονται στον υλικό βίο και στους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς.

Έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, και ομιλίες σε Συνέδρια, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της νήσου Σαντορίνης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος 28 (1987-1999), Αθήνα 1999, σ. 159-170.

«Κουφέτο με το μέλι. Το γλυκό του γάμου στη Σαντορίνη», Λαογραφία, τόμος 39ος (1998-2003), Αθήνα 2003, σ. 119-126.

«Βαριές λοιμώξεις και λαϊκή παράδοση», Εντατική Θεραπεία: Λοιμώξεις. 7ο Θεματικό Συνέδριο, Αθήνα 2004, σ. 47-54.

«Η φάβα στη ζωή των Κυκλαδιτών κατά τον 19ο και 20ο αιώνα» στον τιμητικό τόμο για τον Δημήτριο Β. Οικονομίδη Δρυς Υψικάρηνος, Αθήνα 2007, σ. 233-245.

«Τροφές και εθνοτοπική ταυτότητα των Ποντίων στα Σούρμενα», Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού, Αθήνα 2008, σ. 431-449.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 770

e-mail: kchryssou@academyofathens.gr