Σπύρου Χρήστος


Χρήστος Σπύρου
Ερευνητής Γ`

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Χρήστος Σπύρου είναι Ερευνητής Γ` βαθμίδας στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ) της Ακαδημίας Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ και Διδακτορικό με θέμα «Ανάπτυξη αλγόριθμων για τον υπολογισμό των επιδράσεων των σωματιδίων φυσικής προέλευσης στη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας και στο ενεργειακό ισοζύγιο» το 2011. Έχει εργαστεί στο πλαίσιο 24 συνολικά ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Έχει 39 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εκ των οποίων 1 μονογραφή), στις οποίες αντιστοιχούν μέχρι σήμερα 1212 αναφορές με h-index 18 (πηγή Scopus). Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, διεθνών εργαστηρίων και  αναρτημένες ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει επίσης συμμετάσχει στην συγγραφή 5 κεφαλαίων σε βιβλία με θέμα την φυσική σκόνη ερημικής προέλευσης, τις επιπτώσεις των αερολυμάτων και στις αριθμητικές προσομοιώσεις. Είναι κριτής άρθρων σε 19 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και επιμελητής άρθρων (editor) στο “International Journal of Environmental Monitoring and Analysis” και στο “Sustainability” το 2023. Ήταν ο υπεύθυνος της επιχειρησιακής λειτουργίας και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού μοντέλου SKIRON/Eta (http://forecast.uoa.gr) στην Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2008 έως και το Σεπτέμβριο του 2018, στο οποίο έχει πραγματοποιήσει σειρά βελτιώσεων και τροποποιήσεων. Ειδικεύεται στο αριθμητικό μοντέλο ETA το οποίο αποτελεί τον πυρήνα πολλών συστημάτων πρόγνωσης, όπως SKIRON, POSEIDON, DREAM-NMM, WRF-NMM καθώς και σε σειρά άλλων συστημάτων όπως NEMO, LAPS, WRF-Chem, SWAN. Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος αποτελούν η αριθμητική πρόγνωση καιρού, η αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας και ωκεανών, η αφομοίωση δεδομένων, η αέρια ρύπανση, η ερημική σκόνη και η κλιματική αλλαγή. Το 2018 ανέλαβε την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κλιματική Αλλαγή” στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το 2020 έγινε μέλος της ομάδας ReACT (Remote sensing of Aerosols, Clouds and Trace gases) του Ινστιτούτου Αστρονομίας , Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κεφάλαια σε βιβλία:

 1. George Varlas, Marios Anagnostou, Christos Spyrou, Aikaterini Pappa, Angeliki Mentzafou, Anastasios Papadopoulos, John Kalogiros, Petros Katsafados and Silas Michaelides: Chapter 22 “Multiplatform hydrometeorological analysis of a flood flash event” of Silas Michaelides (ed.) 2021: “Precipitation Science: Measurement, Remote Sensing, Microphysics and Modeling”, First Edition. Elsevier (Paperback ISBN: 9780128229736), pp 689 – 741.
 2. Petros Katsafados, Elias Mavromatidis and Christos Spyrou, July 2020: “Numerical Weather Prediction and Data Assimilation”, Vol. 6. Print ISBN:9781786301413 Online ISBN:9781119560463.doi:10.1002/9781119560463. iSTE Ltd 2020, Wiley
 3. George Kallos, Christina Mitsakou, Andres Alastuey, John van Ardenne, Marina Astitha, Michael Cusack, Ulrike Doering, Evangelos Gerasopoulos, Nikolaos Hatzianastassiou, Maria Kanakidou, Jonilda Kushta, Jos Lelieveld, Zev Levin, Nikolaos Mihalopoulos, Millán Millán, Josè L. Palau, N. Perez, Jorge Pey, Xavier Querol, Stavros Solomos, Christos Spyrou, Chris Theodosi, Christos Zerefos: Vol.1 – Part I - Chapter 4: “Mechanisms of climate variability, air quality and impacts of atmospheric constituents in the Mediterranean Region”, Regional Assessment Climate Change in the Mediterranean (RACCM), Springer (ISBN:978-94-007-5780-6 ISSN:15740919) 2013. doi: 10.1007/978-94-007-5781-3_4.
 4. George Kallos, Petros Katsafados and Christos Spyrou: Part II – Chapter 5: “Desert dust uptake-transport and deposition mechanisms – impacts of dust on radiation, clouds and precipitation” of Gualtieri C. and D.T. Mihailovic, (eds.) 2012: “Fluid Mechanics of Environmental Interfaces”, Second Edition. Taylor & Francis Ltd (ISBN 978-0-415-62156-4), pp.107.
 5. P. Kishcha,  P. Alpert,  A. Shtivelman,  S.O. Krichak,  J.H. Joseph,  G. Kallos,  P. Katsafados,  C. Spyrou,  G.P. Gobbi,  F. Barnaba,  S. Nickovic,  C. Perez,  J.M. Baldasano: Chapter 1.5: “Assessment of dust forecast errors by using lidar measurements over Rome” in Developments in Environmental Science Volume 6, Air Pollution Modeling and Its Application XVIII - Edited by Carlos Borrego and Eberhard Renner. ISBN: 978-0-444-52987-9. ISSN:1474-8177/DOI:10.1016/S1474-8177(07)06015-9, 44-54, 2007

Διδακτική Εμπειρία:

 1. 2018: Ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας του μαθήματος “Κλιματική Αλλαγή”  στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17-5-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

 1. Katsafados, P.; Saviolakis, P.-M.; Varlas, G.; Ben-Romdhane, H.; Pavlopoulos, K.; Spyrou, C.; Farrah, S. Investigation of the Synoptic and Dynamical Characteristics of Cyclone Shaheen (2021) and its Influence on the Omani Coastal Region. Atmosphere 2024, 15, 222. https://doi.org/10.3390/atmos15020222
 2. Solomos, S.; Spyrou, C.; Barreto, A.; Rodríguez, S.; González, Y.; Neophytou, M.Κ.Α.; Mouzourides, P.; Bartsotas, N.S.; Kalogeri, C.; Nickovic, S.; Vimic A.V.; Mandic, M.V; Pejanovic, G.; Cvetkovic, B.; Amiridis, V.; Sykioti, O.; Gkikas, A.; Zerefos, C. The Development of METAL-WRF Regional Model for the Description of Dust Mineralogy in the Atmosphere. Atmosphere 2023, 14,1615. https://doi.org/10.3390/atmos14111615.
 3. Drakaki, E., Amiridis, V., Tsekeri, A., Gkikas, A., Proestakis, E., Mallios, S., Solomos, S., Spyrou, C., Marinou, E., Ryder, C. L., Bouris, D., and Katsafados, P.: Modeling coarse and giant desert dust particles, Atmos. Chem. Phys., 22, 12727–12748, https://doi.org/10.5194/acp-22-12727-2022, 2022.
 4. Spyrou, C.; Loupis, M.; Charizopoulos, N.; Arvanitis, P.; Mentzafou, A.; Dimitriou, E.; Debele, S.E.; Sahani, J.; Kumar, P. Evaluating Nature‐Based Solution for Flood Reduction in Spercheios River Basin Part 2: Early Experimental Evidence. Sustainability, 2022, 14, 10345. https://doi.org/10.3390/su141610345
 5. Spyrou, C.; Solomos, S.; Bartsotas, N.S.; Douvis, K.C.; Nickovic, S. Development of a Dust Source Map for WRF-Chem Model Based on MODIS NDVI. Atmosphere, 2022, 13, 868. https://doi.org/10.3390/atmos13060868
 6. Bourma, E., Perivoliotis, L, Petihakis, G., Korres, G., Frangoulis, C., Ballas, D., Zervakis, V., Tragou, E., Katsafados, P., Spyrou, C., M., Dassenakis, S., Poulos, P., Megalofonou, S., Sofianos, T., Paramana, G., Katsaounis, A., Karditsa, S., Petrakis, A.-M. Mavropoulou, V., Paraskevopoulou, N., Milatou, P., Pagonis, S., Velanas, M., Ntoumas, I., Mamoutos, M., Pettas, S., Christodoulaki, D., Kassis, M., Sotiropoulou, A., Mavroudi, A., Moira, D., Denaxa, G., Anastasopoulou, E., Potiris, V., Kolovogiannis, A.-A., Dimitrakopoulos, S., Petalas 3 and N., Zissis, 2022. The Hellenic Marine Observing, Forecasting and Technology System—An Integrated Infrastructure for Marine Research. J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 329. https://doi.org/10.3390/jmse10030329.
 7. Prashant Kumar, Sisay E. Debele, Jeetendra Sahani, Nidhi Rawat, Belen Marti-Cardona, Silvia Maria Alfieri, Bidroha Basu, Arunima Sarkar Basu, Paul Bowyer, Nikos Charizopoulos, Glauco Gallotti, Juvonen Jaakko, Laura S. Leo, Michael Loupis, Massimo Menenti, Slobodan B. Mickovski, Seung-Jae Mun, Alejandro Gonzalez-Ollauri, Jan Pfeiffer, Francesco Pilla, Julius Proll, Martin Rutzinger, Marco Antonio Santo, Srikanta Sannigrahi, Christos Spyrou, Heikki Tuomenvirta, Thomas Zieher (2021). Nature-based solutions efficiency evaluation against natural hazards: Modelling methods, advantages and limitations, Science of The Total Environment, 784, 2021, 147058, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147058.
 8. Glauco Gallotti, Marco Antonio Santo, Ilektra Apostolidou, Jacopo Alessandri, Alberto Armigliato, Bidroha Basu, Sisay Debele, Alessio Domeneghetti, Alejandro Gonzalez-Ollauri, Prashant Kumar, Angeliki Mentzafou,  Francesco Pilla, Beatrice Pulvirenti, Paolo Ruggieri, Jeetendra Sahani, Aura Salmivaara, Arunima Sarkar Basu, Christos Spyrou, Nadia Pinardi, Elena Toth, Silvia Unguendoli, Umesh Pranavam Ayyappan Pillai, Andrea Valentini, George Varlas, Giorgia Verri, Filippo Zaniboni and Silvana Di Sabatino (2021). On the Management of Nature-Based Solutions in Open-Air Laboratories: New Insights and Future Perspectives. Resources, 2021, 10, 36. https://doi.org/10.3390/resources10040036
 9. Christos Spyrou, Michael Loupis, Nikos Charizopoulos, Ilektra Apostolidou, Angeliki Mentzafou, George Varlas, Anastasios Papadopoulos, Elias Dimitriou, Depy Panga, Lamprini Gkeka, Paul Bowyer, Susanne Pfeifer, Sisay E. Debele and Prashant Kumar (2021) Evaluating Nature-Based Solution for Flood Reduction in Spercheios River Basin under Current and Future Climate Conditions, Sustainability 2021, 13, 3885. https://doi.org/10.3390/su13073885
 10. Prashant Kumar, Sisay E. Debele, Jeetendra Sahani, Nidhi Rawat, Belen Marti-Cardona, Silvia Maria Alfieri, Bidroha Basu, Arunima Sarkar Basu, Paul Bowyer, Nikos Charizopoulos, Juvonen Jaakko, Michael Loupis, Massimo Menenti, Slobodan B. Mickovski, Jan Pfeiffer, Francesco Pilla, Julius Pröll, Beatrice Pulvirenti, Martin Rutzinger, Srikanta Sannigrahi, Christos Spyrou, Heikki Tuomenvirta, Zoran Vojinovic, Thomas Zieher (2021). An overview of monitoring methods for assessing the performance of nature-based solutions against natural hazards, Earth-Science Reviews, 217 (2021) 103603, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103603.
 11. George Varlas, Eleni Marinou, Anna Gialitaki, Nikolaos Siomos, Konstantinos Tsarpalis, Nikolaos Kalivitis, Stavros Solomos, Alexandra Tsekeri, Christos Spyrou, Maria Tsichla, Anna Kampouri, Vassilis Vervatis, Elina Giannakaki, Vassilis Amiridis, Nikolaos Mihalopoulos , Anastasios Papadopoulos and Petros Katsafados, (2021) Assessing Sea-State Effects on Sea-Salt Aerosol Modeling in the Lower Atmosphere Using Lidar and In-Situ Measurements, Remote Sensing, 2021, 13, 614, https://doi:10.3390/rs13040614.
 12. Kampouri, A., Amiridis, V., Solomos, S., Gialitaki, A., Marinou, E., Spyrou, C., Georgoulias, A.K., Akritidis, D., Papagiannopoulos, N., Mona, L., Scollo, S., Tsichla, M., Tsikoudi, I., Pytharoulis, I., Karacostas, T., Zanis, P., (2021) Investigation of Volcanic Emissions in the Mediterranean: “The Etna–Antikythera Connection”. Atmosphere 2021, 12, 40.
 13. Christos Spyrou, George Varlas, Aikaterini Pappa, Angeliki Mentzafou, Petros Katsafados, Anastasios Papadopoulos, Marios N. Anagnostou and John Kalogiros, (2020) Implementation of a Nowcasting Hydrometeorological System for Studying Flash Flood Events: The Case of Mandra, Greece, Remote Sensing 2020, 12, 2784; doi:10.3390/rs12172784.
 14. G. Varlas, V. Vervatis, C. Spyrou, E. Papadopoulou, A. Papadopoulos, P. Katsafados, (2020) Investigating the impact of atmosphere–wave–ocean interactions on a Mediterranean tropical-like cyclone, Ocean Modelling, Volume 153, 2020, 101675, ISSN 1463-5003, doi: 10.1016/j.ocemod.2020.101675.
 15. George Varlas, Christos Spyrou, Anastasios Papadopoulos, Gerasimos Korres, Petros Katsafados, (2020) One-year assessment of the two-way coupled atmosphere-ocean wave modeling system CHAOS over the Mediterranean and Black Seas, Mediterranean Marine Science, 21(2), 372-385, doi: https://doi.org/10.12681/mms.21344
 16. Triantafyllou, E., Diapouli, E., Korras-Carraca, Μ.Β., Manousakas, M., Psanis, C., Floutsi, A.A., Spyrou, C., Eleftheriadis, K., Biskos, G., (2020). Contribution of locally-produced and transported air pollution to particulate matter in a small insular coastal city, Atmospheric Pollution Research, Volume 11, Issue 4, April 2020, Pages 667-678, doi: 10.1016/j.apr.2019.12.015.
 17. Christakos, K., Varlas, G., Cheliotis, I., Spyrou, C., Aarnes, O.J., Furevik, B.R. (2020). Characterization of Wind-Sea- and Swell-Induced Wave Energy along the Norwegian Coast. Atmosphere 2020, 11, 166, doi:10.3390/atmos11020166.
 18. Jeetendra Sahani, Prashant Kumar, Sisay Debele, Christos Spyrou, Michael Loupis, Leonardo Aragão, Federico Porcùf, Mohammad Aminur Rahman Shah, Silvana Di Sabatino (2019). Hydro-meteorological risk assessment methods and management by nature-based solutions, Science of the Total Environment, 696 (2019) 133936, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.133936.
 19. Solomos, S., Abuelgasim, A., Spyrou, C., Binietoglou, I., and Nickovic, S. (2019). Development of a dynamic dust source map for NMME-DREAM v1.0 model based on MODIS Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over the Arabian Peninsula, Geosci. Model Dev., 12, 979-988, https://doi.org/10.5194/gmd-12-979-2019, 2019.
 20. Varlas, G., M., Anagnostou, C., Spyrou , A., Papadopoulos, J., Kalogiros, A., Mentzafou, S., Michaelides, E., Baltas, E., Karymbalis and P., Katsafados, (2019). A multi-platform hydrometeorological analysis of the flash flood event of 15 November 2017 in Attica, Greece, Remote Sensing. 2019, 11, 45; doi:10.3390/rs11010045.
 21. Mitsakou, C., S. Dimitroulopoulou, C. Heaviside, K. Katsouyanni, E. Samoli, S. Rodopoulou, C. Costa, R. Almendra, P. Santana, M. M., Dell’Olmo, C., Borell, D., Corman, N., Zengarini, P., Deboosere, C., Franke, J. Schweikart, M., Lustigova, C., Spyrou, K. de Hoogh, D., Fecht, J., Gulliver, S., Vardoulakis (2018). Environmental public health risks in European metropolitan areas within the EURO-HEALTHY project. Science of the Total Environment, 658 (2019) 1630–1639, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.130.
 22. Katsafados, P., Varlas, G., Papadopoulos, A., Spyrou, C., & Korres, G. (2018). Assessing the implicit rain impact on sea state during Hurricane Sandy (2012). Geophysical Research Letters, 45. https://doi.org/10.1029/2018GL078673
 23. Tsarpalis, K., A. Papadopoulos, N. Mihalopoulos, C. Spyrou, S. Michaelides and P. Katsafados (2018). The Implementation of a Mineral Dust Wet Deposition Scheme in the GOCART-AFWA Module of the WRF Model, Remote Sensing, 2018, 10, 1595; doi:10.3390/rs10101595
 24. Christos Spyrou, 2018: Direct radiative impacts of desert dust on atmospheric water content, Aerosol Science and Technology, 52:6, 693-701 DOI:10.1080/02786826.2018.1449940.

Πλήρες Βιογραφικό:

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας