Ευθυμιόπουλος Χρήστος


Ευθυμιόπουλος Χρήστος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 6597 513

Fax: 210 6597 602

e-mail: cefthim@academyofathens.gr