Γαλερίδης Ιωάννης


Ιωάννης Γαλερίδης
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε το 1962 στη Λωζάννη της Ελβετίας. Πτυχιούχος (1985) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ (1991) του ιδίου Πανεπιστημίου - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της τέχνης.   

1991–1995: Συντάκτης αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης στους εκδοτικούς οίκους Εκδοτική Αθηνών και Μέλισσα.

1995–2016: Εργάστηκε στο Γραφείο Έρευνας Νεοελληνικής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών. Ανέπτυξε τις υποδομές για τη λειτουργία του Γραφείου και δημιούργησε συλλογή βιβλίων Ιστορίας της τέχνης και εικαστικών τεχνών. Επιστημονικός υπεύθυνος και επιμελητής της σειράς Δημοσιευμάτων του Γραφείου Έρευνας Νεοελληνικής Τέχνης.

2016– σήμερα: Ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Η πρόσληψη της κλασικής μυθολογίας στη νεοελληνική ζωγραφική και στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης, η δημόσια γλυπτική, η κοσμική ζωγραφική κατά την οθωμανική περίοδο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1995– σήμερα: Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών οργανώνει και πραγματοποιεί ερευνητικές αποστολές σε διάφορες περιοχές της χώρας με αντικείμενο την καταγραφή και τεκμηρίωση υπαίθριων γλυπτών μνημείων του 19ου–21ου αιώνα. Καρπός της επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού των επιτόπιων ερευνών του είναι η δημιουργία Αρχείου Δημόσιας Γλυπτικής, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται.   

2017– σήμερα: Ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: «Ευρετήριο  επιγραφών νεοτέρων χρόνων σε δημόσιους χώρους του Δήμου Αθηναίων».

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Μυθολογικές  παραστάσεις  στους  Νεοέλληνες  ζωγράφους  του  19ου  και των αρχών του 20ού αιώνα, διδ. διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1991. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/8938 (1.12.2017).
 • «Γλωσσάριο Όρων της Ιστορίας της Τέχνης», στο: Χ. Χρήστου, Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος–20ός αιώνας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992, σ. 260-264.
 • «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»,  στο: Χ. Χρήστου, Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος–20ός αιώνας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992, σ. 219-220.
 • Λήμματα στο: Χ. Χρήστου, Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος–20ός αιώνας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992.  [επισύναψη αρχείου 1]
 • La civilisation grecque: Macédoine, Royaume d'Alexandre le Grand (κατάλογος έκθεσης, Marché Bonsecours, Montréal, 7 Μαΐου–19 Σεπτεμβρίου 1993), επιμ. I. Vokotopoúlou,  Athènes: Ministère de la Culture de Grèce: ICOM–Comité National Hellénique: Editions Kapon, 1993,    σ. 17, 19 (φωτογραφίες μνημείων της Κομμαγηνής). [επισύναψη αρχείου 2]
 • Λήμματα στο: Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών. Ζωγράφοι – Γλύπτες – Χαράκτες, 16ος–20ός αιώνας, επιμ. Ε. Ματθιόπουλος, εκδοτικός οίκος Μέλισσα: τ. Α’, Αθήνα 1997, τ. Β’, Αθήνα 1998, τ. Γ’, Αθήνα 1999, τ. Δ’, Αθήνα 2000. [επισύναψη αρχείου 3]
 • «Η μυθολογία στη νεοελληνική ζωγραφική», εφ. Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 29 Απριλίου 2001, σ. 28-31.
 • «Η Ιλιάδα στη νεοελληνική τέχνη»,  εφ. Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 31 Μαρτίου 2002, σ. 30-32.
 • «Στο πνεύμα του κλασικισμού», εφ. Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 20 Απριλίου 2003, σ. 14-17.
 • (επιστημονική επιμέλεια και εικονογράφηση), Χ. Χρήστου, Η Ευρωπαϊκή Ζωγραφική του 16ου αιώνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 2015.
 • Χ. Χρήστου & Ι. Γαλερίδης, Καραβάτζιο. Αφετηρία του Μπαρόκ – Επιβολή του Ρεαλισμού,  Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 12, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2016.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤA TOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΤΕΧΝΗΣ  ΤΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονική επιμέλεια κειμένων και εικονογράφησης των Δημοσιευμάτων του Γραφείου Έρευνας Νεοελληνικής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών, που αποτελούν βελτιωμένες και εμπλουτισμένες εκδόσεις ομιλιών του ακαδημαϊκού Χρύσανθου Χρήστου (1922-2016). Η σειρά των Δημοσιευμάτων περιλαμβάνει τους εξής τίτλους:   

 • Ο μύθος του Προμηθέα και ο ζωγραφικός διάκοσμος της Ακαδημίας Αθηνών, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 1, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2003.
 • Περικλής και Εφιάλτης τυραννοκτόνοι. Οι ανδριάντες του Ριάτσε. Τέχνη και ιστορία, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 2, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2004.
 • Η ζωοφόρος των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 3, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2005.
 • Η τέχνη σήμερα. Προβλήματα, κατευθύνσεις, χαρακτηριστικά και προοπτικές, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 4, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2006.
 • Ρέμπραντ φάν Ράιν. Η ζωή και το έργο μιας μεγαλοφυΐας. Τετρακόσια χρόνια από τη γέννησή του (1606–1669), Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 5, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2008.
 • Η ιστορία ως τοπιογραφία. Τα ελληνικά τοπία του Καρλ Ρόττμαν, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 6, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2009.
 • Πωλ Σεζάν (1839–1906). Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του δέκατου ένατου αιώνα στις αφετηρίες των αναζητήσεων του εικοστού αιώνα, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 7, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2010.
 • Τζιορτζιόνε. Αφετηρία της νεότερης τέχνης. Πεντακόσια χρόνια από τον θάνατό του, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 8, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2011.
 • Ντιέγκο Ροντρίγκεθ ντε Σίλβα ι Βελάσκεθ (1599–1660). Η ισπανική φωνή της ευρωπαϊκής τέχνης, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 9, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2012.
 • Άλμπρεχτ Ντύρερ (1471–1528). Η γερμανική φωνή στην ευρωπαϊκή τέχνη, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 10, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013.
 • Γιαν βαν Άικ (περ. 1395–1441). Αφετηρία της ευρωπαϊκής Αναγέννησης, Δημοσιεύματα του Γραφείου Έρευνας της Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. 11, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2015.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας