Γοντικάκης Κωνσταντίνος


Γοντικάκης Κωνσταντίνος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα

Τηλ. 210 6597 246
Fax: 210 6597602

e-mail: cgontik@academyofathens.gr