Τσερπές Γεώργιος


Γεώργιος Τσερπές
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., με ειδίκευση στην Παιδαγωγική (2004). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. στη «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας» (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2008, επόπτρια διπλωματικής εργασίας Σπυριδούλα Μπέλλα), ενώ με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. εισήλθε στο Π.Μ.Σ. «Λαογραφία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2013, επόπτρια διπλωματικής εργασίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου). Το 2019 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, υποστηρίζοντας διατριβή με θέμα: «Ο παροιμιακός λόγος των Βαλκανικών λαών. Θεματικές – Χρήσεις – Ερμηνείες – Επικοινωνία. Συμβολή στο πεδίο της Συγκριτικής Λαογραφίας», υπό την επίβλεψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Μαριάνθης Καπλάνογλου.

Από το 2006 διδάσκει στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (επιτυχών στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2005), ενώ το 2021 εξελέγη Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία. Φιλολογική προφορική παράδοση». Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκπόνησε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων γλωσσικού, ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, ενώ κατά την περίοδο 2013 – 2018 επέβλεπε την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Θεσμός του μέντορα).

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου και δίδαξε το μάθημα «Λαϊκός Πολιτισμός – Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία» (σε συνεργασία με την κ. Π. Καραβία), στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» (Τμήμα Φιλολογίας – Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισμού, Μυστράς Λακωνίας).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 συνεργάζεται με το Π.Μ.Σ. «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία – Γεώργιος Α. Μέγας» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο διδάσκει το μάθημα «Η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στο σχολείο. Η έννοια της Εθνογραφίας – Σχολικής Εθνογραφίας».

Οι διδακτορικές του σπουδές έστρεψαν το ενδιαφέρον του προς το λαογραφικό είδος της παροιμίας. Συμμετέχει τακτικά στο ετήσιο συμπόσιο παροιμιών (2015, 2017, 2019, 2021), ενώ συνεργάζεται και  με το  περιοδικό Proverbium.

Είναι μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ένωσης Παροιμιολογίας (Ταβίρα – Πορτογαλία).

Γνωρίζει Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά και Τουρκικά.

 

Επιλογή δημοσιεύσεων:

1. Georgios Tserpes, «“Cleanliness is half of nobility”: Proverbs as means of persuasion for citizen’s awareness. The City of Athens cleaning program example», Proverbium 38 (2021), σελ. 377 – 390 (ISSN: 0743-782X).

2. Κυριακή Χρυσού – Καρατζά -  Γεώργιος  Τσερπές, «Παροιμίες οι οποίες αναφέρονται στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων από το Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Επετηρίς  Κέντρου Λαογραφίας 35-36  (2014 – 2019),  σελ. 495 – 556, Αθήνα 2021 (ISSN: 1011-7946).

3. George Tserpes, «“Blood is thicker than water”. When the folk talk about its lore: Interpretations of the proverb in the Balkans», Proverbium 35 (2018), σελ. 331 – 341 (ISSN: 0743-782X).

4. George Tserpes, «“Eat and drink with your relatives, do business with strangers”: The interconnection of family and economic relations in proverbs from the Balkans», στο Outi Lauhakangas, Rui JB Soares (ed.), 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP19 Proceedings, Tavira: AIP-IAP, 2020, σελ. 87 – 101 (ISBN: 978-989-33-1021-2).

5. George Tserpes, «Comparing the Proverbs of the Balkan Peoples: Questions of Theory and Methodology», στο Outi Lauhakangas, Rui JB Soares (ed.), 11th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs – Proceedings, AIP – IAP, Tavira 2018, σελ. 181 – 194 (ISBN: 978-989-98685-8-8).

6. George Tserpes, «Welcoming spring through proverbs: A teaching paradigm in Greek secondary education», στο Soares, Rui & Lauhakangas, Outi (eds.), 9th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP15 Proceedings, AIP – IAP, Tavira 2016, σελ. 205 – 216 (ISBN: 978 – 989 – 98685 – 6 – 4).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

 

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 754

e-mail: gtserpes@academyofathens.gr