Φουντουλάκης Ηλίας


Ηλίας Φουντουλάκης
Ερευνητής Γ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ηλίας Φουντουλάκης (ΗΦ) σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), απ' όπου πήρε το πτυχίο του το 2008. Πήρε το μεταπτυχιακό του τίτλο σπουδών στη Φυσική Περιβάλλοντος το 2011 και το διδακτορικό του στην Ατμοσφαιρική Φυσική το 2016, και τα δύο από το ΑΠΘ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι:

  • Υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία και στρατοσφαιρικό όζον
  • Μέθοδοι επίγειας τηλεπισκόπησης για μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και της ατμοσφαιρικής σύστασης
  • Ολική ηλιακή ακτινοβολία και ηλιακή ενέργεια
  • Ιδιότητες και επιδράσεις στο κλίμα των αιωρούμενων σωματιδίων 

Από το 2010 έως και το 2017 ο ΗΦ υπήρξε συνεργαζόμενος ερευνητής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του ΑΠΘ. Στο ΕΦΑ ασχολήθηκε κυρίως με τη μελέτη των επιπέδων και των διακυμάνσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας και των παραγόντων που την επιρεάζουν (κυρίως όζον, νέφη και ατμοσφαιρικά αιωρήματα). Από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο του 2017 συνεργάστηκε με το Κέντρο για τη μελέτη της Ατμόσφαιρας της Izaña στην Τενερίφη της Ισπανίας και συνέβαλε στη συγγραφή της βιβλιογραφίας σχετικά με το δίκτυο  EUBREWNET. Από το 2018 ως το 2020 εργάστηκε ως ερευνητής στην Περιβαλλονική Υπηρεσία της Κοιλάδας της Αόστα στην Ιταλία μελετώντας την ηλιακή ακτινοβολία με έμφαση στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος. Από το 2020 ως τον Ιανουάριο του 2023 υπήρξε συνεργαζόμενος ερευνητής του Κέντρου Αριστείς Beyond του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύρια Ενασχόλησή του ήταν η μελέτη των επιπέδων τη ηλιακής ακτινοβολίας και ενέργειας με τη χρήση δεδομένων δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης, με έμφαση στην επίδραση των αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διδασκαλία τριω΄ν μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπηστημίου Πατρών, σχετικών με τη Φυσική της Ατμόσφαιρας, την Αέρια Ρύπανση και το Κλίμα. Από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι σήμερα εγάζεται ως Ερευνητής Γ βαθμίδας στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο ΗΦ (Scopus author ID: 56568211800) έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 40 άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τα οποία έχουν τουλάχιστον 479 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (h index = 15). Έχει ακόμα συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 110 εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων. Από το 2010 έχει εργασθεί σε 18 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Ο ΗΦ έχει επίσης συμμετάσχει σε τρεις εκστρατείες μετρήσεων όζοντος και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, σε δύο θερινά σχολία και σε μία ερευνητική αποστολή μικρής διάρκειας. Είναι επίσης κριτής σε περισσότερα από 20 επιστημονικά περιοδικά.

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας