Δρ. Ηλίας Ν. Αρναούτογλου


Ηλίας Ν. Αρναούτογλου
Διευθυντής Ερευνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονοματεπώνυμο:                                ΗΛΙΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Ηλεκτρονική διεύθυνση:       iliasarna@hotmail.com & iliasarn@academyofathens.gr
                                                 http://academyofathens.academia.edu/IliasArnaoutoglou

 

Orcid: 0000-0002-1990-3176

 

          Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

 

1994:     Σεμινάριο Παπυρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, υπό την επίβλεψη του Dr. J. Rea.

1990-1993:    Με υποτροφία του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης εκπόνησα διδακτορική διατριβή στο ομώνυμο Πανεπιστήμιο, υπό την επίβλεψη του καθ. D.M. MacDowell με τίτλο Forms and legal dimensions of religious associations in ancient Athens. (Εξεταστές: Dr. P. Millett, Dr. R. Knox). Ταυτόχρονα παρακολούθησα σεμινάρια του καθ. D.M. MacDowell με αντικείμενο τους ρήτορες, την αθηναϊκή κοινωνία του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη.

1989:    Στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησα σεμινάριο επιγραφικής υπό την επίβλεψη του καθ. Ε. Βουτυρά και ελληνικής παλαιογραφίας υπό την επίβλεψη του κ. Σωτηρούδη.

1987-1990:    Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών παρακολούθησα μαθήματα και παρουσίασα εργασίες στην Ιστορία του αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου, στη Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, ενώ στην Κοινωνιολογία έλαβα μέρος σε εμπειρική έρευνα μικρής έκτασης. Εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο «Το διαζύγιο στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο».

1982-1987:     Ολοκλήρωση σπουδών στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδίκευση Ιδιωτικό Δίκαιο, με βαθμό «Λίαν καλώς»

1976-1982:     Εγκύκλια εκπαίδευση στο 1ο  Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

 

 

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η    Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α

 

2023: Μέλος της εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης ερευνητή Α’ βαθμίδος στο ΕΙΕ/ΙΕΕ.

2023: Αναπληρωματικό μέλος στην επταμελή επιτροπή κρίσης για την πλήρωση θέσης ερευνητή Γ’ βαθμίδος στο ΚΕΙΕΔ της Ακαδημίας Αθηνών.

2022: Εξωτερικός αξιολογητής της έκδοσης μελέτης στη σειρά Μελετήματα από το EIE/IIE.

Εξωτερικός αξιολογητής υποψηφιοτήτων για το Institute for Advanced Studies-School of Historical Studies, Princeton, NJ.

2021: Τακτικό μέλος στην επταμελή επιτροπή κρίσης για την πλήρωση θέσης διευθυντή ερευνών στο ΚΕΙΕΔ της Ακαδημίας Αθηνών, τακτικό μέλος της δεκαπενταμελούς επιτροπής κρίσης για την εκλογή αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ, και αναπληρωματικό μέλος στην δεκαπενταμελή επιτροπή κρίσης για την μονιμοποίηση σε θέση επίκουρου καθηγητή Ιστορίας του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής, ΔΠΘ.

Σεπτέμβριος 2021: Αξιολογητής για το περιοδικό Graeco-Latina Brunensia.

Ιούνιος 2021: Αξιολογητής για το περιοδικό Τεκμήρια.

Απρίλιος 2021: Αξιολογητής ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό του ιδρύματος Austrian Science Fund – Hertha Firnberg Programme.

2020: Τακτικό μέλος σε δύο δεκαπενταμελείς επιτροπές κρίσης για τη μονιμοποίηση επικούρων καθηγητών αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ) και παπυρολογίας (Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Τακτικό μέλος σε δεκαπενταμελή επιτροπή για την πλήρωση θέσης επικούρου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ). Μέλος της εισηγητικής επιτροπής στην επιτροπή εκλογής καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ).

2019: Τακτικό μέλος σε δύο δεκαπενταμελείς επιτροπές κρίσης για τη μονιμοποίηση επικούρων καθηγητών Ιστορίας Δικαίου (Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.).

Σεπτέμβριος 2019: Αξιολογητής για το περιοδικό Gephyra.

Φεβρουάριος 2019: Αξιολογητής για το περιοδικό Τεκμήρια.

Σεπτέμβριος 2018: Εξωτερικός αξιολογητής για το περιοδικό Athenaeum, Πανεπιστήμιο της Pavia - Ιταλία.

Ιούλιος 2018: Τακτικό μέλος της ενδεκαμελούς επιτροπής για την πλήρωση της θέσης καθηγητή αρχαίας ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΙανουάριοςΜάιος 2018: Μέλος στο Institute for Advanced Studies – School of Historical Studies, Princeton, NJ - USA.

2017: Τακτικό μέλος Ειδικής Επταμελούς Επιτροπή Επιλογής Καθηγητή (Αρχαία Ιστορία) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τακτικό μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης καθηγητή (Ρωμαϊκή Ιστορία) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μέλος της εισηγητικής επιτροπής

Τακτικό μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή (Ιστορία του Δικαίου) στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ,

Αναπληρωματικό μέλος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή (Ιστορία Δικαίου) στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Αναπληρωματικό μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή (Αρχαία Ιστορία –Ρωμαϊκοί Χρόνοι) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ

Απρίλιος – Μάιος 2017: Αξιολογητής για λογαριασμό του ΙΚΥ των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ιανουάριος 2017: Αξιολογητής για λογαριασμό του ΙΚΥ των προγραμμάτων για μεταδιδακτορική έρευνα.

29 Νοεμβρίου 2016: Μέλος της επταμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του κ. Δ. Φίλια, Βοηθοί στην άσκηση εξουσίας σε πόλεις και βασίλεια της ελληνικής αρχαιότητας, Τομέας Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Μάϊος 2016: Τακτικό μέλος της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μάρτιος 2016: Αξιολογητής της υποψηφιότητας του Δρ. Νικολάου Γιαννακόπουλου για μονιμοποίηση στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ.

Ιανουάριος 2016: Αξιολογητής της υποψηφιότητας της Δρ. Ιωάννας Κράλη για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ιούνιος 2015: Αξιολογητής για λογαριασμό του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κ.Ε.Α.Σ.), Αθήνα.

28 Νοεμβρίου 2014: Μέλος της εξεταστικής επιτροπής (jury) διατριβής της κ. Maude Lajeunesse στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux Montaigne.

Ιούνιος 2014: Εξωτερικός αξιολογητής για το περιοδικό Τεκμήρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το περιοδικό Athenaeum, Πανεπιστήμιο της Pavia - Ιταλία.

Ιούνιος 2013: Εξωτερικός αξιολογητής για το Flanders Research Council (FWO). http://www.fwo.be/

Φεβρουάριος 2013 – : Ερευνητής Α’ βαθμίδος (Διευθυντής Ερευνών) στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημία Αθηνών.

Ιούλιος 2012: Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση διδακτορικής διατριβής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής, Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου.

Ιανουάριος 2012: Εξωτερικός αξιολογητής για το Flanders Research Council (FWO) http://www.fwo.be/

2009 – σήμερα: Συνεργάτης του Copenhagen Associations Project http://copenhagenassociations.saxo.ku.dk/

Απρίλιος 2008 – Φεβρουάριος 2013: Ερευνητής B΄ βαθμίδος στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.

26.10.2004 – Απρίλιος 2008: Ερευνητής Γ΄ βαθμίδος, Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, Ακαδημία Αθηνών. (ΦΕΚ (τχ. ΝΠΔΔ) 259/26-10-2004)

2005: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Γενεαλογία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συντονίστρια καθ. Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2003: Συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα του σχολικού εγχειριδίου Αρχαίας Ιστορίας για την Α’ Γυμνασίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004. Συγγραφή του κεφαλαίου «Ο ελληνιστικός κόσμος 323-146 π.Χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς».

22.05.2000 – 25.10.2004: Ερευνητής Δ΄ βαθμίδος, Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, Ακαδημία Αθηνών (ΦΕΚ (τχ. ΝΠΔΔ) 111/14-5-2000)

1.10.94-1.5.1999: Assistant Editor στο Lexicon of Greek Personal Names, με ευθύνη τη σύνταξη του 4ου τόμου του Λεξικού, που καλύπτει τις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας. Ο τόμος εκδόθηκε το 2005 στην Οξφόρδη ως LGPN IV, http://www.lgpn.ox.ac.uk/

1.8.1993-30.9.1994: Μέλος μη ακαδημαϊκού προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

20.9.1993-18.10.1993: Υπεύθυνος υποδοχής νέων φοιτητών στο Accommodation Office του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

21.9.1992-16.10.1992: Υπεύθυνος υποδοχής νέων φοιτητών στο Accommodation Office του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

16.9.1991-19.10.1991: Υπεύθυνος υποδοχής νέων φοιτητών στο Accommodation Office του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

10/1990 - 2000: Μεταφραστής και διερμηνέας στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

8/1989-9/1990:  Απασχόληση ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη.

8/1989: Απόκτηση δικηγορικής άδειας μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

5/1987-3/1989: Ολοκλήρωση της άσκησης ως δικηγόρος.

8/1987-5/1988: Προετοιμασία τελειοφοίτων μαθητών Λυκείου σε φροντιστήριο της περιοχής Θεσσαλονίκης στο μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία».

 

          Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Η     Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α

 

Συνέδρια

 

20-25 Αυγούστου 2022: Συμμετοχή στο Symposion of ancient Greek and Hellenistic law 2022 στο Gmunden, Αυστρία. Αντίκρουση στην παρουσίαση του St. Todd:

21 Mαΐου 2022: Παρουσίαση στο συνέδριο Nomos basileus: Colloquium in honour of Edward Harris (19-21 May 2022, British School at Athens). Τίτλος: Status and land in two new horoi inscriptions from third-century Rhamnous.

6 Μαΐου 2022: Παρουσίαση στην ημερίδα Γυναίκες και δίκαιο από την αρχαιότητα στη νεωτερικότητα (Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Τίτλος: Κοινωνικό status και περιουσία. Η μαρτυρία δύο νέων περιουσιακών όρων από τον Ραμνούντα.

11 Νοεμβρίου 2021: Παρουσίαση στο Σεμινάριο του ΚΕΕΛΓ – Ακαδημία Αθηνών Ελευθερία και ανελευθερία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τίτλος: «Δίκαιο και δουλεία. Η περίπτωση των απελευθερώσεων».

2-3 Νοεμβρίου 2019: Συμμετοχή στην 21η συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου (Κομοτηνή, Νομική Σχολή – ΔΠΘ). Ομιλία με θέμα: “Αποκαθιστώντας τη δημοκρατία στην Αθήνα. Δίκαιο και θεσμοί στην πρώιμη ελληνιστική Αθήνα (307-301)»

26-28 Αυγούστου 2019: Συμμετοχή στο Symposion of ancient Greek and Hellenistic law 2019 στο Αμβούργο. Παρουσίαση με θέμα: «Resurrecting Athenian democracy. Law and institutions in early Antigonid Athens (307-301)».

16 Μαρτίου 2018: Συμμετοχή στην ημερίδα Epigraphic Friday στο IAS – School of Historical Studies, Princeton, NJ – USA. Παρουσίαση με θέμα: “Naukleroi in Roman Miletus”.

23-24 Νοεμβρίου 2017: Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο, The rhetoric of (dis)unity. Community and division in Greco-Roman prose and poetry. Παρουσίαση με θέμα: “”Corporate” rhetoric and identity-building in Athenian Hellenistic associations”

17-18 Οκτωβρίου 2017: Συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση Professor Fanula Papazoglu Centenary Symposium. Παρουσίαση με θέμα: “The liminal status of ephebes in Roman Amphipolis”.

18-19 Μαρτίου 2017: Συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση Religious interactions in the Hellenistic world, The Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford. Παρουσίαση με θέμα: “Hellenistic Athenian private cult associations. A privileged space of religious interactions?”

16 Δεκεμβρίου 2016: Συμμετοχή στην ανοιχτή σειρά μαθημάτων με τίτλο «Ιστορικές Δίκες της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρουσίαση με τίτλο: “Η «δίκη» του Φωκίωνα, Αθήνα, 318 π.Χ.».

15-16 Oκτωβρίου 2016: Συμμετοχή στη 19η συνάντηση των Ελλήνων Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή – Δ.Π.Θ. Παρουσίαση με θέμα «Το δίκαιο στη ρωμαϊκή Μακεδονία».

3 Οκτωβρίου 2016: Συμμετοχή με ομιλία στην ημερίδα της Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου, «Ιστορία του Δικαίου: το σήμερα και το αύριο».

22-24 Ιουνίου 2016: Συνέδριο με θέμα “Law in the Roman provinces” στο University of Münster. Παρουσίαση με θέμα: Law in the roman province of Macedonia

9-10 Ιουνίου 2016: Επιστημονική συνάντηση “Δίκαια της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας – Αφιέρωμα στην Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα”. Παρουσίαση με θέμα: «Ναύκληροι στην αυτοκρατορική Μίλητο».

17-18 Μαρτίου 2016: Συνέδριο με θέμα «Statuts personnels et main-d’oeuvre en Méditerranée hellénistique» στο Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand). Παρουσίαση με θέμα: “Were there craftsmen associations in the Hellenistic world?”

17 Δεκεμβρίου 2015: Επιστημονική συνάντηση με θέμα Μορφές βίας στον αρχαίο κόσμο, Πάντειον Πανεπιστήμιον. Παρουσίαση με θέμα: “Βία και ιδιωτικά σωματεία στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα”.

30 Νοεμβρίου 2015: Συμπόσιο προς τιμήν του Vincent Gabrielsen για τα 65α γενέθλια του, University of Copenhagen. Παρουσίαση με θέμα: “Hetaireiai: Le degre zero des associations?”

13-14 Νοεμβρίου 2015: Συμμετοχή στη 18η συνάντηση των Ελλήνων Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή – Δ.Π.Θ. Παρουσίαση με θέμα «Αμοιβές και αποτρεπτική λειτουργία του νόμου στην αρχαία Ελλάδα».

1-4 September 2015: Participation in Symposion of ancient Greek and Hellenistic law 2015 (Coimbra, Portugal); response to Lene Rubinstein, “Reward and deterrence in ancient Greek enactments”

24 Ιουνίου 2015: Συντονιστής στο συνέδριο με θέμα Aristotles Athenaion Politeia, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

12 Ιουνίου 2015: Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα προς τιμήν του καθ. Γ. Αναστασιάδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

21-22 Φεβρουαρίου 2015: Συντονιστής στο συμπόσιο Βορειοελλαδικά προς τιμήν του Μιλτ. Χατζόπουλου (Αθήνα, ΕΙΕ)

1-2 Nοεμβρίου 2014: Συμμετοχή στην ΙZ’ ετήσια συνάντηση ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. Ανακοίνωση με τίτλο: “Ναύκληροι στην ρωμαϊκή Μίλητο»

22-23 Μαΐου 2014: Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του Copenhagen Associations Project, στο Danish Institute at Athens, με θέμα A world of well-ordered societies? The rules and regulations of ancient associations. Παρουσίαση: “Greek thorubos, Roman eustatheia. The normative world of Athenian cult associations”.

15-16 Μαρτίου 2014: Συμμετοχή στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεν. Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα Το δικαίωμα μου 2500 χρόνια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Με θέμα “Θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχαία Αθήνα;”

19-20 Οκτωβρίου 2013: Συμμετοχή στην ΙΣΤ’ ετήσια συνάντηση ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. Ανακοίνωση με τίτλο: “Πώληση και δόσις αντί καταβολής στη ρωμαϊκή Παμφυλία”.

6-8 Μαΐου 2013: "Isis cult associations in eastern Mediterranean” παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο The agents of Isiac cults. Identities, functions and modes of representation, το οποίο οργανώθηκε από τα πανεπιστήμια Ερφούρτης (Erfurt) και Λιέγης (Liège) στην Ερφούρτη.

16 -18 Απριλίου 2013: «… τοὺς νόμους διαστρέφειν…» What is (ab)use of law in 4th-century Athens?”, παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο με θέμα Use and abuse of law in the Athenian courts, το οποίο οργανώθηκε από το University College, London.

19-20 Οκτωβρίου 2012: Συμμετοχή στην ΙΕ’ ετήσια συνάντηση ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. Ανακοίνωση με τίτλο: «Αποδοχή θεσμών του ρωμαϊκού δικαίου στις ανατολικές επαρχίες;»

12 Oκτωβρίου 2012: Ανακοίνωση με τίτλο “Cult and craft. Variations on a (neglected?) theme” στο συμπόσιο Associations in Context: rethinking associations and religion in the post-classical polis (International symposium, Copenhagen Associations Project, Κοπεγχάγη 11-13 Οκτωβρίου 2012).

19 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακοίνωση με τίτλο “Reception of Roman law institutions in the East?” στην 66η σύνοδο της Société Internationale “F. de Visscher” pour l’ Histoire des Droits de l’ Antiquité στην Οξφόρδη.

5 Απριλίου 2012: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις Επιστήμης Κοινωνία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο Δίκαιο και Ανάγκη. Ομιλία με τίτλο «Τα δημόσια δάνεια στην αρχαιότητα»

5-6 Νοεμβρίου 2011: Συμμετοχή στη ΙΔ’ συνάντηση Ελλήνων ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. Ανακοίνωση με θέμα: «Κληροδοτήματα και «ιδρύματα» στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα».

21-24 Ιουλίου 2011: Συμμετοχή στο ESF exploratory workshop “Beyond marginality: craftsmen, traders and the socioeconomic history of Roman urban communities (Wolfson College, Oxford, 21-24 July 2011). Παρουσίαση: «Hierapolis, Saittai, Thyateira and their craftsmen associations. A comparative analysis».

4-6 Νοεμβρίου 2010: Συμμετοχή στη ΙΓ΄ συνάντηση ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. Ανακοίνωση με θέμα: «Δικαιικές παρενέργειες της ολιγανδρίας»

9-11 Σεπτέμβρίου 2010: Συμμετοχή στο συνέδριο “Private associations and the public sphere in the ancient world”, Royal Danish Academy, Κοπεγχάγη. Ανακοίνωση με θέμα: “The Greek of Dig. 47.22.4 revisited”

3-4 Σεπτεμβρίου 2010: Συμμετοχή στο 2ο Συμπόσιο νέων ιστορικών του αρχαίου ελληνικού δικαίου, Αθήνα. Ανακοίνωση με θέμα: «Από τον Σόλωνα στη ρωμαϊκή Έφεσο. Η νομική προστασία της υδροδότησης»

15 Απριλίου 2010: Συμμετοχή στην 8η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κοινωνικών Επιστημών και Ιστορίας, Γάνδη, Βέλγιο. Ανακοίνωση με τίτλο: «Craftsmen associations in Roman Lydia – a tale of two cities»

27 Ιανουαρίου 2010: Συμμετοχή στην ημερίδα της Ονοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Ανακοίνωση με θέμα: «Ανθρωπωνύμια και δίκαιο στην αρχαία Ελλάδα»

22-24 Οκτωβρίου 2009: Συμμετοχή στην ΙΒ΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα: ««Πρόκλησις», «ζαμία», «κρίμα». Μια νέα επιγραφή από τη Μεσσήνη»

17-18 Οκτωβρίου 2009: Συμμετοχή στη διημερίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, προς τιμή της καθ. Ι. Γιατρομανωλάκη με θέμα: «Σκέψεις για το δημόσιο και ιδιωτικό στη νομοθεσία του Δημήτριου του Φαληρέα»

29-30 Μαϊου 2009: Συμμετοχή στην προκαταρκτική συνάντηση του Association Copenhagen Project, στην Κοπεγχάγη.

2-4 Απριλίου 2009: Προεδρία στη σύνοδο “Law and power structures in the ancient world” στο πλαίσιο του XVth European Forum of Young Legal Historians με θέμα “Inter-, Trans-, Supra-? Legal relations and Power structures in History” Florence, 1-4 April 2009.

23-25 Οκτωβρίου 2008: Συμμετοχή στην ΙΑ΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα «Transferts culturels και η ιστορία του ελληνικού δικαίου»

12-13 Σεπτεμβρίου 2008: Συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση Ier Rencontre internationale des jeunes historiens du droit grec (Athenes, 12-13 septembre 2008). Παρουσίαση με τίτλο: “Managing one’s own memory: The foundation of Symmasis”

14-17 Μαϊου 2008: Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με θέμα Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique (Reims, les 14, 15, 16 et 17 mai 2008). Παρουσίαση με τίτλο: “Cultural transfer in Hellenistic Lycia. The case of Symmasis’ foundation”.

19-20 Οκτωβρίου 2007: Συμμετοχή στην Ι΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα «Η δίκη του Φωκίωνα, 318 π.Χ.».

4-5 Μαϊου 2007: Συμμετοχή στο Συμπόσιο αρχαίου Ελληνικού δικαίου, Αθήνα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 170 χρόνια του ΕΚΠΑ. Ανακοίνωση με θέμα «Νόμος του Σόλωνα στη ρωμαϊκή Έφεσο;».

26 – 30 Σεπτεμβρίου 2006: Συμμετοχή στην 60η σύνοδο της SIHDA στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (Κομοτηνή). Παρουσίαση με θέμα: “Attic security horoi revisited”

30 – 31 Μαρτίου 2006: Συμμετοχή και προεδρία στο τέταρτο workshop της σειράς The Greek city in the post-classical age network με θέμα “Cults, creeds and contests in the post-classical Greek city” στο Institute of Classical Studies, London.

4-5 Νοεμβρίου 2005: Συμμετοχή στην Η’ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα «Οι εν τει ολιγαρχία πολιτευόμενοι. Η αθηναϊκή πολιτεία των ετών 322-319 π.Χ.»

7-8 Μαρτίου 2005: Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «Individus, groupes et politique à Athènes: recherches et perspectives», Université François Rabelais Tours, France. Παρουσίαση με τίτλο: «Individus et groupes dans l’inscription de Rhamnonte, Petrakos no 59»

4-7 Νοεμβρίου 2004: Συμμετοχή στην 29η σύνοδο της GIREA στο Ρέθυμνο Κρήτης «Fear of slaves – fear of enslavement in ancient Mediterranean. Discourse, representations, practices» με θέμα “The fear of the slave in ancient Greek legal texts”.

22-24 Οκτωβρίου 2004: Συμμετοχή στην Ζ’ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα «Ανθρωπωνύμια και δίκαιο. Η περίπτωση των ονομάτων με κατάληξη –θεμις».

17 – 19 Ιουνίου 2004: Συμμετοχή στο συνέδριο “The Greek city after the classical age. The second workshop: ‘Communities within the city’” (Royal Holloway, University of London, 17th – 19th June 2004). Ανακοίνωση με θέμα “Status, identity and assimilation in private religious associations of Hellenistic Athens”.

24-25 Οκτωβρίου 2003: Συμμετοχή στην ΣΤ΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα: «σιδηροκέφαλα ήτοι αθάνατα. Ιστορική και νομική συνέχεια»

24-26 Μαϊου 2002: Ανακοίνωση στο 23ο συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα «… νομομαθέστατος, καίπερ άγευστος της νομικής επιστήμης. Νικ. Ε. Γερακάρης (1782-1842)».

Οκτώβριος 2001: Συμμετοχή στην Ε΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα: «Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων…» Ένας διοργανισμός συναφίων του 1831»

30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2001: Συμμετοχή στο συνέδριο “Athenian Law and Life” προς τιμήν του καθ. D.M. MacDowell με θέμα “Oral law in archaic Greece”.

Οκτώβριος 2000: Συμμετοχή στην Δ΄ συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή με θέμα: “Η ρωμαϊκή νομοθεσία περί σωματείων και η σωματειακή ζωή στη Μικρά Ασία”.

Μάϊος 1992: Ανακοίνωση στο 13ο συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Μίασμα και ανθρωποκτονία στην κλασική Αθήνα».

Μάϊος 1991: Ανακοίνωση στο 12ο συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ο θεσμός της προίκισης του άρρενος τέκνου στις Κυκλάδες (16ος-19ος αιώνας). Μία πρώτη προσέγγιση».

 

Σεμινάρια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

 

19 Δεκεμβρίου 2022: Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΕΚΠΑ – ΕΙΕ με τίτλο: Απολύομαι … Όψεις της απελευθέρωσης των δούλων κατά την ελληνιστική περίοδο.

5 Μαρτίου 2021: On-line παρουσίαση στην Epigraphic Friday του Institute for Advanced Studies, Princeton (διοργανωτής A. Chaniotis) με τίτλο: “Status and land in ancient Athens. Two new security horoi-inscriptions in 3rd-century Rhamnous”

27 Νοεμβρίου 2020: On-line παρουσίαση στο Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Simon Fraser του Καναδά, με τίτλο: “Swinging democracy. Law in early Hellenistic Athens”.

6 Μαίου 2019: ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Μεταπτυχιακό τμήμα. Παρουσίαση: Νομοθετώντας ἐν καιροῖς ἀνανκαιοτάτοις.

15 Δεκεμβρίου 2018: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Συμπόσιο Αττικού Δικαίου Έλεγχος των πολιτικών και διαφθορά στην αρχαία Αθήνα και σήμερα: Παρουσίαση με θέμα: Θεσμικές προσαρμογές στην Αθήνα της ‘παρακμής’.

4 Δεκεμβρίου 2018: Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ με θέμα: Χρήσεις και κατάχρηση του νόμου στους δικανικούς λόγους της κλασικής Αθήνας

12 Νοεμβρίου 2018: Παρουσίαση στο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Master in European Studies Course: The critique of justice in European culture με θέμα:  What was (ab)use of law in 4th-century Athens?

8 Ιανουαρίου 2018: Παρουσίαση στο σεμινάριο ιστορίας δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: Διαβάζοντας τον εφηβαρχικό νόμο της Αμφίπολης με τη ματιά ενός νομικού...

25 Νοεμβρίου 2016: Σεμινάριο στο μεταπτυχιακό τμήμα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας με θέμα: Λατρευτικά ιδιωτικά σωματεία στην ελληνιστική Αθήνα.

10 Ιουνίου 2016: Σεμινάριο στην EFA στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης μεταπτυχιακών φοιτητών με θέμα: Cult associations in Hellenistic associations.

4 Μαίου 2015: Μάθημα στο Τμήμα Φιλολογίας (Δρ. Ρ. Χατζηλάμπρου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Χρήση και κατάχρηση του νόμου στην αρχαία Αθήνα».

16 Δεκεμβρίου 2014: Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Χρήσεις και κατάχρηση του νόμου στους δικανικούς λόγους της κλασικής Αθήνας”.

8 Δεκεμβρίου 2014: Παρουσίαση στο σεμινάριο ιστορίας δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: “Ναύκληροι στην ρωμαϊκή Μίλητο».

23 Ιουνίου 2014: Μάθημα στο Τμήμα Φιλολογίας (Δρ. Ρ. Χατζηλάμπρου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Χρήση και κατάχρηση του νόμου στην αρχαία Αθήνα».

7 Απριλίου 2014: Παρουσίαση στο σεμινάριο ιστορίας δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: “Ευστάθεια και ευκοσμία. Το κανονιστικό πλαίσιο των αθηναϊκών λατρευτικών σωματείων”

2 Απριλίου 2013: Μάθημα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (Δρ. Δ. Σπαθάρας) με θέμα «Η νομική αντιμετώπιση της ανθρωποκτονίας στην κλασική Αθήνα».

1 Απριλίου 2013: Παρουσίαση στο μεταπρυχιακό σεμινάριο του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) «(Κατά)χρηση του νόμου στην κλασική Αθήνα».

25 Φεβρουαρίου 2013: Παρουσίαση της έκδοσης Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Νομικός πολιτισμός» στο Πάντειον Πανεπιστήμιο (καθ. Στ. Περεντίδης).

18 Φεβρουαρίου 2013: Παρουσίαση στο σεμινάριο ιστορίας δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: «Χρήση και κατάχρηση του νόμου στους δικανικούς λόγους της κλασικής Αθήνας»

11 Μαίου 2012: Σεμινάριο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με θέμα «Δωρεές, κληροδοτήματα και ιδρύματα στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα»

9 Μαρτίου 2012: Σεμινάριο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με θέμα «Εισαγωγή στην ιστορία των αρχαίων ελληνικών δικαίων. Επιγραφές με «νομικό» περιεχόμενο»

13 Φεβρουαρίου 2012: Παρουσίαση της έκδοσης Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Νομικός πολιτισμός» στο Πάντειον Πανεπιστήμιο.

23 Νοεμβρίου 2011: Σεμινάριο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με θέμα «Ανθρωπωνύμια και δίκαιο. Ανθρωπωνύμια σε –θέμις, -δίκη/-ος»

10 Ιανουαρίου 2011: Παρουσίαση στο σεμινάριο ιστορίας δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: «Επίσκεψις Πανδέκτου 47.22.4. Η ελληνική διάταξη»

17 Μαϊου 2010: Σεμινάριο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα στην Αθηναίων Πολιτεία?»

1 Φεβρουαρίου 2010: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου του τομέα Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο: «Νέα στοιχεία για την επίλυση διαφορών στην Αχαϊκή Συμπολιτεία»

9 Ιουνίου 2009: Σεμινάριο στο Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με θέμα «Legal institutions on stone»

21 Ιανουαρίου 2008: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εταιρεία ή ίδρυμα σε μια νέα επιγραφή από την ελληνιστική Λυκία»

26 Μαρτίου και 8 Απριλίου 2007: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: “Η διαθήκη της Επικτήτας”.

12 Δεκεμβρίου 2005: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Πληροφορική και Ιστορία του (Ελληνικού) Δικαίου».

23 Νοεμβρίου 2005: Παρουσίαση στο Σεμινάριο «Νομικός Πολιτισμός» του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Πληροφορική και Ιστορία του (Ελληνικού) Δικαίου».

31 Ιανουαρίου 2005: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Περί σωματείων…»

19 Μαϊου 2003: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Όψεις δικαίου σε μια κοινωνία χωρίς γραφή».

16 Δεκεμβρίου 2002: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Συλλογές εθιμικών κανόνων δικαίου στις Κυκλάδες».

Μάρτιος 2001: Παρουσίαση στο Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ο δικαστικός αγώνας σε μια κοινωνία χωρίς γραφή. Υποθέσεις – Προοπτικές»

Δεκέμβριος 1999: Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: “Δίκαιο, σωματεία και κοινωνία στην αρχαία Αθήνα. Η περίπτωση των κοινών θιασωτών».

Οκτώβριος 1997: Συμμετοχή στο σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Liverpool με θέμα “Integration and marginality in ancient Athens: the case of thiasotai associations”.

Απρίλιος 1997: Σεμινάριο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Bristol με θέμα “A day in Athenian lawcourts”.

1997: Κριτικός αναγνώστης ορισθείς από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο Η έννοια της κρατικής εξουσίας και της κωδικοποίησης των νόμων.

Μάρτιος 1994: Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ανακοίνωση με θέμα "Religious associations in ancient Athens: legal and social dimensions".

Μάρτιος 1993: Συμμετοχή στο Σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών της Βρετανίας στο Πανεπιστήμιο του Durham. Ανακοίνωση με τίτλο “The conceptual horizon of Athenian associates”.

1991-1993: Συμμετοχή στο σεμινάριο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, με τις ακόλουθες παρουσιάσεις:

A)  Μάϊος 1991:                  "Orgeones in archaic Athens"

B)  Οκτώβριος 1991:          "(Lys) 8: A problem for the jurists...”

C)  Οκτώβριος 1992:           "The conceptual horizon of Athenian associates”

D)  Νοέμβριος 1993:           "Associations and patronage in ancient Athens”

 

Συμμετοχή σε ανεπίσημες συναντήσεις με άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές κλασικών σπουδών από τα άλλα δύο πανεπιστήμια της Σκωτίας (Edinburgh, St. Andrews).

 

          Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α

 

  1. Βιβλία

(μαζί με τους K. Kapparis & D. Spatharas) (eds) (2017) Douglas M. MacDowell. Studies on Greek law, oratory and comedy, London.

 

(μαζί με τους Eλευθερία Παπαγιάννη, Aθηνά Δημοπούλου, I. Χατζάκης, A. Χέλμης & A. Λιαρμακόπουλος) Ιστορία Δικαίου, Αθήνα 2016. (διαθέσιμο ως ηλεκτρονικό βιβλίο http://hdl.handle.net/11419/5271 )

 

(μαζί με τους Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη & Ι. Χατζάκη) Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου Ι. Τα ελληνικά έγγραφα, Αθήνα 2011. (Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 63)

 

(μαζί με τους Μ. Sundahl & D. Mirhady) A new working bibliography of ancient Greek law (7th – 4th centuries BC), Athens 2011. (ΕΚΕΙΕΔ Παρ. 11) [Reviews: BMCR 2012 (J. Fletcher); CR 62 (2012) 204-5 (A. Lanni); DHA 37/2 (2011) 243 (P. Doukellis); HZ 296/2 (2013) (W. Schmits); JHS 132 (2012) 202-3 (A. Serafim); REG 125 (2012) 306].

 

Καράμπελας, Δ. (επιμ.) Πηγές ιστορίας του δικαίου, Αθήνα 2008 (συμμετοχή)

(μαζί με τους Θεοδώρα Ρόμπου-Σαμαρά, Δημ. Καράμπελα & Ι. Τελέλη) Αρχαία ιστορία. Από τους πρώτους ανθρώπους ως την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χρ.), σ. 187-207, Αθήνα 2004. Εγχειρίδιο διδασκαλίας για την Α’ Γυμνασίου της μειονοτικής εκπαίδευσης.

 

Thusias heneka kai sunousias. Private religious associations in Hellenistic Athens, Αθήνα 2003.

 

Ancient Greek Laws. A Sourcebook, London 1998. (επίσης διαθέσιμο σαν ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://books.google.gr.books ).

Μετάφραση του βιβλίου στα πορτογαλικά με τίτλο Leis da Grécia antiga, Sao Paulo 2003.

 

 

  1. Άρθρα (τα δημοσιευμένα είναι διαθέσιμα στο https://academyofathens.academia.edu/IliasArnaoutoglou )

 

            Σε τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων

“A prolonged birth: the case of the unity of Greek law. A response to S. Todd” στον τόμο: Scheibelreiter, Ph. (ed) Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, August 2022), Wien 2023.

 

«Επίσκεψις Πανδεκτών 47.22.4. Το ελληνικό απόσπασμα» στον τόμο: Γιούνη, Μαρία & Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη (επιμ) Κωνσταντίνῳ Γ. Πιτσάκῃ μνήμης χάριν, 17-46, Αθήνα 2023.

 

“Cult and craft. Variations on a (neglected) theme …” στον τόμο: Cazemier, Annelies & Stella Skaltsa (eds) Associations and religion in context: The Hellenistic and Roman Eastern Mediterranean (International symposium, Copenhagen Associations Project, 11th-13th October 2012), 249-70, Liège 2022.

 

“Resurrecting democracy? Law and institutions in early Antigonid Athens (307-301 BC)” στον τόμο: Harter Uibopuu, Kaja & W. Riess (eds) Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.–28 August 2019), 263-88, Wien 2021.

 

«Socii monumenti in Roman Cilicia?» στον τόμο: Τζαμτζής, Ι., Αντωνόπουλος, Π. & Χρ. Σταυράκος (επιμ) Ἀρετὴ καλλίστην. Τιμητικός τόμος Καλλιόπης (Κέλλυ) Μπουρδάρα, 79-124, Αθήνα 2021.

 

“Greek thorubos, Roman eustatheia. The normative world of Athenian cult associations” στον τόμο: Paganini, Mario C. D. & Vincent Gabrielsen (eds) A World of Well-Ordered Societies? The Rules and Regulations of Ancient Associations (The Danish Institute at Athens, 22-23 May 2014), 144-62, Cambridge 2021.

 

«Were there craftsmen associations in the Hellenistic world?” in Maillot, Stephanie & Julien Zurbach (eds) Statuts personnels et main-d’oeuvre en Méditerranée hellénistique, 263-84, Clermont-Ferrand 2021.

 

Naukleroi in Roman Miletus” στον τόμο: Dimopoulou, Athena, Helmis, Andreas & Dimitris Karambelas (eds) Ἰουλίαν Βελισσαροπούλου ἐπαινέσαι. Studies in ancient Greek and Roman law, 35-51, Athenai 2020.

 

“An outline of legal norms and practices in Roman Macedonia (167 BCE-212 CE)” στον τόμο: Benedikt Eckhardt & Kimberley Czajkowski (eds) Law in the Roman provinces, 284-312, Oxford 2020.

 

“Between minors and adults: ephebes in Amphipolis (AEph. 2015, 1-40)” στον τόμο: Gagliardi, L. & Laura Pepe (eds) Dike. Essays in honor of Alberto Maffi, 1-28, Milano 2019.

 

“Twisting the law in ancient Athens” στον τόμο: Carey, Chr., Griffith-Williams, Brenda & Ifigeneia Giannadaki (eds) Use and abuse in the Athenian courts, 181-97, Leiden 2018.

 

Isiastai Sarapiastai. Isiac Cult Associations in the Eastern Mediterranean” στον τόμο: Gasparini, V. & R. Veymiers (eds) Individuals and materials in the Graeco-Roman cults of Isis: Agents, images, and practices (Proceedings of the VIth international conference of Isis studies (Erfurt, May 6-8, 2013 – Liege, September 23-24, 2013), 248-79, Leiden 2018.

 

“Rewards to informers. Response to Lene Rubinstein” στον τόμο: Leão, D. F. & G. Thür (eds) Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015), 451-60, Wien 2016.

 

“Hierapolis and its professional associations: A comparative analysis” στον τόμο: Wilson, Andrew & Miko Flohr (eds) Urban craftsmen and traders in the Roman world, 278-300, Oxford 2016. (Oxford Studies on the Roman economy)

 

«Cult associations and politics. Worshipping Bendis in classical and Hellenistic Athens» στον τόμο: Gabrielsen, Vincent & Christian A. Thomsen (eds) Private associations and the public sphere (Proceedings of a symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010), 25-56, Copenhagen 2015.

 

“Θεμελιώδη δικαιώματα στην κλασική Αθήνα;” στον τόμο: Γόρτυνα. Δικαίωμα μου, 2.500 χρόνια (Πρακτικά συνεδρίου), 39-61, Aθήνα 2015.

 

«Όψεις του «δημόσιου» και του «ιδιωτικού» στις μεταρρυθμίσεις του Δημητρίου του Φαληρέως (317-307π.Χ.)» στον τόμο: Αθανασάκη, Λουκία, Νικολαίδης, Τ. & Δ. Σπαθάρας (επιμ) Ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα και στον διαφωτισμό. Μελέτες αφιερωμένες στην Ιωάννα Γιατρομανωλάκη, 321-39, Ηράκλειο 2014.

 

«Από τον Σόλωνα στην ρωμαϊκή Έφεσο. Η νομική προστασία της υδροδότησης» στον τόμο: Λεονταρίτου, Β., Μπουρδάρα, Κ. & Ελ. Παπαγιάννη (επιμ) Antecessor. Festschrift für Sp. N. Troianos zum 80. Geburtstag, 105-32, Αθήνα 2013.

 

“Cultural transfer and law in hellenistic Lycia: the case of Symmasis foundation” στον τόμο: Legras, B. (ed) Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, 205-26, Paris 2012.

 

“‘Ils étaient dans la ville, mais tout à fait en dehors de la cité’. Status and identity in private religious associations in Hellenistic Athens” στον τόμο: van Nijf, O. M. & R. Alston (eds) Political culture in the Greek city after the classical age, 27-48, Leuven 2011.

 

««Σιδηροκέφαλα. ἤτοι ἀθάνατα καὶ ἀδιάφθορα». Οικονομική και νομική συνέχεια στις συμβάσεις κτηνοληψίας» στον τόμο: Πνεύματος δώρημα Γεωργίῳ Π. Νάκῳ, 103-18, Θεσσαλονίκη 2010.

 

«Onomastics and law. Dike and –dike names» στον τόμο: Catling, R. W. V. & F. Marchand (eds) Onomatologos. Studies in Greek personal names presented to Elaine Matthews, 582-600, Oxford 2010.

 

“Onomastique grecque et droit” στον τόμο: Tzitzis, St., Protopappas-Marneli, M. & B. Melkevik (eds) Mythe et justice dans la pensée grecque, 7-21, Montreal 2009.

 

«διὰ δόξαν ἐκείνων καὶ κλέος του ἔθνους. The Philomousos Society of Athens and antiquities» στον τόμο: Forsen, B. & G. Salmieri (eds) The province strikes back. Imperial dynamics in the eastern Mediterranean, 201-14, Helsinki 2008. (Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens 13)

 

“The fear of slaves in ancient Greek legal texts” στον τόμο: Serghidou, A. (ed) Fear of slaves – fear of enslavement in the ancient Mediterranean. Peur de l’esclave – peur de l’esclavage en Méditerranée ancienne (Discours, représentations, pratiques) (Actes du XXIXe colloque du GIREA – Rethymnon 4-7 novembre 2004), 133-44, Besançon 2006.

 

“Group and individuals in IRhamnous 59 (SEG 49.161)” στον τόμο: Couvenhes, J. Chr. & S. Milanezi (eds) Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate (Actes du colloque international Tours 7 et 8 mars 2005), 315-38, Bordeaux 2006. (Collection «Perspectives Historiques» 15)

 

“Aspects oforal law in archaic Greece” στον τόμο: Cairns,D.L. & R.A. Knox (eds) Law, rhetoric, and comedy in classical Athens. Essays in honour of Douglas M. MacDowell, 1-13, Swansea 2004.

 

"Between koinon and idion: Legal and social dimensions of religious associations in ancient Athens" στον τόμο: Cartledge, P., Millett, P. & S. von Reden (eds) (1998) Cosmos. Essays in Order, Conflict and Community in classical Athens, 68-83, Cambridge.

 

«Μίασμα και ανθρωποκτονία στην κλασική Αθήνα» στα Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, 13-18, Θεσσαλονίκη 1993.

 

«Ο θεσμός της προίκισης του άρρενος τέκνου στις Κυκλάδες (16ος – 19ος αιώνας). Μια πρώτη προσέγγιση» στα Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, 247-61, Θεσσαλονίκη 1993.

 

  1. Σε περιοδικά

“La violence et les associations privées dans l’antiquité gréco-romaine” Dialogues dHistoire Ancienne 47 (2021) 13-25.

 

«Η εκμετάλλευση των δημοσίων γαιών στην Λάρισα του ύστερου 3ου αιώνα π.Χ.» ΕΚΕΙΕΔ 50 (2021) 37-85. (“Public land management in late third-century BC Larissa”)

 

«Μια επισκόπηση του δικαιϊκού φαινομένου στη ρωμαϊκή Μακεδονία» Δίκαιο και Ιστορία 3 (2018) 95-138. (“An outline of the legal phenomenon in Roman Macedonia”)

 

"Χρήσεις δικαιικών κανόνων στους δικανικούς λόγους της κλασικής Αθήνας" ΕΚΕΙΕΔ 47 (2017) 9-41. (= “Usos de normas jurídicas en la oratoria judicial de la Atenas clásica” Revista Jurídica de Buenos Aires 42/94 (2017) 129-58)

 

“The Greek text of D. 47.22.4 (Gai 4 ad legem duodecim tabularum) reconsidered” Legal Roots 5 (2016) 87-120.

 

Θόρυβος, εὐστάθεια και το κανονιστικό πλαίσιο των αθηναϊκών λατρευτικών σωματείων” ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 23-78.

 

“Displaying a proof of ownership in Roman Pamphylia” ZPE 191 (2014) 185-92.

 

«Δωρεές, κληροδοσίες και «ιδρύματα» στην ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα. Προβλήματα ορολογίας» ΕΚΕΙΕΔ 44 (2012-13) 59-85. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

 «Δικαιικές παρενέργειες της ολιγανδρίας …” ΕΚΕΙΕΔ 43 (2011) 43-61. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

“Craftsmen associations in Roman Lydia. A tale of two cities?” Ancient Society 41 (2011) 257-90. (= http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2129572&journal_code=AS)

 

«Dispute settlement between poleis-members of the Achaean league. A new source” Dike 12-13 (2009-2010) [2011] 181-201.

 

«Η δίκη του Φωκίωνα, Αθήνα 318 π.Χ.» ΕΚΕΙΕΔ 41 (2008) 21-39. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

«Θεμελιώδη δικαιώματα στην Αθηναίων Πολιτεία;» ΕΚΕΙΕΔ 40 (2007) 9-28. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

«Ανθρωπωνύμια και δίκαιο» ΕΚΕΙΕΔ 39 (2006) 31-53. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

Collegia in the province of Egypt in the first century A.D.” Ancient Society 35 (2005) 197-216.

(= http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=AS&issue=0&vol=35)

 

«Συλλογές εθιμικών κανόνων δικαίου στις Κυκλάδες (τέλη 17ου - αρχές 19ου αι.)» ΕΚΕΙΕΔ 37 (2003) 121-31. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

«Νικ. Ε. Γερακάρης (1782-1842) «… νομομαθέστατος, καίπερ άγευστος της νομικής επιστήμης.»» Δελτίο KEINE 3 (2003) 47-63.

 

“Ancient Greek Laws in the World Wide Web” Ίμερος 3 (2003) 181-88. (= http://www.ime.gr/publications/print/imeros/en/links/3-1.html)

 

««Εργαστηριότοποι» και πρωτομαϊστορες στην Τριπολιτσά το 1823» Πελοποννησιακά 26 (2001-2002) [2003] 145-51.

 

«Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων. Ένας διοργανισμός συναφίων του 1831» ΕΚΕΙΕΔ 36 (2002) 204-81. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

“Roman law and collegia in Asia Minor” Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 49 (2002) 27-44. (= https://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/?tdm=2002)

 

“Βιβλιογραφία Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, 1990-2000” ΕΚΕΙΕΔ 35 (2000) 377-459. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

“Η ρωμαϊκή νομοθεσία περί σωματείων και η εφαρμογή της στην Μικρά Ασία» ΕΚΕΙΕΔ 35 (2000) 317-32. (= http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/listItems )

 

"Marital disputes in Greco-Roman Egypt" The Journal of Juristic Papyrology 25 (1995) 11-28. (= http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/181/?idvol=1457 )

 

"Archeranistes and its meaning in inscriptions" Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 104 (1994) 107-10. (= http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1994/104pdf/104.html)

 

"The date of IG II2 1273" Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 104 (1994) 103-6. (= http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1994/104pdf/104.html)

 

"Associations and patronage in ancient Athens" Ancient Society 25 (1994) 5-17. (= http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=AS&issue=0&vol=25 )

 

"Pollution in Athenian homicide law" Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 40 (1993) 109-37. (= http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/?tdm=1993 )

 

  1. Άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες

 

“Adoption” στου G. Speake (2000) (ed) Encyclopedia of Ancient Greece and the Hellenic Tradition I, 14-15.

 

«Law” στου G. Speake (2000) (ed) Encyclopedi a of Ancient Greece and the Hellenic Tradition II, 931-34.

 

 

  1. Ηλεκτρονικά δημοσιεύματα

 

Μια μέρα στα αθηναϊκά δικαστήρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fhw.gr/projects/courts (για λογαριασμό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού)

 

Εγγραφές για τα αθηναϊκά ιδιωτικά σωματεία στο πλαίσιο του Copenhagen Associations Project database διαθέσιμες στην διεύθυνση https://ancientassociations.ku.dk/CAPI/

 

“Κανονιστικά επιγραφικά κείμενα από την ρωμαϊκή Αθήνα (146 π.Χ – 285 μ.Χ.)» στο πλαίσιο του Roman Attica Project (EIE)  https://romanattica.eu/studies/normative.pdf

 

“Επιγραφικά τεκμήρια για τα αθηναϊκά ιδιωτικά σωματεία κατά την ρωμαϊκή περίοδο (146 π.Χ. – 300 μ.Χ.)» στο πλαίσιο του Roman Attica Project (EIE) https://romanattica.eu/studies/privassoc.pdf

 

Νόμοι. Βιβλιογραφία της ιστορίας των αρχαίων ελληνικών δικαίων της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου σε συνεργασία με τους Prof. D. Mirhady του Simon Fraser University (Καναδάς) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sfu.ca/nomoi

 

Το μεταβυζαντινό δίκαιο στο Διαδίκτυο. Σχεδιασμός και δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας αφιερωμένης στο δίκαιο του ξενοκρατούμενου Ελληνισμού, όπως και επιμέλεια των κειμένων και του παρουσιαζόμενου υλικού http://sites.google.com/site/postbyzlaw

 

Υπεύθυνος για το ακαδημαϊκό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΚΕΙΕΔ – Ακαδημία Αθηνών, http://www.academyofathens.gr/el/kentro/dikaio

 

 

  1. Βιβλιοκρισίες

 

Archibald, Zosia & Jay Haywood (eds) The Power of Individual and Community in Ancient Athens and Beyond. Essays in Honour of John K. Davies, Swansea 2019 in CR 70 (2020) 153-6. https://www.cambridge.org/core/journals/classical-review/article/themes-in-greek-history-z-archibald-j-haywood-edd-the-power-of-individual-and-community-in-ancient-athens-and-beyond-essays-in-honour-of-john-k-davies-pp-xxviii-336-ills-swansea-the-classical-press-of-wales-2019-cased-65-isbn-9781910589731/B2CBD559F127DB2C65F0D74E9BB94A8A

 

Perlman, Paula (ed) Ancient Greek law in the 21st century, Austin, Tx. 2018 στον ιστότοπο: http://www.sehepunkte.de/2019/02/32116.html

 

Steinhauer, J. Religious associations in the post-classical polis, Stuttgart 2014 στο περ. Tyche 31 (2016) 309-16.

 

Lyons, D. & K. Raaflaub (eds) Raymond Westbrook. Ex oriente Lex. Near Eastern influences on ancient Greek & Roman law, Baltimore 2015 στο περ. Classical Review 66 (2016) 460-2.

 

Camassa, G. Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico, Roma 2011 στο περ. Journal of Hellenic Studies 136 (2016) 225-6.

 

Δημοπούλου, Αθηνά Λεσβίων πολιτείαι: Πολίτευμα και δίκαιο των πόλεων της Λέσβου (αρχαϊκοί, κλασικοί, ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι), Αθήνα 2015 στο περ. Revue Historique du Droit Français et Etranger 93 (2015) 471-3.

 

Teegarden, D. Death to the tyrants! Ancient Greek democracy and the struggle against tyranny, Princeton 2013 στο περ. Mnemosyne 68 (2015) 876-81.

 

Chiusi, T. J. & H.-D. Spengler (eds) Dieter Nörr, Schriften 2001-2010, Madrid 2012 στο περ. Klio 96 (2014) 809-13.

 

Gagarin, M. Writing Greek law, Cambridge 2008 στο περ. Journal of Hellenic Studies 130 (2010) 216-18.

 

Cohen, D. & M. Gagarin (eds) (2005) The Cambridge companion to ancient Greek law, Cambridge 2005 στο περ. Prima Ordia 6 (2007) 213-21.

 

Sineux, P. (ed) Le législateur et la loi dans l’Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé (Actes du colloque de Caen, 15-17 mai 2003), Caen 2005 στο περ. Revue des Etudes Anciennes 108 (2006) 790-92.

 

“Panayotis D. Dimakis. In memoriam” στο περ. Dike 8 (2005) 163-70.

 

Roebuck, D. Ancient Greek Arbitration, Oxford 2000 στο περ. Mnemosyne 56 (6) (2003) 760-65.

 

Carawan, E. Rhetoric and the law of Draco, London 1998 στο περ. Journal of Hellenic Studies 120 (2000) 179-80.

 

Foxhall, L. & A.D.E. Lewis (eds) Greek law in its political setting. Justifications not justice, Oxford 1996 στο περ. Classical Review 47 (1997) 382-84.

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

2019-2020: Αιρετό μέλος στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2022-2024: Αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

2020-2022: Αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

2018-2020: Αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

2016-2018: Αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

2014-2016: Αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

 

 

          Γ Λ Ω Σ Σ Ο Μ Α Θ Ε Ι Α

 

Ελληνικά:   Μητρική γλώσσα.

 

Αγγλικά:   1979: Lower, 1990: ELTS, Εννεάχρονη παραμονή και εργασία στη Βρετανία.

 

Γαλλικά:   3 χρόνια εντατικών μαθημάτων στο Institut Français της Θεσσαλονίκης.  1985: Θερινά μαθήματα γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Πτυχία: 1985 Certificat, 1987 Sorbonne-1.

 

Γερμανικά:   Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου. Το 1992-3 παρακολούθησα μαθήματα Γερμανικών στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

 

Ιταλικά:   Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης.

                       

Πολωνικά:   Ικανότητα ανάγνωσης.

 

 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η

 

Δυνατότητα εργασίας σε διάφορους επεξεργαστές κειμένων τόσο σε περιβάλλον Apple – MacIntosh όσο και σε Windows. Επίσης έχω την ικανότητα σχεδίασης ιστοσελίδων και χρήσης βάσεων δεδομένων τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε προσωπικούς υπολογιστές.

 

 

ΑΛΛΕΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

2010 – Έως σήμερα: Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (http://europeanlegalroots.weebly.com/people.html )

 

2007 - 2013: Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου.

 

2003 – Έως σήμερα:  Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου.

 

2001 – Έως σήμερα:  Μέλος της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού.

 

2000 – Έως σήμερα: Μέλος του Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών.

 

1991 – Έως σήμερα: Μέλος της Society for the promotion of Hellenic Studies, London.

 

1990 – Έως σήμερα: Μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.

 

1993 - 1994:  Μέλος της Scottish-Hellenic Society of Glasgow.

 

1991 - 1992:  Γραμματέας της Glasgow University Hellenic Society.

 

1987 – 2003:  Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 628

Fax: 210 3664 630

e-mail: iliasarn@academyofathens.gr