Καμπέρης Νικόλαος


Νικόλαος Καμπέρης
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 Γεννήθηκε το 1958 στη Γαβαλού, Δήμος Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας

 

                                                   ΣΠΟΥΔΕΣ

1982: Πτυχίο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας).

1991: Πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ 

1999: Ανακηρύσσεται διδάκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής «Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση».

2007: Ανακηρύσσεται διδάκτορας Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τίτλος της διατριβής «΄Όψεις της εφαρμογής του Προγράμματος των νέων αγροτών στο μεταβαλλόμενο πρότυπο της αγροτικής ανάπτυξης. Μια εμπειρική έρευνα βασισμένη στους Νέους Αγρότες των δήμων Αρακύνθου και Μακρυνείας του νομού  Αιτωλοακαρνανίας»

 

                                        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

                                                  ΑΡΘΡΑ                                             

1995: «Η κοινωνική δυναμική των σχέσεων εργασίας και ελεύθερου χρόνου» στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα  (τχ. 54, σ. 102-106 ).

 

2001: «Η δυναμική και η σημασία του ελεύθερου χρόνου στην αγροτική κοινωνία» στο περιοδικό Θέσεις (τχ. 74, σ. 77-87).

 

2001: «Ο “χαμένος χρόνος” για τους εργαζόμενους νέους και τους μαθητές» στο περιοδικό Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης  (τχ. 67, σ. 66-69).

 

2001: «Το “Μεγάλο Χωριό” και  ο “Επιχειρηματίας Αγρότης”» στο περιοδικό Θέσεις (τχ. 75, σ. 111-124 ).

 

2004: «Παραγωγικός εκσυγχρονισμός και κοινωνική ανασύνθεση στον ελληνικό αγροτικό χώρο» στα Πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σ. 365- 384.

 

2006 «Αλλοδαποί εργάτες στον αγροτικό χώρο. Πραγματικότητες, ιδεολογίες και νοοτροπίες» στο Χρ. Μπάγκαβος, Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Μετανάστευση και  Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα: Gutenberg, σ. 413-456.

 

2006 «Εικόνες του αγρότη στην ελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ου αιώνα» στο Ελληνική Κοινωνία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 6, σ. 161-214.

 

2009: «Η «δεύτερη γενιά» δεν είναι παρά δυό λέξεις»  στο Ελληνική Κοινωνία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 8-9, σ. 23-32.

   

2011: Κεφάλαιο με τίτλο «Οι αγρότες στην Κατοχή και τον Εμφύλιο» στο Α. Μωυσίδης (επιμέλεια), Το Αγροτικό Κίνημα στην Ελλάδα, Αθήνα: Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς- Νήσος, σ. 139-185. 

                           

2011: «Αγροτική κρίση και κοινωνική παθολογία. Το ζήτημα των αυτοκτονιών των αγροτών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας»  στο   Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 10. (υπό έκδοση).

 

2012, «Reflections on the "expert syndrome": a Greek case study on extension education», IFSA, International Farming Systems Association –10th European IFSA Symposium, Aarhus, Denmark, 1-4
July 2012. (με  Koutsouris, A).

 

2013, « Indications géographiques et dynamiques de développement territorial. Le difficile passage des coordinations tacites aux démarches collectives de valorisation patrimoniale»,  Options Méditerranéennes Série A, n°104, pp. 61-76 (με Τ. Anthopoulou).

 

2013, «Under pressure: young farmers in marriage markets – a Greek case study»,  Sociologia Ruralis, 53 (1), pp.74-94 (με Α. Koutsouris).

 

2014, «Greek Farmers’ Intermarriages with Albanian Women: towards “Tans-border Social Homogamy?», Journal of Mediterranean Studies, 23 (2), pp. 185-202 (με Koutsouris, A.).

 

2015, «From “Peasant” to “Farmer” in Greek Modernity: Constructing Farmer Identities in 19th    - and 20th Century Greece», Agathos, 6 (2), pp. 97-117.

 

2015, «The Self in Crisis: the Experience of Personal and Social Suffering in Contemporary  Greece», Hellenic Observatory-European Institute, June 2015 (με Ch. Tsekeris and M. Pinguli).

 

2016, (υπό δημοσίευση) «Aspects and Experience of Crisis in Rural Greece. Narratives of Rural Resilience»,  Journal of Rural Studies, (με T. Anthopoulou,  M. Petrou).

 

                                           ΒΙΒΛΙΑ

2001: Έκδοση του βιβλίου Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση, Αθήνα:  Ελληνικά Γράμματα.

 

2008: Έκδοση του βιβλίου «Από την κόρη στη σύζυγο και από την νοικοκυρά στην επιχειρηματία: Μετασχηματισμοί των σημασιών και των ρόλων της διατροφής», Αθήνα: Gutemberg,.

 

2011:  Έκδοση του βιβλίου «Μετανάστευση και γαμήλια αγορά. Μικτοί γάμοι Ελλήνων αγροτών με γυναίκες από την Αλβανία.  Μια εμπειρική έρευνα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας για την περίοδο 1990-2005». Δημοσιεύματα του ΚΕΕΚ αρ.14/1

 

2014:  Έκδοση του βιβλίου «Αγροτική κρίση, εργασιακή ανασφάλεια και κοινωνική αβεβαιότητα στους νέους αγρότες. Ερευνα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας 1997-2001». Δημοσιεύματα του ΚΕΕΚ αρ.14/2.     

 

2016: :  Έκδοση του βιβλίου «Αδιέξοδα και απελπισία στην ελληνική ύπαιθρο: οι αυτοκτονίες των αγροτών. Ερευνα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 1994-2008». Δημοσιεύματα του ΚΕΕΚ αρ. 14/3.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

 

Ερευνητής Α΄

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 614

Fax: 210 3664 658

e-mail: kaberis@academyofathens.gr