Καλαμπόκας Δ. Παύλος


Παύλος Δ. Καλαμπόκας
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές: Γεννήθηκε στο Κουτσελιό Ιωαννίνων. Σπούδασε στο Πανεπιστήμο Αθηνών (πτυχίο Φυσικού, 1983) και στο Πανεπιστήμιο PARIS VII, Γαλλία (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα “D.E.A” 1984 και Διδακτορικό “Diplome de Doctorat” 1987 στη Χημεία της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας και Φυσική Περιβάλλοντος,  με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης»).

Μεταδιδακτορική Έρευνα – Διδασκαλία: Διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στα Ινστιτούτα Ρυπανθέντων Ατμοσφαιρών και Εφηρμοσμένης Φυσικοχημείας του Ερευνητικού Κέντρου  KFA-JUELICH (Γερμανία, 1987-90), στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991-94) και στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1994-96). Εργάστηκε επίσης ως Καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση (1992-94) και στα ΙΕΚ-Πειραιά, Τμήμα Ελέγχου Ρύπανσης (1993-96).    

Ακαδημία Αθηνών: Το 1996 εξελέγη και διορίστηκε ως Εντεταλμένος Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, προήχθη σε Κύριο Ερευνητή το 2000 και Διευθυντή Ερευνών το 2005. Από το 2011 είναι Διευθύνων του Κέντρου. Εργάστηκε επίσης ως Προσκεκλημένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC-JRC Ispra, Ιταλία), με 12-μηνη Ερευνητική άδεια από την Ακαδημία Αθηνών (2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Η ερευνά του εστιάζεται σε θέματα φυσικοχημείας της ατμόσφαιρας, τοπικής και περιφερειακής φωτοχημικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στην επίδραση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και λοιπών κλιματικών παραμέτρων στις διακυμάνσεις του όζοντος στην τροπόσφαιρα και το οριακό στρώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου και στην αστική περιοχή των Αθηνών.

Δημοσιεύσεις: Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 160 εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές,  σε Πρακτικά και Ανακοινώσεις Διεθνών Συνεδρίων, Τεχνικές Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και λοιπές σχετικές δημοσιεύσεις. Έχει συμμετάσχει σε 60 Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και είναι Κριτής δημοσιεύσεων σε 15 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.     

Λοιπές Επιστημονικές Δραστηριότητες: Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων. Κριτής Ερευνητικών Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο. Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών στη Δημόσια Διοίκηση σχετιζόμενων με θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Μάλτας καθώς επίσης και μέλος Επιτροπών Κρίσης για την προαγωγή Ερευνητών και Καθηγητών Πανεπιστημίου σε διάφορα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.   

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Gaudel A., O. R. Cooper, G. Ancellet, B. Barret, A. Boynard, J. P. Burrows, C. Clerbaux et al., Tropospheric Ozone Assessment Report:  Present-day distribution and trends of tropospheric ozone relevant to climate and global atmospheric chemistry model evaluation. Elementa: Science of the Anthropocene, 6, 39, 2018, DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.291

2. Kalabokas P., J. Hjorth, G. Foret, G. Dufour, M. Eremenko, G. Siour, J. Cuesta, M. Beekmann,  “An investigation on the origin of regional spring time ozone episodes in the Western Mediterranean”, Atmos. Chem. Phys., 17, 3905–3928, 2017, www.atmos-chem-phys.net/17/3905/2017/

3. Kalabokas P. D., Thouret, V., Cammas, J.-P., Volz-Thomas, A., Boulanger, D., and Repapis, C. C., “The geographical distribution of meteorological parameters associated with high and low summer ozone levels in the lower troposphere and the boundary layer over the Eastern Mediterranean (Cairo case)”, Tellus B, 67, 27853, 2015. http://dx.doi.org/10.3402/tellusb.v67.27853

4. Doche, C., Dufour, G., Foret, G., Eremenko, M., Cuesta, J., Beekmann, M., and Kalabokas, P.,  Summertime tropospheric-ozone variability over the Mediterranean basin observed with IASI, Atmos. Chem. Phys., 14, 10589–10600, 2014.

5. Kleanthous, S., Vrekoussis, M., Mihalopoulos, N., Kalabokas, P. and Lelieveld, J., On the temporal and spatial variation of ozone in Cyprus, Sc. of the Tot. Environ. 476–477 (2014), 677–687.,  2014.

6. Kalabokas P. D., J.-P. Cammas, V. Thouret, A. Volz-Thomas, D. Boulanger and C.C. Repapis. “Examination of the atmospheric conditions associated with high and low vertical ozone measurements in the lower troposphere over the Eastern Mediterranean”, Atm. Chem and Phys.,13,10339-10352, 2013, https://doi.org/10.5194/acp-13-10339-2013

7. Kalabokas P. D., A. D. Papayannis, G. Tsaknakis, and I. Ziomas, “ Α study on the atmospheric concentrations of primary and secondary air pollutants in the Athens basin performed by DOAS and DIAL measuring techniques”, Science of the Total Environment, 414, 556-563, 2012.

8. Kalabokas P.D., A. D. Adamopoulos, L. G. Viras,  “Atmospheric PM10 particle concentration measurements at central and peripheral urban sites in Athens and Thessaloniki, Greece”, Global NEST Journal, 12, 71-83, 2010.  

9. Kalabokas P. D., N. Mihalopoulos, R. Ellul, S. Kleanthous, C.C. Repapis, “An investigation of the meteorological and photochemical factors influencing the background rural and marine surface ozone levels in the central and eastern Mediterranean”, Atmospheric Environment, 42, 7894–7906, 2008.

10. Kalabokas P.D., A. Volz-Thomas, J. Brioude, V. Thouret, J.-P. Cammas and C. C. Repapis,  “Vertical tropospheric ozone measurements over the Eastern Mediterranean and comparison with Central Europe”, Atmos. Chem. and Physics, 7, 3783-3790, 2007.

11. Kalabokas P. D. and C.C. Repapis, “A climatological study of rural surface ozone in central Greece”, Atmospheric Chemistry and Physics, 4, 1139-1147, 2004.

12. Kalabokas P. D., J. Hatzianestis, J. G. Bartzis , P. Papagiannakopoulos,  “Atmospheric concentrations of saturated and aromatic hydrocarbons around a Greek oil refinery”, Atmospheric Environment, 35, No 14, 2545-2555, 2001.

13. Kalabokas P., L. Viras, J. Bartzis and C.C. Repapis, “Mediterranean rural ozone characteristics around the urban area of Athens”, Atmos. Environ., 34, 5199-5208, 2000.

14. Kalabokas P., L. Viras, C.C. Repapis, “Analysis of the 11-year record (1987-1997) of continuous air pollution measurements in Athens, Greece. Part 1: Primary pollutants”, Global Nest:The International Journal, Vol. 1, 3, 157-168, 1999.

15. Kalabokas P. and J. Bartzis, “Photochemical air pollution characteristics at the station of the NCSR-Demokritos, during the MEDCAPHOT-TRACE campaign, Greece (August 20th-September 20th, 1994)”, Atmospheric Environment, 32, No 12, 2123-2139, 1998.

16. Rappengluck B., P. Fabian, P. Kalabokas, L. Viras, I. Ziomas: Quasi-continuous measurements of non-methane hydrocarbons (NMHC) in the Greater Athens area  during MEDCAPHOT-TRACE.  Atmos. Environ., 32, 2103-2121, 1998.

17. Kalabokas P., J. Bartzis, T. Bomboi, P. Ciccioli, S. Ciesliek, R. Dlugi, P. Foster, D. Kotzias, R. Steinbrecher,  “Ambient atmospheric trace gas concentrations and meteorological parameters during the first BEMA measuring campaign on May 1994 at Castelporziano, Italy”, Atmospheric Environment, 31, No SI, 67-77, 1997.

18. Kalabokas P., G. Amanatidis and J. Bartzis, “Rural ozone levels at an Eastern Mediterranean site (Attica, Greece)”, In“Atmospheric Ozone”: Proceedings of the XVIII Quadrennial Ozone Symposium 96, 12-21 September 1996, L’ Aquila, Italy, (Eds) R. Bojkov and G. Visconti, pp. 379-382, 1996.

19. Varotsos C., P. Kalabokas, G. Chronopoulos, “Association of the laminated vertical ozone structure with the lower-stratospheric circulation”, Journal of Applied Meteorology, 33, 4, 473-476, 1994.

20. Varotsos C., P. Kalabokas, G. Chronopoulos, “Atmospheric ozone concentration at Athens, Greece. Part II: Vertical ozone distribution in the troposphere”, Atmospheric Research, 30, pp.151-155, 1993.

21. Kalabokas P., P. Carlier, P. Fresnet, G. Mouvier, G. Toupance,  “Field studies of aldehyde chemistry in the Paris area”, Atmospheric Environement, 22, 1, 147-155, 1988.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας

Διευθυντής Ερευνών

Διεύθυνση:

Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα 

Τηλ. 210 8832048 (εσωτ. 18), Fax: 210 8842098

e-mail: pkalabokas@academyofathens.gr