Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος


Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1990) και προϊστορική αρχαιολογία, κλασική αρχαιολογία και αρχαία ιστορία στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα τον Μάιο του 1995. Από το 1996 έως το 2009 εργάστηκε ως ερευνητής στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Το 2010 εκλέγεται στη θέση του ερευνητή Δ´ βαθμίδας στον κλάδο της προϊστορικής αρχαιολογίας στο Κέντρο Έρευνας της Αρχαιότητας της Ακαδημίας Αθηνών, το 2014 στη θέση του ερευνητή Γ᾽ και το 2019 στη θέση του ερευνητή Β’. Η έρευνά του εστιάζεται στη μελέτη της προϊστορίας της Ελλάδας στην Εποχή του Χαλκού στους κύριους τομείς της (πολιτισμός, κοινωνία, θρησκεία) καθώς και στην εξέταση του ερωτήματος της μυκηναϊκής καταγωγής μετα-μυκηναϊκών θεσμοθετημένων πρακτικών, με έμφαση στις θρησκευτικές τελετουργίες. Έχει αναλάβει το έργο της δημοσίευσης των ευρημάτων των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην προϊστορική ακρόπολη της Βραυρώνας καθώς και στη μυκηναϊκή Ακρόπολη της Αθήνας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν παρουσιαστεί σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε δεκάδες προσκεκλημένες διαλέξεις σε πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Έχει διδάξει επί σειρά ετών μαθήματα προϊστορικής και πρωτο-ϊστορικής αρχαιολογίας της Ελλάδας σε πανεπιστήμια της Γερμανίας (Erlangen/Nürnberg, Marburg, Μόναχο και Trier).

Είναι Εταίρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (1999) και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου για την τριετία 2020-2023. Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου (2015). Το 2023 εντάχθηκε στο μητρώο των πιστοποιημένων αξιολογητών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ) στον τομέα της προϊστορικής και πρωτο-ϊστορικής αρχαιολογίας.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Bιβλία

 

 1. Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Αλές Αραφηνίδες (Λούτσα), Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 71, 2 τόμοι (Αθήνα 2013).

  Βιβλιοκρισίες:

  - J. des Courtils, Bryn Mawr Classical Review 2014.12.20 (http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-12-20.html)

  - M.B. Hollinshead, American Journal of Archaeology 120.3 (July 2016) (http://www.ajaonline.org/book-review/2826)

  - B. Schmaltz, Göttingische gelehrte Anzeigen 268 (2016) 48-70

   

 2. Die frühmykenischen Grabfunde von Analipsis (Südöstliches Arkadien). Mit einem Beitrag zu den palatialen Amphoren des griechischen Festlandes, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας175 (1998).
  Βιβλιοκρισίες:

  - W.G. Cavanagh, American Journal of Archaeology 105 (2001) 344.

  - S. Hiller, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 53 (2000) 173-181.

  - Του ιδίου, Starini 2000, 87-90.

 

Άρθρα

 1. Cultural Variation in Mycenaean Attica. A Mesoregional Approach, in: K. Kalogeropoulos, D. Vassilikou, and M. Tiverios (eds.), Sidelights on Greek Antiquity. Archaeological and Epigraphical Essays in Honour of Vasileios Petrakos (Berlin/Boston 2021) 227-298.
 2. Vasileios Petrakos: A Life Dedicated to the Service of Greek Archaeology, in: K. Kalogeropoulos, D. Vassilikou, and M. Tiverios (eds.), Sidelights on Greek Antiquity. Archaeological and Epigraphical Essays in Honour of Vasileios Petrakos (Berlin/Boston 2021) XXIII-LXXVIII.
 3. Η γκρίζα μυκηναϊκή κεραμική ως κοινωνικό φαινόμενο, in: E. Karantzali (ed.) 3rd International Interdisciplinary Colloquium, The Periphery of the Mycenaean World. Recent Discoveries and Research Results, 18-21 May, Lamia 2018, Proceedings (Athens 2021) 73-100.
 4. Κοσμικές δομές και επίσημη τελετουργία. Η περίπτωση του κεντρικού ανακτορικού μεγάρου της Πύλου, in: P. Kalogerakou et al. (eds.), Kydalimos. Studies in Honor of Professor Georgios St. Korres, Vol. 1, Aura Suppl. 4 (Athens 2020) 319-364.
 5. Η πρωτοελλαδική ακρόπολη του Ραμνούντος, Αρχαιολογική Εφημερίς 159, 2020, 91-148.
 6. Πρωτοελλαδική κεραμική από το Παζαράκι Ραμνούντος, Αρχαιολογική Εφημερίς 158, 2019, 131-194.
 7. Reflections on Pilgrimage at the Acropolis of Brauron during the Late Helladic Period, in: W. Friese, S. Handberg, and T. Kristensen (eds.), Ascending and Descending the Acropolis. Movement in Athenian Religion (Aarhus 2019), 221-252.
 8. Wind of Change? Evaluating Decorated Pottery from the Athenian Acropolis Between 510 and 490 BC and its Relations to Earlier and Later Periods, in: O. Palagia and E.P. Sioumpara (eds.), From Hippias to Kallias. Greek Art in Athens and Beyond 527-449 BC (Athens 2019) 91-102.
 9. Fragment of an Early Cycladic Folded-Arm Figurine from the Acropolis of Brauron, in: M. Marthari, C. Renfrew, and M.J. Boyd (eds.), Beyond the Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean (Oxford/Philadelphia 2019) 56-61
 10. Georgios E. Mylonas. Das Gräberrund B von Mykene, in: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (ed.), Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon (Darmstadt 2018) 32-33
 11. Linear B. Das Medium des mykenischen Griechisch, Antike Welt Heft 4/2016, 6-7.
 12. Der Schatzfund von der Akropolis in Mykene. Überlegungen zu Fundstelle und Zusammensetzung einer Edelmetalldeponierung am Gräberrund A, in: S. and R. Nawracala (eds.), Festschrift zum 65. Geburtstag von Hartmut Matthäus (Aachen 2015) 219-243.
 13. Perceptions of Minoan Religious Symbolism in Mainland Greece during Late Helladic I – Towards a Model, in: I. Kaiser, O. Kouka and D. Panagiotopoulos (eds.), Ein Minoer im Exil. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolf-Dietrich Niemeier (Bonn 2015) 113-135.
 14. Οι Μυκήνες πριν και μετά τον Γεώργιο Μυλωνά: Το κτηριακό σύμπλεγμα της Παναγίτσας ως περίπτωση μελέτης, in: V. Ch. Petrakos (ed.), Γεώργιος Εμμ. Μυλωνάς. Βίος και Έργο. 1898-1988 (Athens 2013) 27-54.
 15. The Social and Religious Significance of the Palatial Jars as Grave Offerings, in: H. Cavanagh, W. G. Cavanagh and J. Roy (eds.), Proceedings of the Conference held at Sparta Honouring the Dead in the Peloponnese, 23-25 April 2009, Univ. of Nottingham (2011) (Online Publ. 2, 207-235 http://www.nottingham.ac.uk/csps/documents/honoringthedead/kalogeropoulos,k.pdf)
 16. Die Entwicklung des attischen Artemis-Kultes anhand der Funde des Heiligtums der Artemis Tauropolos in Halai Araphenides (Loutsa), in: H. Lohman - T. Mattern (eds.), Attika. Archäologie einer “zentralen” Kulturlandschaft. Akten der internationalen Tagung vom 18.-20. Mai 2007 in Marburg (Wiesbaden 2010) 167-182.
 17. Middle Helladic Human Activity in Eastern Attica: The Case of Brauron, in: A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki and J. Wright (eds.), Mesohelladika. La Grèce continentale au Bronze moyen. Actes du colloque international Athènes, 8-12 mars 2006, BCH Suppl. 52 (Athens 2010) 211-221.
 18. Ο συμβολισμός του ροδιού ανά τους αιώνες, Αρχαιολογία online (https://www.archaiologia.gr/blog/2009/10/15/ο-συμβολισμός-του-ροδιού-2/).
 19. Terracotta Figurines from the Sanctuary of Artemis at Brauron, Attica, Coroplastic Studies Interest Group (CSIG) News 2, 2009, 10.
 20. Miniature Clay Anthropomorphic Representations in Greece and Europe through the Late Mycenaean Period: Similarities and Differences, in: I. Galanaki, H. Tomas, Y. Galanakis and R. Laffineur (eds.), Between the Aegaean and Baltic Seas: Prehistory across the Borders, Proceedings of the International Conference Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe, University of Zagreb, 11-14 April 2005, Aegaeum 27 (Liège/Austin 2007) 257-266.
 21. Decorative Schemes as an Indication of Artistic Relations between Early Mycenaean Greece and the Eastern Mediterranean, in: R. Laffineur and E. Greco (eds.), Emporia. Aegeans in Central and Eastern Mediterranean, Proceedings of the 10th International Aegean Conference at the Italian School of Archaeology in Athens, 14-18 April 2004, Aegaeum 25 (Liège/Austin 2005) 393-404.
 22. Die Botschaft der Nikebalustrade, Athenische Mitteilungen 118, 2003, 281-315.
 23. Μυκηναϊκός οικισμός στους Λαζάρηδες της Αίγινας, Αρχαιολογική Εφημερίς 142, 2003, 95-98
 24. Δύο νέοι προϊστορικοί τύποι ανθρωπόμορφης μικροπλαστικής από τον Ραμνούντα, Αρχαιολογική Εφημερίς142, 2003, 65-93.
 25. Ανακτορικός πιθαμφορέας από την Κάντια της Αργολίδας, Αρχαιολογική Εφημερίς 140, 2001, 189-204.
 26. Vier minoisierende Amphoren aus dem Palast von Pylos und die kretisch-messenischenBeziehungen in spätmykenischer Zeit, Archäologisches Korrespondenzblatt 28, 1998, 523-534.
 27. The Mycenaean Cemetery of Analipsis in Arcadia, in: E. de Miro, L. Godart and A. Sacconi (eds.), Atti e memorie del secondo congresso internazionale di Micenologia, Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991 (Roma 1996) 1205-1209.

 

Επιμέλεια βιβλίων 

 • (από κοινού με τους D. Vassilikou και M. Tiverios) Sidelights on Greek Antiquity. Archaeological and Epigraphical Essays in Honour of Vasileios Petrakos (Berlin/Boston 2021) Βιβλιοκρισία: T. Parikh, The Classical Review 72, 2022, 266-269. 

 

Βιβλία υπό προετοιμασία

 • ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΩΑ. Strukturen attischer, religiöser Ritualpraxis von ca. 575 bis 450 v. Chr. und ihre bis zur Schachtgräberzeit zurückreichende Traditionen – ausgehend von der Akropolis von Athen.
 • Η προϊστορική ακρόπολη της Βραυρώνας.
 • Η συλλογή αρχαίων αντικειμένων του Διονυσίου Κόκκινου

 

Άρθρα υπό δημοσίευση

 

 • The Athenian Acropolis in the Late Geometric Period – The Beginning or the End of a Development?, in: W-D. Niemeier and A. Moustaka (eds.), Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. Chr.). Internationales Symposion zu Ehren von Helmut Kyrieleis anläßlich seines 80. Geburtstages, Deutsches Archäologisches Institut Athen, 19.-21. April 2018, Athenaia (München, in press).
 •  Separated by the Erasinos River. The Northern and Southern Parts of the Mesogeia Plain in the Late Bronze Age, in: A. Duplouy and N. Arvanitis (eds.), Attica from the Late Bronze Age to the End of the Archaic Period. The Spatial Roots of Politics and Society, Online International Conference 10-11 June 2021, Scuola Archeologica Italiana di Atene (Athens, in press).
 • Complementary Evidence for a Renowned Ritual – Thoughts on the Relationship Between Pyre A at Eleusis and the Homeric Hymn to Demeter, Pelargos 4, 2023 (in press).

Λήμματα

 

Bιβλιοκρισίες

 1. R. Nawracala, Das Thesmophorion von Rhamnous. Antiquitates, Archäologische Forschungsergebnisse 62 (Hamburg 2014), in: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18, 2015, 1149-1160 (http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,18.pdf)
 2. W.-D. Niemeier, O. Pilz and Ι. Kaiser (eds.), Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit. Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 27-29 Januar 2006, Athenaia 2 (München 2013), in: Antike Welt (Leserportal, Rubriken, Bücherspiegel, Mai 2014)

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73
Τηλ. 210 3664 643

Fax: 210 3602 448

e-mail: kkaloger@academyofathens.gr