Καλπαδάκης Γεώργιος


Γεώργιος Καλπαδάκης
Κύριος Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Το 2018 εξελέγη Εντεταλμένος Ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο "Εξωτερική Πολιτική" (ΦΕΚ/Γ64/29.1.19) και το 2023 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή (ΦΕΚ/Γ/1944/28.7.23). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξωτερική πολιτική, τις μελέτες συγκρούσεων και τη συγκρότηση θεσμών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Από το 2011 έως το 2018 δίδαξε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Νομικής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία περιελάμβαναν: Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνείς Σχέσεις, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), Κρατική Συγκρότηση και Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Κουλτούρα και Εθνικισμός, Πολιτική και Πολιτικές των ΗΠΑ, Πυρηνική Πολιτική και Στρατηγική, Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων, Μετασοβιετική Ρωσία, Διπλωματική Ιστορία, Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Το 2021-22 του απονεμήθηκε υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright για να διεξάγει έρευνα ως Επισκέπτης Υπότροφος στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών (CES) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και το 2023-24 είχε την υποτροφία Lewis-Gibson Visiting Fellowship στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CGS) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Υπότροφος στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών (CDS) του Πανεπιστημίου του Cambridge και Research Fellow του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

 

Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών του Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies και του European Journal of History and Culture. Στο παρελθόν, ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του Millennium: Journal of International Studies.

 

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Σχολή Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (HPSS) του University College London (UCL), μεταπτυχιακού τίτλου από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών (Διεθνείς Σχέσεις) του London School of Economics and Political Science (LSE) και διδακτορικού  από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2009).

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

• «Critical and Comparative Reappraisals of the Greek Revolution», European History Quarterly, 54 (1), Jan. 2024.

Asserting ontological security vis-à-vis core shelters: human rights and the Euro-crisis, Harvard CES Open Forum Series, v. 50, July 2022, 60 pp.

Η Βαλκανική Συνομοσπονδία του Ιωάννη Καποδίστρια. Δύο ανέκδοτες επιστολές προς τον Nesselrode για τα μετα-οθωμανικά Βαλκάνια (1828), (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων: Αθήνα 2023).

Κυπριακό, 1954-1974. Στοχαστικές προσαρμογές και ο αιώνιος δηλιγιαννισμός (Παπαζήσης 2020; 2η έκδ. 2022; 3η έκδ. 2024).

• «Ahead of the five-party meeting: Convergences and bridgeable differences towards the reunification of Cyprus» (with N. Trimikliniotis), Policy Paper, no. 66, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, April 2021.

Εξωτερική Πολιτική της Νεώτερης Ελλάδας. Κοινωνία Πολιτών και η Συμβολή του Ernest Gellner (Ποταμός 2018).

• «Θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους: το ατέλεστο καποδιστριακό κτηματολόγιο», στο Ιωάννης Καποδίστριας: θεσμικές και πολιτικές θεωρήσεις. 1800-1831, επιμ. Στέλιος Αλειφαντής και Σοφία Μωραΐτη (Κασταλία 2021), σσ. 229-245.

«Ο τουρκικός παράγοντας στην ελληνική εξωτερική πολιτική: από το περιθώριο στην ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία (1954-1963)», Νεοελληνικά Ιστορικά, τ. 6 (2021), σσ. 113-133.

Το Μακεδονικό Ζήτημα, 1962-1995. Από τη σιωπή στη λαϊκή διπλωματία  (Καστανιώτης 2012, επαν. 2014, 2017, 2023). [Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2013].

• «Καποδιστριακή διπλωματία και κρατική συγκρότηση: η θέση της αρχαίας Ελλάδας», στο Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, επιμ. Χρήστος Αναστασίου, Βασιλική Βρετού και Θεοδώρα Γκότα (Σάκκουλας 2020), σελ. 75-98.

• «Υπέρ καποδιστριακής πολιτείας: ο Νικόλαος Σπηλιάδης απαντά στον Friedrich Thiersch», στο Αναίρεσις Νικολάου Σπηλιάδη, επιμ. Γ. Καλπαδάκη (Ποταμός 2018).

• «Η γεωστρατηγική σκέψη του Ιωάννη Καποδίστρια», στο 1821: από την Επανάσταση στο Κράτος, επιμ. Κωνσταντίνα Μπότσιου και Σωτήρης Ριζάς (Παπαδόπουλος 2021), σσ. 241-270.

• «Κοινωνία πολιτών και ο εξευρωπαϊσμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» (με τον Δ. Α. Σωτηρόπουλο), στο Διεθνείς Σχέσεις, επιμ. Κ. Υφαντής και Ε. Χατζηβασιλείου, Παπαζήσης 2008, σελ. 822-846.

• «Η κοινωνία πολιτών και οι μη-κρατικοί φορείς ως παράγοντες διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής» στο Συμβολές της επιστήμης του δικαίου και των διεθνών σχέσεων (Εκδ. Σάκκουλα 2015), σελ. 697-722.

• «War and the scientific community» (with Sam Raphael and Daisy O’Reilly-Weinstock), in An Element of Controversy: the Life of Chlorine in Science, Medicine, Technology and War, H. Chang and C. Jackson, eds. (British Society for the History of Science: Λονδίνο 2007), pp. 324-359.

• «Europeanism and nationalist populism. The Europeanization of Greek Civil Society and Foreign Policy» (with D. A. Sotiropoulos), Hellenic Studies, Spring 2007, pp. 110-138.

• «Διαδικασία και προϋποθέσεις εξορθολογισμού της άσκησης εξωτερικής πολιτικής» (με τους Γ. Κεχαγιάρα και Κ. Βουτσινά), Foreign Affairs – Hellenic edition, 6.11.2013.

• «Arctic Diplomacy: A Critical Juncture for Nordic Cooperation», in Essays of Law and International Relations (Sakkoulas 2018), pp. 297-304.

• «Aspects internationaux et géopolitiques de la crise financière chypriote», Recherches internationales, vol. 96, Aug. – Sep. 2013, pp. 107-121.

• «Leften S. Stavrianos, 1913-2004», Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, 5 (3), Sept. 2005, pp. 319-321.

• «Το πλοίο της ελπίδας και οι άνθρωποί του», στο Νέλλη Ανδρικοπούλου, Το ταξίδι του Ματαρόα (Εστία 2007, 2η έκ. 2008).

• «Στρατηγική 2020»: άξονες προτεραιοτήτων υπό το πρίσμα της ‘ήπιας ισχύος’» (με τους Γ. Κεχαγιάρα και Κ. Βουτσινά), Foreign Affairs – Hellenic edition, 6.11.2013.

• «‘Stirring the Greek nation: political culture, irredentism and anti-Americanism in post-war Greece, 1945-1967’» (Book Review), Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, 8 (3), Sept. 2008, pp. 299-303.

• «‘Peace at any price: How the World Failed Kosovo’» (Book Review),  Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, 7 (1), March 2007, pp. 180-184.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 617

e-mail: gkalpadakis@academyofathens.gr