Καραμανές Ευάγγελος


Καραμανές Ευάγγελος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Λάρισας το 1967. Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Λαογραφία και Κοινωνική Aνθρωπολογία στην ίδια Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Paul Valéry, Μονπελλιέ, Γαλλία (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 1994, εποπτ. Νόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου), στην Εθνολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - D.E.A. 1994, Διδακτορικό Δίπλωμα 1999, εποπτ. Marie-Elisabeth Handman). Υπότροφος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Ερευνητής Α΄ βαθμίδας στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών όπου υπηρετεί από το 2002. Διευθύνων του Κέντρου από το 2014. Στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών του Κέντρου ασχολήθηκε με την καταγραφή και αξιολόγηση των εισαγομένων κατʾ έτος στο Αρχείο χειρογράφων και άλλου εθνογραφικού υλικού, την επιμέλεια εκδόσεων και της Επετηρίδας του Κέντρου και την διοικητική υποστήριξη τους. ‘Εχει πραγματοποιήσει λαογραφικές αποστολές για επιτόπια έρευνα κυρίως στις περιοχές Ασπροποτάμου Τρικάλων, Γρεβενών και Λευκάδας και σε άλλες (Κριμαία, Άνδρος, Λάρισα) το εθνογραφικό υλικό των οποίων ευρίσκεται στο Αρχείο του Κέντρου. Έχει εργαστεί για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μουσειακού λαογραφικού υλικού. Ασχολείται με την ανάπτυξη και συντήρηση των κτηριακών και άλλων υποδομών του Κέντρου, από το 2002, καθώς και των ψηφιακών υποδομών του. Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» (2004-2008, επιστ. υπεύθ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» οργάνωσε την ψηφιοποίηση του υλικού του Λαογραφικού Αρχείου και εργάστηκε για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης και ψηφιακών εφαρμογών του Κέντρου. Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» (2014-2015) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ) κατά το οποίο ανανεώθηκε πλήρως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Κέντρου και δημιουργήθηκαν ψηφιακά αποθετήρια λαογραφικού υλικού και συλλογών. Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών «Ψηφιοποίηση – επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού» (2019) και «Ψηφιοποίηση – επεξεργασία χειρογράφου και  εντύπου πρωτογενούς λαογραφικού υλικού» (2019-2021). Τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών (2017 κ.ε.). Τακτικό μέλος της Επιτροπής για την προβολή και ενίσχυση της Ελληνικής Χειροτεχνίας (2020) και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2020). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Society for Ethnology and Folklore - SIEF (2021). Τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (2021).

Επιβλέπει την πρακτική άσκηση φοιτητών πανεπιστημιακών σχολών στο Κέντρο Λαογραφίας. Διδάσκει ειδικά θέματα λαογραφίας και εθνολογίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης - ΙΝΕΠ). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για το ΕΚΔΔΑ (2017) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (2008). Επίσης διδάσκει επί σειρά ετών, εθελοντικά, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Φίλων του Λαού και σε Ανοιχτά Πανεπιστήμια. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση διατριβών ως μέλος τριμελών επιτροπών. Είναι κριτής Πράξεων (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), αξιολογητής προτάσεων επιστημονικών προγραμμάτων, αξιολογητής του επιστημονικού έργου ερευνητών και καθηγητών Πανεπιστημίου. Μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών των περιοδικών: Αρχαιολογία και Τέχνες, Yearbook of the Balkan and Baltic Studies of the International Society of Balkan and Baltic Studies, Etudes Balkaniques – Cahiers Pierre Belon.

Στο παρελθόν υπηρέτησε ως γραμματέας στο Ελληνικό Ίδρυμα της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης Παρισίων (1999). Παρείχε διδακτικό έργο στο μάθημα «Ανθρωπολογία της διατροφής» με έμφαση κυρίως στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2004-2007).

Δημοσιεύει κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και συμμετέχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με λαογραφική θεματολογία. Παρουσίαζε επί τριετία (2006-2009) ωριαία εκπομπή του Κέντρου Λαογραφίας «Λαογραφικές Σελίδες» από κοινού με την τέως διευθύντρια Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη στον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών, μέλος της International Society of Ethnology and Folklore (SIEF), του γαλλόφωνου δικτύου Eurethno, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας. Επίτιμο μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.). Στρατιωτική θητεία: Ελληνικός Στρατός.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Υλικός πολιτισμός, παραδοσιακή διατροφή, τεχνικές, τοπική ταυτότητα, λαϊκή λατρεία, διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γαμήλια έθιμα των Βλαχοχωρίων της Πίνδου. Πρώιμες λαογραφικές καταγραφές φοιτητών του Ν. Γ. Πολίτη, Επιστημονικός υπεύθυνος, επιμέλεια, εισαγωγή: Ευάγγελος Καραμανές, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Σειρά Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 12, Αθήνα 2017, σελ. 110.

Οργάνωση του χώρου, τεχνικές και τοπική ταυτότητα στα Κοπατσαροχώρια των Γρεβενών, υπεύθυνη έκδοσης-πρόλογος Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια Παν. Ι. Καμηλάκης, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 25, Από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2011, σελ. 432.

Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια), επιμέλεια Ευάγγελος Καραμανές, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 3, Αθήνα 2009, σ. 256.

Λαογραφία: Παραδοσιακός πολιτισμός (από κοινού με την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη) [επιστ. υπεύθυνη σειράς Άσπα Τσαούση], Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), Αθήνα 2008, σ. 158 [ψηφιακή έκδοση].

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«Ο κύκλος της ζωής» (επιμ. Ευάγγ. Καραμανές, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη), περιοδ. Εθνογραφικά, τόμ. 15Α, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 2020. 

Du terrain à l’archive : les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture (Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο : τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού), Actes du XXXIème Atelier du réseau FER-EURETHNO, Ière Conférence du Groupe de Travail Francophone de la SIEF, Athènes, 14-16 septembre 2018. Centenaire du Centre de Recherches du Folklore Hellénique de l’Académie d’Athènes (1918-2018). Publications du Centre de Recherches du Folklore Hellénique de l’Académie d’Athènes 34, sous la direction de Evangelos Karamanes, Athènes 2019, pp. 488.

Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, June 21-27, 2009 Athens, Scholarly Supervision: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Editorship Committee: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, Ioannis Plemmenos, Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens – 31, Athens 2014 [στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα), σ. 2184 (τόμ. Α΄ σελ. 712, τόμ. Β΄ σελ. 712, τόμ. Γ΄  σελ. 760).

Κωνσταντίνος Ψάχος: ο Μουσικός, ο Λόγιος - Πρακτικά ημερίδας (Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, 30 Νοεμβρίου 2007), υπεύθυνη έκδοσης Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια έκδοσης Ευάγγελος Καραμανές, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 29, Αθήνα 2013, σ. 340 [+ 1 CD].

«Κωστής Παλαμάς», Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία Αθηνών, 16 Δεκεμβρίου 2009, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα 2011, σ. 116.

Ευάγγελος Καραμανές, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ.), Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, (Τρίκαλα 15 Νοεμβρίου 2008), Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας, Τρίκαλα 2010, σ. 384.

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚA

«Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών λαογραφικών και εθνολογικών αρχείων», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 35-36 (2014-2019), Αθήνα 2021, σ.9-44. 

«Ο Πέτρος Φουρίκης στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 35-36 (2014-2019), Αθήνα 2021, σ. 449-482  http://www.kentrolaografias.gr/el/content/τόμ-35-36-2014-2018

«Εισαγωγή» στο «Ο κύκλος της ζωής» (επιμ. Ευάγγ. Καραμανές, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη), περιοδ. Εθνογραφικά, τόμ. 15Α, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 2020, σ. 11-15.

«Διδασκαλία και παραγωγή στο «Ελληνικό Σπίτι» της Αγγελικής Χατζημιχάλη» στο Αγγελική Χατζημιχάλη (επιστ. επιμ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου) (Πρακτικά ημερίδας, 19 Απριλίου 2019), εκδοτική σειρά «Πρόσωπα άξια τιμής», Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2020, σ. 153-174 [φωτογρ. σ. 103-120].

«Τα καλλιγραφένια υφαντά της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής» στο Καλλιγραφένια στρωσίδια Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, έκδοση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παλαιοχωρίου, Παλαιοχώρι Χαλκιδικής 2020, σ. 8-11.​

«Οι εργασίες του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για τον "Άτλαντα της Ελληνικής Λαογραφίας" στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Εθνολογικού Άτλαντα», στο Τιμή τε και γέρας. Τιμητικός τόμος Στεφάνου Δ. Ημέλλου, επιμ. Βασ. Φραγκουλόπουλος, Κυρ. Χρυσού-Καρατζά, Ναξιακά Γράμματα, τόμ. 32, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019, Αθήνα 2019, σ. 123-149.

« Le Centre de Recherches du Folklore Hellénique (CRFH) dans le cadre des archives de folklore et d’ethnologie européenne : rapports intellectuels de longue date et perspectives d’avenir » στο Evangelos Karamanes (sous la direction de), Du terrain à l’archive : les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture. Actes du XXXIème Atelier du réseau FER-EURETHNO, Ière Conférence du Groupe de Travail Francophone de la SIEF, Athènes, 14-16 septembre 2018. Centenaire du Centre de Recherches du Folklore Hellénique de l’Académie d’Athènes (1918-2018). Publications du Centre de Recherches du Folklore Hellénique de l’Académie d’Athènes 34, Athènes 2019, pp. 51-76.

«Καθαγιασμός του οικισμένου και κοινοτικού χώρου στις περιοχές Βοΐου και Κοζάνης» στο Χαρίτων Καρανάσιος - Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου (επιστημ. επιμέλεια), Η Κοζάνη και η περιοχή της από τους Βυζαντινούς στους Νεότερους χρόνους. Πρακτικά Γ' Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη 7-9 Δεκεμβρίου 2018, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης – Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Κοζάνη 2019, σ. 653-667.

«Βότανα στην λαϊκή θεραπευτική: λαογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών», στο Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημ. Συνεδρίου, Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012. Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Επιμ. ύλης / επιστημ. επιμ. Κυρ. Χρυσού-Καρατζά, Γεν. επιμ., Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Υπεύθ. έκδοσης, Ευάγγ. Καραμανές, Δημοσιεύματα του ΚΕΕΛ αρ. 33, Αθήνα 2018, τόμ. Α΄, σ. 443-462. Προδημοσίευση στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, (Σεπτ. 2017) www.archaiologia.gr/blog/2017/09/04/βότανα-στη-λαϊκή-θεραπευτική

«Η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση ως φορέας διαχείρισης στοιχείων και εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού και η συμβολή της στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» στο Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών, 16-19 Αυγούστου 2018, Δήμος Γρεβενών, Γρεβενά 2018, σ. 41-58.

«Η πολιτισμική διάσταση της αγροτικής παραγωγής», Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Π. Ποτηρόπουλος, Ι. Καραχρήστος, Ζ. Ν. Μάργαρη, Ε. Καραμανές, Λαϊκός πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Αθήνα 2017, σ. 231-263. [ψηφιακή έκδοση].

« Fêtes et lieux du calendrier populaire grec : inventaires et approches contemporaines des pratiques festives » στο L. S. Fournier (dir.), L'inventaire des fêtes en Europe, Paris, L’Harmattan, coll. Ethnologie de l’Europe, 2017, pp. 67-87.

«Λαϊκός πολιτισμός, εθνογραφική έρευνα και ανάλυση στην εποχή του διαδικτύου», Τεύχος επιστημονικών άρθρων αφιερωμένο στο διεθνές συνέδριο «Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού (5-8 Απριλίου 2016), Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας – 2, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, Φιλολογική Σχολή, Μόσχα 2016, σ. 94-104.

«Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και ανάπτυξη: οικολογία, τοπικά συστήματα, τοπικότητες», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 59-81.

Ευάγγελος Καραμανές, Ανθούλα Μπάκολη, «Μητρικό γάλα και θηλασμός: η προσέγγιση των λαογραφικών καταγραφών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 83-105.

«Κινηματογραφικές καταγραφές στο πλαίσιο των λαογραφικών αποστολών του Κέντρου Λαογραφίας. Συμβολή στην μελέτη της ιστορίας του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 523-550.

«Τρεις εντεταλμένες λαογραφικές αποστολές στη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου του νομού Τρικάλων (2003-2005): η παραγωγή του γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 31-32 (2004-2008), Αθήνα 2016, σ. 143-159.

Παναγιώτης Καμηλάκης - Ευάγγελος Καραμανές, «Η χρήση του κρασιού και του τσίπουρου στον καθημερινό βίο και στα έθιμα του κύκλου της ζωής και του κύκλου του χρόνου στις περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών», Η Δυτική Μακεδονία στους νεότερους χρόνους. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμέλεια Χαρίτων Καρανάσιος, Κώστας Ντίνας, Δημήτρης Μυλωνάς, Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.), Κοζάνη 2016, (ψηφιακή έκδοση), σ. 1043-1083  https://asynedrioedymme.wordpress.com/

«Αντιγράφοντας τη λαϊκή τέχνη: Διδασκαλία και παραγωγή στο “Ελληνικό σπίτι” [της Αγγελικής Χατζημιχάλη]» στο Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά Συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, 2-5 Νοεμβρίου 2006, Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς, (επιμ. Σοφία Χανδακά), Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, σ. 541-552, LXXIV.

Aikaterini Polymerou-Kamilaki - Evangelos Karamanes, «National Ethnology Reports. Folklore Studies in Greece», International Society for Ethnology and Folklore Newsletter, November 2014, vol. 12, no 2, σ. 12-16.
https://www.siefhome.org/downloads/newsletters/sief_news_2014_v2.pdf

Παναγιώτης Ι. Καμηλάκης – Ευάγγελος Θ. Καραμανές, «Αμπελουργία και κρασί στον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών» στο Γ. Α. Πίκουλας (επιμ.), Οίνον ιστορώ Χ. Επιστημονικό Συμπόσιο Βελβεντό το οινοφόρο (Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013), Αθήνα 2014, σ. 173-207.

«Η κτηνοτροφία στην περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών: Μια διαχρονική παραγωγική δραστηριότητα και οι κοινωνικές και πολιτισμικές της διαστάσεις», Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας. Γένεση και Aνάπτυξη μιας Mακεδονικής Mητρόπολης, Πρακτικά B΄ Συνεδρίου Tοπικής Iστορίας, Kοζάνη 27-30 Σεπτ. 2012. 100η επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δημ. Μυλωνάς, Δημ. Σκρέκας, Δήμος Kοζάνης, Kοζάνη 2014, σ. 189-216.

«Space and imaginary in the legends of Aspropotamos region. Prefecture of Trikala, Thessalia, Greece», στο Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, June 21-27, 2009 Athens, Scholarly Supervision: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Editorship Committee: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, Ioannis Plemmenos, Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens – 31, Athens 2014, vol. II, pp. 65-76.

«Το φυσικό τοπίο στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου» στο Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, (υπεύθυνη έκδοσης, γενική επιστ. επιμέλεια), Γιώργος Βοζίκας (επιμέλεια ύλης, επιστ. επιμέλεια), Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-12 Δεκεμβρίου 2010, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 30, Αθήνα 2013, τόμ. Γ΄ (Πρακτικά Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 12 Δεκεμβρίου 2010), σ. 49-61.

«Διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και δημιουργία λαογραφικών ψηφιακών εφαρμογών: όροι της διατήρησης και της μεταβίβασης της λαογραφικής κληρονομιάς στην εποχή του διαδικτύου», στο Λαογραφία, τόμ. ΜΒ΄ (42) 2010-2012, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «1909-2009, 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2013, σ. 407-422.

«Μετά τη φωτιά»: μεταβολές στο ιστορικό τοπίο μιας θεσσαλικής αγροτικής κοινότητας (Ευαγγελισμός Λάρισας)», στο Η φωτιά πηγή ζωής δύναμης και καθαρμού, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα 1-3 Απριλίου 2011, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 2013, σ. 341-359.

«Προσεγγίσεις του υλικού βίου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: το Λαογραφικό Αρχείο», Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου (4-7 Δεκεμβρίου 2003), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 23, Αθήνα 2012, σ. 403-445.

«Η ψηφιοποίηση του Αρχείου της Φ.Α.Τ.Α.», (από κοινού με τον Παρασκευά Ποτηρόπουλο) στο Ευάγγελος Καραμανές, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Τρίκαλα 15 Νοεμβρίου 2009, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας, Τρίκαλα 2010, σ. 19-60.

Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγ. Καραμανές, «Οι νηστήσιμες τροφές στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή», Αρχαιολογία και τέχνες, τεύχ. 116, Σεπτέμβριος 2010, σ. 19-27. http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/116-3.pdf

«Ο άγιος Νικόλαος στο λαϊκό βίο και πολιτισμό» στο Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Υπάτης, σειρά Πηγές Αγιασμού και Πολιτισμού αρ. 11, Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδας, Λαμία 2010, σ. 44-57. [1η δημοσίευση στο περιοδικό Υπάτη, τεύχ. 51, Δεκέμβριος 2007, σελ. 16-21].

«Η κτηνοτροφία του Χαλικίου Ασπροποτάμου: η οργάνωση της βoσκής των κοπαδιών στα θερινά βοσκοτόπια», Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο. Πρακτικά 9ου Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, 11-13 Μαΐου 2007, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζιούρτζιας της Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.), Τρίκαλα 2009, σ. 150-171.

«Τα συστήματα τυροκομίας της Πίνδου: συνέχειες και ασυνέχειες», Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. 10ο Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Οργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Αθήνα 2008, σ. 425-449.

Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, “The Madman Caught Sight of the Drunkard and Took to his Heels’: An anatomy of Drunkenness in Greece” in Patricia Lysaght (Ed.) Sanitas Per Aquas. Spas, Lifestyles and Foodways, Proceedings of the 16th International of the International Commission for Ethnological Food Research, Innsbruck, Austria and Meran(o), Italy, 25 September – 1 October 2006, Innsbruck 2008, σ. 307-336.

«Κοινωνική και συμβολική οικειοποίηση του κοινοτικού χώρου: η οργάνωση των τοπωνυμίων σε δύο ορεινές κοινότητες του νομού Γρεβενών», στο Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα 19-21 Μαρτίου 2004, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Λαικής Τέχνης, Αθήνα 2008, σ. 113-124.

«Κοινωνία και τεχνικές: Οι επιλογές της παραδοσιακής τυροκομίας» Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 92, Σεπτέμβριος 2004, σ. 94-98.
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/92-18.pdf

«Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της έλλειψης τροφίμων κατά την ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο στα Κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 29, 1999-2003, σ. 131-146.
http://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui/handle/20.500.11855/356

"Changes in Cheese Production Among the Koupatsaréï: the Cheese Batzos" στο Lysaght, P. (ed.) Food from nature. Attitudes and Culinary Practices, (Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998), Uppsala 2000, The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, σ. 287-296.

«Division culturelle du travail et construction identitaire dans le Pinde septentrional: le cas des Koupatsaréï (Département de Grévéna, Macédoine occidentale, Grèce)» στο Dekker, T. Helsloot, J. Wijers, C. (eds.) Roots and Rituals. The construction of ethnic identities (Selected papers of the 6th SIEF conference on ‘roots and rituals’, Amsterdam 20-25 April 1998), Amsterdam 2000, Het Spinhuis, σ. 53-66.

«Διαδικασίες απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών της Θεσσαλίας. Οι Θεσσαλοί αγρότες 1925-1929», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου για το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία με τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την εξέγερση του Κιλελέρ (Λάρισα 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 1990), Λάρισα 1992, Σύνδεσμος φιλολόγων Νομού Λάρισας, σ. 110-117.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ

Eυάγγελος Θ. Καραμανές, «Γενική θεώρηση του λαϊκού πολιτισμού του Αιγαίου» στο Αιγαίο, Ιστορία. Τόμος Δ΄, Νεότεροι χρόνοι, Καθημερινή της Κυριακής, 6 Ιουνίου 2021, σ. 84-113.

Ευάγγελος Θ. Καραμανές, «Η Αγιά Σοφιά στις παραδόσεις του Ελληνικού λαού», στο Αγιά Σοφιά, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, Καθημερινή της Κυριακής, 12 Ιουλίου 2020, σ. 75-84.​

"Before Tourism Became an Industry" (edited by Natasha Blatsiou) in Philoxenia, 42 (2019-2020), σ. 34-40.

Συνέντευξη στην γαλλόφωνη δικτυακή πύλη GreceHebdo.gr της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με θέμα «Το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και οι λαογραφικές / εθνολογικές έρευνες στην Ελλάδα» (31 Μαΐου 2019) / Interview sur les archives de folklore et la recherche ethnologique en Grèce au GreceHebdo (31 Mai 2019)

«1921: Ο θάνατος του Νικόλαου Πολίτη» στο 100 Χρόνια «Η Καθημερινή»: Ένας αιώνας με ένα κλικ (17 Μαρτίου 2019)

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγελος Καραμανές, Ζωή Μάργαρη, «Μουσείο Ενθυμημάτων του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας. Ο συγχρωτισμός των πολιτισμών / Museum of Mementos of the Lefkada International Folklore Festival. The coexistence of cultures», περιοδικό Ημέρες Τέχνης στην Ελλάδα / Days of Art in Greece, 5, Φθινόπωρο – Χειμώνας 2016-2017, σ. 182-185.

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγελος Καραμανές, «Γιορτές και πανηγύρια του καλοκαιριού», δημοσιεύτηκε στο ψηφιακό περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, στις 22 Ιουλίου 2013. Επίσης στην αγγλική, Aikaterini Kamilaki, Evangelos Karamanes, “Summer Feasts and Festivals”, Archeology and Arts, September 2014.

«Εθνογραφικός κινηματογράφος», Ομιλία στο πλαίσιο της προβολής ταινιών «Βραβευμένες, επιλεγμένες και πρωταγωνίστριες» της 8ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου (ενότητα Παραδοσιακοί Πολιτισμοί), Ταινιοθήκη της Ελλάδος 7-8 Μαΐου 2011, Περιοδικό Αρχαιολογία on line, Ιούνιος 2011.

«Το πανηγύρι της Παναγιάς το Δεκαπενταύγουστο», Μετροπόλιταν, τευχ. 76ο, 14-16 Αυγούστου 2009, σ. 22-25.

«Από την Σαρακοστή στην Πασχαλινή ευωχία», Μετροπόλιταν, τευχ. 8ο, 26-27 Απριλίου 2008, σ. 32-37.

«Τα Κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών» και «Το χωριό Χαλίκι Ασπροποτάμου νομού Τρικάλων», Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα για λαογραφική έρευνα, Ψηφιακή εφαρμογή (DVD) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού» του Έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» (2004-2008) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημ. υπεύθυνη: Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια εφαρμογής: Ευάγγ. Καραμανές, Αθήνα 2008.

CD-ROM «Μελισσοκομικές διαδρομές στην Ανατολική Αττική» (επιστημονικός σχεδιασμός - επιμέλεια), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 2006.

«Έρευνα στον Ασπροπόταμο», Πολιτισμός, Περιοδικό της εφημερίδας Ελευθερία, Λάρισα 25 Ιουνίου 2006, τεύχ. 76, σ. 3.

«Η κτηνοτροφία της Ελασσόνας: από την προϊστορία στη σύγχρονη εποχή» Αγροτική Ενημέρωση, Μηνιαία έκδοση του δημοσιογραφικού Οργανισμού Ελευθερία, Λάρισα, 21 Ιουνίου 2006, σ. 38-39.

 

Ψηφιοποιημένα δημοσιεύματα του Ευαγγέλου Καραμανέ είναι διαθέσιμα: https://kentrolaografias.academia.edu/EvangelosKaramanes

Δημοσιεύματα στις εκδόσεις του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών είναι διαθέσιμα στην δικτυακή πύλη του Κέντρου και στα ειδικά ψηφιακά αποθετήρια:

http://www.kentrolaografias.gr/el/content/δημοσιεύματα-του-λαογραφικού-αρχείου-κέντρου-ερεύνης-της-ελληνικής-λαογραφίας

http://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui/handle/20.500.11855/1

 

ΒINTEO

Aφιερωματική εκπομπή για τα 100 χρόνια του Κέντρου Λαογραφίας (1918-2018) στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Η εκπομπή «Διαβουλεύσεις» του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων (επιμέλεια-παρουσίαση Ματρώνη Δικαιάκου) παρουσίασε ειδικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια λειτουργίας του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (1918-2018). Ημερομηνία πρώτης προβολής: Σάββατο 30 Ιουνίου 2018. Δείτε την εκπομπή στο κανάλι της Βουλής στο YouTube (διάρκεια 1:41΄)

Ανακοίνωση με θέμα «Διδασκαλία και παραγωγή στο «Ελληνικό Σπίτι» της Αγγελικής Χατζημιχάλη» στην εκδήλωση αφιερωμένη στην μνήμη της Αγγελικής Χατζημιχάλη που οργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 [1.47 κ.ε.]

Ομιλία κατά την παρουσίαση της έκδοσης «Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στον διάλογο», επιμέλεια Βασίλης Νιτσιάκος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, εκδόσεις Ι. Σίδερης, Αθήνα 2018» στο Polis art καφέ, Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δύο ωριαίες εκπομπές (10.03.2013 και 17.03.2013) στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ στην σειρά «Η ελληνική διατροφή από την προϊστορία έως σήμερα» με θέμα τα ελληνικά παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα με συνομιλητή τον διευθυντή του σταθμού Άρη Πορτοσάλτε.

http://podcast.skai.gr/18-ellinika-tyria-a-meros/

http://podcast.skai.gr/19-ellinika-tyria-v-meros/

Ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα «Περί ουρανού - Λαϊκή κοσμολογία» στον Ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας, 1 Οκτωβρίου 2016

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Διευθυντής Ερευνών

Διεύθυνση: Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 760

e-mail: ekaramanes@academyofathens.gr