Καρανάσιος Xαρίτων


Καρανάσιος Xαρίτων
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1985), διδάκτωρ φιλολογίας του Freie Universitat Βερολίνου (1993) με υποτροφία από το κληροδότημα Θεοδώρου Μανούση. Θέμα διατριβής: Sebastos Trapezuntios Kyminetes (1632-1702). Biographie, Werkheuristik und die editio princeps der Exegese zu De virtute des Pseudo-Aristoteles, Wiesbaden 2001. Ερευνητής στο ΚΕΜΝΕ από το 2001. Ασχολείται με την παλαιογραφική έρευνα καθώς και με την εκπαίδευση, τους λογίους, τα επιστημονικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα της μεταβυζαντινής εποχής. Είναι υπεύθυνος του προγράμματος "Αλληλογραφία Αναστασίου Γορδίου", το οποίο ξεκίνησε η πρώην ερευνήτρια του ΚΕΜΝΕ Ιωάννα Κόλια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εκδόσεις και χειρόγραφα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707-1832), Κοζάνη 1996, σ. 90+16 πίν. (Κατάλογος Έκθεσης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης)

"Bericht uber die griechischen Handschriften in Ankara und Bemerkungen zu den codd. ΕΦΣΚ 10, 62 und 132", Ελληνικά 42 (1991-1992) 317-327

"Η Σχολή Κοζάνης κατά τον 18ο αιώνα βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης", Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου Νεοελληνικός Διαφωτισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, Κοζάνη 8-10.11.1996, Κοζάνη 1999, σ. 143-179

"Μαρτυρίες αναφορικά με τη χρονολόγηση γεγονότων του βίου του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου", Ο Ερανιστής, έτος ΛΣΤ΄-ΛΖ΄, 22 (1999) 117-135

"Φιλοσοφικά και επιστημονικά ελληνικά χειρόγραφα στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Εminescu του Ιασίου", στον τόμο: Νεοελληνική Φιλοσοφία [Ανακοινώσεις 8ου συνεδρίου της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Αθήνα 12-13.3.1998], επιμ. Κ. Βουδούρης, Αθήνα 2000, σ. 127-137

"Προβλήματα πατρότητας ενός ανώνυμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Κονταρής vel Γεώργιος Σουγδουρής;", Πρακτικά συνεδρίου Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης, ΚΝΕ/ ΕΙΕ και Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Αθήνα 7-9.11.2003, Αθήνα 2004, σ. 101-117 (σε συνεργασία με τον επίκ. καθηγ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Κ. Θ. Πέτσιο).

Ακολουθεί αναλυτικό Βιογραφικό του Ερευνητή

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 638

Fax: 210 3664 637

e-mail: chariton@academyofathens.gr