Καραντζή Χρυσούλα


Καραντζή Χρυσούλα
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ
1999-2001 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας: Μεταδιδακτορική έρευνα. Θέμα: «Η σειρά των όρων στη νεοελληνική λογοτεχνία: Η περίπτωση του Κ. Π. Καβάφη»
1994-1999 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορική Διατριβή. Θέμα: «Η αξιοποίηση της γλωσσικής πολυτυπίας στη δημιουργία του ύφους: το παράδειγμα του Κάλβου»
1991-1992 University of Birmingham: Master of Arts (Special Applications of Linguistics)
1987-1991 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Πτυχίο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Υφολογία, διαλεκτολογία, κειμενογλωσσολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ICGL10 και κριτής στα Πρακτικά του Συνεδρίου
• Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία: Γραμματέας 2007-2010, 2013-2016.
• Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ): Ταμίας (2006-7), Γραμματέας (2007-8), Πρόεδρος (2009-15).

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
• 2003 Καστοριά χφ. 1422
• 2004 Ιθάκη  χφ. 1429
• 2005 Ορεινή Ναυπακτία χφ. 1446
• 2006 Δράμα χφ. 1456

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
• ΄Ενωση Προφορικής Ιστορίας
• Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Γλωσσολογίας
• Εταιρεία Ελληνικής Διαλεκτολογίας
• Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία (γραμματέας)
• Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (Ταμίας 2006-2008, Γραμματέας 2008-2009, Πρόεδρος 2009-2015)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2015 «Διαλεκτικά επιρρήματα», 36η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24-25 Απριλίου 2015 (υπό δημοσίευση).

2013 «Λογοτεχνικές διάλεκτοι και διαλεκτική λογοτεχνία», Συνέδριο Λαογραφία και Λογοτεχνία, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Δεκέμβριος 2010, Αθήνα 2013, 593-606.

2013 «Ποίηση και Λεξικογραφία: Τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη», 9ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, 7-9 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα, 191-200.

2013 «Το ιδίωμα της Ρόδου με βάση το αρχειακό υλικό του ΙΛΝΕ», ΙΗ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 4-7 Ιουλίου 2013, Ρόδος (υπό δημοσίευση).

2013 «Οι σύνθετες λέξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους και τη λογοτεχνία», 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL11), Σεπτέμβριος 2013, Ρόδος.

2013 «Σύνθετες λέξεις στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά: Μια συμβολή στη μελέτη του ύφους του», ΄Ιδρυμα  Κωστή Παλαμά, Γ΄ Διεθνές Συνέδριο, «Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά»-70 χρόνια από τον θάνατό του, 22-25 Οκτωβρίου 2013, Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπό δημοσίευση).

2013 «Τα τοπωνύμια και το δημοτικό τραγούδι: η περίπτωση της Φθιώτιδας», Ε΄ Ονοματολογικό Συνέδριο (3-5 Οκτωβρίου 2008), Λαμία, Αθήνα 2013, 183-199.

2013 «Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Το Κεφαλονίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (Αργοστόλι, 13 Οκτωβρίου 2007, Επιμέλεια Πέτρος Πετράτος, Αργοστόλι 2012, σσ. 214), Κυμοθόη 22, Αργοστόλι 2012-2013, 494-496.

2012 «Καταγραφές Προφορικού Διαλεκτικού Λόγου: Προβλήματα και Προκλήσεις». Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds.) Selected papers of  the 10th ICGL (Κομοτηνή,Σεπτέμβριος 2012), Democritus University of Thrace, 839-844.

2012 «Η χρήση των λογοτεχνικών παραδειγμάτων στα Λεξικά: Η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών», Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2012, 383-406.

2012 «Προφορικότητα και λογοτεχνικότητα στην κεφαλονίτικη σάτιρα», Επιστημονικό Συμπόσιο «Το κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα», Αργοστόλι 13 Οκτωβρίου 2007. Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Κέντρον Ερεύνης  Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Επιμέλεια: Πέτρος Πετράτος, Αργοστόλι, 181-203.

2011 [Σε συνεργασία με τον Γιώργο Ανδρειωμένο]  «Οι απόψεις των προδρόμων υπέρ μιας κοινής γλώσσας με αφετηρία τη γλώσσα της λογοτεχνίας: Ρήγας Φεραίος-Ιωάννης Βηλαράς, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ανδρέας Κάλβος», Το γλωσσικό ζήτημα από τη σκοπιά του 21ου αι., Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Αθήνα: ΄Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 154-163, 326-329.

2011 «Γλωσσικές ποικιλίες και εκπαίδευση: όψεις της ελληνικής εμπειρίας», 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης

2011 «Γιώργος Γ. Αλισανδράτος. Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης (1883-1959). Σελίδες από τη ζωή και το έργο του. Φιλολογική Επιμέλεια: Δημήτρη Αρβανιτάκη-Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου. Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη-Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-6. Αθήνα 2010, Κυμοθόη 21. Αργοστόλι 2011, 314-316.

2010 «Λογοτεχνική ονοματολογία: ονόματα λογοτεχνικών ηρώων», Ημερίδα Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 27 Ιανουαρίου 2010, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.

2010 “The Research Centre for Modern Greek Dialects and the Historical Dictionary of the Greek Language”, Proceedings of Methods XIII (Papers from the 13th International Conference on Methods in Dialectology), 4-8 August 2008, University of Leeds, United Kingdom, Peter Lang 54, 2010, 133-142.

2010 «Λογοτεχνική ονοματολογία: Ονόματα λογοτεχνικών ηρώων», Ημερίδα για τα 30 χρόνια της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 27 Ιανουαρίου 2010, Ακαδημία Αθηνών.

2010 «Γλωσσικό παρόν και ιστορικό παρελθόν: Προφορικότητα, ιδίωμα και μνήμη». Επιστημονικό συνέδριο Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος Πόλεμος: η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950, Αγρίνιο, 14 και 16 Μαρτίου 2008, Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (ΓΕΑ) Καρπενήσι, 15 Μαρτίου 2008, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Μπάδα-Θανάσης Δ. Σφήκας, Αθήνα: Παρασκήνιο 2010, 379-400.

2009 «Τα όρια της γλωσσογεωγραφίας», Αφιερωματικός τόμος στην Ελευθερία Γιακουμάκη, Επιμέλεια Ελένης Παπαδοπούλου-Ιωάννα Ρεμεδιάκη. Αθήνα: Εκδόσεις σήμα, 101-113.

2008 «Τα τοπωνύμια της Φθιώτιδας στο δημοτικό τραγούδι», Ε΄ Ονοματολογικό Συνέδριο, 3-5 Οκτωβρίου 2008, Λαμία, 183-199.

2008 «Χαρακτηριστικά των επτανησιακών ιδιωμάτων (με βάση αρχειακό υλικό του Ι.Λ.Ν.Ε)», Συνέδριο Πηγές Επτανησιακής Φιλολογίας (1500-1940), 28-30 Οκτωβρίου 2006, Κεφαλλονιά, Αργοστόλι 2008, 105-126.

2007 «Το τοπωνύμιο Οφιούσα», Ονοματολογικά Κυκλάδων, Τήνος 20-22 Οκτωβρίου 2005, Ονόματα 19, Αθήνα 2007, 137-164.

2007 «Τα όρια της γλωσσογεωγραφίας: Νέες τάσεις στη διαλεκτολογία και τα αρχεία προφορικού λόγου». 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2007, 874-884. www.linguist-uoi.gr/cd web/docs/greek/020 karantziICGL8.pdf

2006 «Τα λεξικά για ξένους», ΚΕΔΕΚ, 9ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, Πάτρα 14-16 Ιουλίου 2006 (υπό δημοσίευση).

2006 «Τα παραθετικά στην κυπριακή διάλεκτο», Κυπριακή Διάλεκτος: Συγχρονία-Διαχρονία, Αθήνα 18-20 Μαΐου 2006, 193-214.

2006  «Στοιχεία ύφους των λογοτεχνικών πεζών του Κωστή Παλαμά». Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Κωστή Παλαμά, Αθήνα 22-25 Οκτωβρίου 2003, 263-291.

2006 «Μια επιτόπια αποστολή για συλλογή γλωσσικού υλικού στο νομό Δράμας (2006), Εφημερίδα Ηώς(Διμηνιαία ΄Εκδοση του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», Προσοτσάνη, [βλ. και ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας στην ιστοσελίδα του συλλόγου http://www.prosoma.gr/newspaper%5d

2005 «Learners dictionaries», 8-10 Σεπτεμβρίου, 7th International Conference on Greek LinguisticsICGL7, University of York, 1-8.

2005 «Η σειρά των όρων στον αυθόρμητο προφορικό ιδιωματικό λόγο: συμπεράσματα από πρόσφατη έρευνα στο νομό Καστοριάς», 25η Συνάντηση Εργασίας Τομέα Γλωσσολογίας, ΑΠΘ, 7-9 Μαΐου 2004.

2005 «Γλωσσογεωγραφικά του νομού Καστοριάς», Λεξικογραφικό Δελτίο 25, Αθήνα 2005, 35-68.

2004 «Οι διαλεκτικές λέξεις στα σύγχρονα λεξικά της κοινής νέας ελληνικής και η διδασκαλία τους σε ξένους», 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-23 Οκτωβρίου 2004 (υπό δημοσίευση).

2004 «Τα επίπεδα ύφους στα νεοελληνικά λεξικά και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία ελληνικών για ξένους», 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, Πάτρα, 18-20 Ιουνίου 2004. Πανεπιστήμιο Πάτρας. 169-183. [Το ίδιο κείμενο διαβάστηκε και στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 10-11 Δεκεμβρίου 2004, Άρτα].

2004 «Η διδασκαλία των ελληνικών στα τμήματα αλλοδαπών της Σχολής Ικάρων». Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», Πάτρα 20-22 Ιουνίου 2003, σελ. 85-98.

2003 «ΙΛΝΕ και Ηλεκτρονική Λεξικογραφία», Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Ρέθυμνο 18-21 Σεπτεμβρίου 2003, www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/grside.htm

2003 «Γλωσσική ιδιοτυπία και υφολογική συγγένεια: Κάλβος - Καβάφης - Παπαδιαμάντης». Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αθήνα: Δόμος, 205-10.

2002 «Η συντακτική σειρά των όρων στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 22: 265-276.

2002 «Η θεατρική γλώσσα και οι γραμματικές πεποιθήσεις του Αντώνιου Μάτεσι (1794-1875)», Πρακτικά ΣΤ’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997. 215-224.

2001 «Η λογοτεχνική αξιοποίηση της γλωσσικής πολυτυπίας: το παράδειγμα του Ανδρέα Κάλβου», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 21: 235-244.

2001 «Η σειρά των όρων στη λογοτεχνία: η περίπτωση της Σονάτας του Σεληνόφωτος του Γ. Ρίτσου», Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσσολογίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 558-564.

2000 «Η κυριολεξία της μεταφοράς: λογοτεχνία και θεωρία της πληροφόρησης», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 702-710. Επαναδημοσιεύτηκε στην Ακτή, 48, Φθινόπωρο 2001, 489-498.

1998 «Η πολυτυπία ως τεχνική ανοικείωσης: μια υφολογική προσέγγιση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 18: 265-275.

1998  (Σε συνεργασία με τον Γιώργο Ανδρειωμένο) «The function of the dialectal verbs in Lyrica (1811) of Athanasios Christopoulos», Παρνασσός, τόμος Μ΄, 1998, 344-346 Επαναδημοσιεύτηκε στο Actes Du XXIe Colloque International de Linguistique Fonctionelle, Iasi Roumanie, 26 Juin-1er Juillet 1996, Universite Al. I. Cuza, 171-173.

1997  «Η χρήση των διαλεκτικών στοιχείων στη Φλογέρα του Βασιλιά (1910) του Κωστή Παλαμά», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 17: 658-670.

1995 «Linguistic indeterminacy and linguistic radicalism in Elliniki Nomarhia», Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, vol. I , University of Salzburg 1995, 277-285.

1995 «Μετεπαναστατικός Διαφωτισμός και γλώσσα: Η Βαβυλωνία του Δ. Κ. Βυζαντίου», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 16: 494-504.

1995 «Ο αφηγητής στη Μεταμόρφωση του Κafka», Γλώσσα, 36, Άνοιξη 1995, 27-37

1994 «Η σύνθετη ονοματική φράση στην Υψικάμινο και την Ενδοχώρα του Α. Εμπειρίκου», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 15: 530-541.

1993 «A stylistic study of the Odes of Andreas Kalvos. Original metaphors and Syntagmatic Relations», Themes in Greek Linguistics, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 303-312. Eπαναδημοσιεύτηκε στα ελληνικά στο Γλωσσολογία 11-12, Αθήνα 2000, 317-325.

1993 «Ισότητα και γλώσσα», Τετράμηνα 50, ΄Αμφισσα, ΄Ανοιξη 1993, 3654-3662.

1993 «Οι περί του σώματος μεταφορές στην ποίηση του Γ. Σεφέρη και Οδ. Ελύτη», Ακτή 14, Λευκωσία, ΄Ανοιξη 1993, 194-200.

1992 “Body-metaphors in G. Seferis’ and O.Elytis’ poetry”. Colloquium on Modern Greek Linguistics, University of Birmingham, 6th June 1992.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 211 2111 007

Fax: 210 3609 187

e-mail: karantch@academyofathens.gr