Καρούζου Ευαγγελία


Καρούζου Ευαγγελία
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές

Το 1985 πήρε πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών). Κατά την περίοδο 1991-1995 εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο "Cultures maraicheres dans la Mediterranee. Les transformations de la plaine et de la societe argoliques, 1860-1910 " στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Φλωρεντία, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ στην Ιστορία το 1995.

Ερευνητική-επαγγελματική δραστηριότητα

  • Κατά το 1981, 1982 και 1985 συμμετείχε στις ταξινομικές εργασίες του Δημοτικού Αρχείου της Ερμούπολης.
  • Από το 1983 έως το 1991 και από το 1995 το 2003 εργάστηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας.
  • Το 1986 ταξινόμησε το υλικό του Αρχείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στις παραχωρήσεις των εθνικών κτημάτων κατά τον 19ο και αρχές 20ού αιώνα και συνέταξε το αντίστοιχο ευρετήριο.
  • Από το 1991 έως το 1994 ήταν ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Φλωρεντία. Μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία εργάστηκε ήταν και τα ακόλουθα: "Vie et mort des bassins industriels", "L' industrie du zinc au XIXe siecle" και "L' Europe des minorites".
  • Από το 1997 έως το 1999 δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων. Το 2001 δίδαξε Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Το 1999 με υποτροφία από το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποίησε έρευνα στα ισπανικά αρχεία για την έρευνά της που αφορά στην ισπανική ιστοριογραφία. Κατά την παραμονή της στην Ισπανία, συνεργάστηκε με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), και ειδικότερα, με το Ινστιτούτο Ιστορίας του Κέντρου Ανθρωπιστικών Σπουδών.
  • Το 2003 ανέλαβε το ερευνητικό πρόγραμμα του ΚΕΙΝΕ που βρισκόταν σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 1960, για την έκδοση, σε επιτομές, της General Correspondence του Foreign Office (F.O.32, Greece). Με επιμέλειά της, εκδόθηκε το 2006 ο Ε΄τόμος, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1840-1841 και για τη σύνταξη του οποίου είχαν εργαστεί, επίσης, οι συνεργάτες του ΚΕΙΝΕ κ.κ. Φίλιππος Γλύτσης (†) και Χρήστος Λούκος.
  • Από το 2005 διδάσκει Ιστορία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Από το 1993 είναι μέλος της εταιρίας Seminario de Historia Agraria (SEHA), και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Noticiario de Historia Agraria.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την αγροτική ιστορία, την ισπανική ιστοριογραφία και την ιστορία του εγκλήματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Cultures maraicheres dans la Mediterranee. Les transformations de la plaine et de la societe argoliques, 1860-1910, διδακτορική διατριβή, Φλωρεντία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, 1995

Σύγχρονη Ισπανική Ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανκικής εποχής (επιμέλεια, εισαγωγή, μετάφραση), Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε.-ΜΝΗΜΩΝ, Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 2001

Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική Αλληλογραφία/Ελλάς, τόμος Ε', Ακαδημία Αθηνών, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Αθήνα 2006

"Ζητήματα κατοχής εθνικών γαιών, 1833-1871", Μνήμων, 12 (1989), σ.149-161.

"Sistema de propiedad y "Tierra Nacional". Reforma y realidades (Grecia, 1830-1930)", Areas, 12 (1990), p.29-33.

"Las reformas agrarias en Grecia, siglos XIX y XX", Noticiario de Historia Agraria, 6 (1993), p.59-83.

"Η ισπανική ιστοριογραφία κατά τη φρανκική και μεταφρανκική περίοδο (1940-1990)", Μνήμων, 19 (1997), σ.161-184.

"Systeme d' heritage et formation de la propriete familiale dans la region d'Argos (deuxieme moitie du XIXeme siecle), Melanges de l' Ecole francaise de Rome. Italie et Mediterranee, tome 110, 1998 (1), p.205-210.

"L'agriculture grecque a la fin du XIXe siecle : crise et adaptations ", στο Gerard Chastagnaret (ed.), Crise espagnole et nouveau siecle en Mediterranee, Casa de Velazquez / Publications de l'Universite de Provence, 2000, p. 217-228.

"Le paysan individualiste: marche et systemes d'exploitation de terre dans la Grece du sud (fin du XIXe-debut du XXe siecle) ", Ruralia, 7(2000), σ.43-67.

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Γ.Β.Δερτιλή "Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο Νεοελληνικό Κράτος", Noticiario de Historia Agraria, 14 (1997).

Βιβλιοκρισία της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου του Jaime Vicens Vives, Aproximacion a la Historia de Espana, Τα Ιστορικά, τεύχ. 27 (1997).

Βιβλιοκρισία του βιβλίου της Έφης Αβδελά "Δια λόγους τιμής". Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα, Νεφέλη, 2002. Η βιβλιοκρισία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ, τ. 25, 2003.

"Θεσμικό πλαίσιο και αγροτική οικονομία", στο Κώστας Κωστής και Σωκράτης Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006, σσ. 175-218.

"Ο εθνικισμός των αγρών: Αγρότες, αγροτικά προϊόντα και εθνικισμός στον Μεσοπόλεμο", υπό έκδοση στα Πρακτικά του συνεδρίου Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο.

Σχόλιο, από κοινού με την κ. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, για το συνέδριο Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Δημοσιεύτηκε στο Historia Agraria, 35(Abril 2005), σσ. 167-170

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14 και Hρακλείτου, 10673 Αθήνα
Τηλ.: 210 3664 619
Fax: 210 3664 661

e-mail: ekarusu@academyofathens.gr