Καστής Γεώργιος


Καστής Γεώργιος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Tucson, AZ, USA, 2002
PhD, Optical Sciences, GPA: 3.83
Τίτλος Διατριβής: “Multi-Modality Imaging of Small-Animals”
Σύμβουλος Διατριβής: Dr. Harrison H. Barrett, Regents Professor
Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με βαθμό 9,72 (Άριστα).

THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Tucson, AZ, USA, 1997
MS, Optical Sciences, GPA: 3.75 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE (UCI)
Irvine, CA, USA, 1994
BS, Physics, Magna Cum Laude, Honors in Physics,
Minor in Mathematics, Sigma Pi Sigma, GPA: 3.92
Τίτλος Διατριβής Προγράμματος Honors: “Time-Resolved Measurements of Shock-Waves and Cavitation Bubbles Genera-ted by Femtosecond Laser Pulses in Bovine Cornea and Water”
Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με βαθμό 9,78 (Άριστα).

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών

Διεύθυνση:

Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 6597 159
Fax: 210 6597 602

e-mail: gkastis@academyofathens.gr