Γεωργία Κατσούδα


Γεωργία Κατσούδα
Ερευνήτρια Α' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Ετυμολογία, Διαλεκτική λεξικογραφία, Μορφολογία, Μορφολογική μεταβολή

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1995-2002: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας. Διδακτορική διατριβή με θέμα Ρηματικοί Μεταπλασμοί: μεταδομήσεις ενεστωτικού-αοριστικού θέματος. Επιβλέπων: καθ. Γ. Μπαμπινιώτης.

1989-1993: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέα Γλωσσολογίας: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1989-1993: Υποτροφία Στάη.

1994-1998: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY): Πρώτη θέση σε γραπτές εξετάσεις- Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό. Κλάδος: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019-: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Α' βαθμίδας.

2013-2018: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Β' βαθμίδας.

2009-2013: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας.

2006-2007: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών: Επιστημονική συνεργάτις (αποσπασμένη Εκπαιδευτικός από τη Β/βάθμια Εκπαίδευση).

2002-2003: Κέντρο Λεξικολογίας: Επιστημονική Συνεργάτις για την έκδοση του λεξικού,Μπαμπινιώτης Γεώργιος 2004. Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2023: Διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο-ακαδημαϊκός λόγος» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2020-: Διδασκαλία του μαθήματος «Γλωσσολογία και ανάλυση της ελληνικής γλώσσας: φωνητική, φωνολογία και μορφολογία». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2018-: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ στην ενότητα ΑΔΕ62 «Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση» που διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράμματος: Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς.

2018:  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ στην ενότητα ΑΔΕ60 «Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς» που διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράμματος: Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς.

2015-2019: Διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Μορφολογία και διδακτική της γλώσσας» και «Μορφολογία: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» στο α' και β' εξάμηνο του Αναμορφωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Κατεύθυνση Γλωσσολογία – Διδακτική Γλώσσας). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2011-2012: Διδασκαλία του μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» στο α' εξάμηνο του 2ου έτους του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης του Μαρασλείου Διδασκαλείου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2004: Διδασκαλία ζητημάτων νεοελληνικής γλώσσας στο Εργαστήριο Ρητορικής του 2ου και 3ου έτους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και Πολιτισμού (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Γλωσσολογίας κ. Μαρία Κακαβούλια).

1996-2004: Διδασκαλία του μαθήματος “Βελτίωση της μητρικής γλώσσας” στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο έτος του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δίγλωσσης ή Τρίγλωσσης Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (IFA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

1998-2001: Διδασκαλία του μαθήματος “Βελτίωση της μητρικής γλώσσας” στο 2ο έτος του  Μεταφραστικού Τμήματος του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

2014: Γλωσσική αποστολή στη νήσο Κύθηρα (Ιούλιος 2011-Δεκέμβριος 2013) και κατάθεση του υπ. αρ. 1515 χειρογράφου με διαλεκτικό υλικό από τα Κύθηρα.

2012: Γλωσσική αποστολή στη νήσο Σκύρο (Σεπτέμβριος 2011) με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών (α.π. 106222/ 18/07/2011) και κατάθεση του υπ. αρ. 1487 χειρογράφου με σκυριανό διαλεκτικό υλικό.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

2021: Κατσούδα, Γ. Στσυριανά. Συγχρονική περιγραφή και ανάλυση του γλωσσικού ιδιώματος της Σκύρου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κ. & Μ. Σταμούλης.

            Βιβλιοπαρουσίαση: Joseph, Br. 2022. Brief notices. Journal of Greek Linguistics 22 (2022), 146.

2020: Katsouda, G. The dialect of Kythera. Description and analysis (Prologue Aggeliki Ralli). Society of Kytherian Studies 32. Athens.

           Βιβλιοκριτική: Joseph, Br. 2020. Journal of Greek Linguistics 20 (2020), 239-240.

2018: Κατσούδα Γ. Σύγχρονη Πρακτική γραμματικής τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (14η έκδοση με προσθήκες).

2016: Κατσούδα Γ. Το Κυθηραϊκό Ιδίωμα. Περιγραφή και ανάλυση. Πρόλογος καθ. Αγγ. Ράλλη. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 26. Αθήνα.

2016: Καμηλάκη, Μ., Κατσούδα, Γ. & Μ. Βραχιονίδου. «Πιπέρι στο στόμα»: Όψεις του Λεξιλογίου ΤαμπούΑθήνα: Καλλιγράφος. (α΄ έκδοση 2015).

         Βιβλιοκριτική-βιβλιοπαρουσίαση: Κουζέλη, Λαμπρινή (2016). Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει, εφ. Το Βήμα (Βιβλία) 17.04.2016. Γκιώνης, Δημήτρης (2016). Άλλο να τα λέμε και άλλο να γράφουμε…, εφ. Εφημερίδα των Συντακτών, 20.02.2016. Ιορδανίδου, Α., Αρχάκης, Α. & Γ. Ξυδόπουλος (2017). Σύγχρονα θέματα 138-139 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017), 119-121.

2013: Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας. Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση (Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά). Αθήνα: Πατάκης.

        Βιβλιοκριτική: Ράλλη, Α. 2014. Γεωργία Κατσούδα & Θανάσης Νάκας. Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση (Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά), 2013:  Πατάκης. Φιλολογική τεύχος 128 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014), 80-82.

2011: Κατσούδα, Γ. Λύνω και Μαθαίνω συντακτικό (από τη θεωρία του ν.ε. συντακτικού στην πράξη). Άγκυρα.

2009: Κατσούδα, Γ. Σύγχρονο Πρακτικό Εγχειρίδιο Ασκήσεων. Αθήνα: Άγκυρα (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου).

2008: Κατσούδα, Γ. Σύγχρονο Πρακτικό συντακτικό τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (5 εκδόσεις) (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου).

2007: Κατσούδα, Γ. Σύγχρονη Πρακτική γραμματικής τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (11 εκδόσεις) (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου).

2007: Κατσούδα, Γ. Ρηματικοί Μεταπλασμοί (Μεταδομήσεις ενεστωτικού και αοριστικού θέματος) (Διδακτορική Διατριβή). Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Σοφίας Σαριπόλου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή.

 

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

2021 Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων), τόμος 7Α (διάλεξη-δόγης). Ἀθήνα. Σύνταξη 924 λημμάτων, τυπογραφική-εκδοτική επιμέλεια.

2016: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων), τόμος 6ος (δέ-διάλεκτος). Ἀθήνα. Σύνταξη 731 λημμάτων, επιμέλεια πινάκων συντομογραφιών, βιβλιογραφική επιμέλεια.

2009: Χριστοφίδου, Α. (επιστ. επιμ.) Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 9-10. Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών. Αποδελτίωση αθησαύριστων νεολογισμών και προτάσεις αποδόσεων ξενόγλωσσων νεολογισμών.

2002-2003: Μπαμπινιώτης, Γ. 2004. Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Σύνταξη λημμάτων.

1999: Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ εις απλήν διάλεκτον γενομένη μετάφρασις δια Μαξίμου του Καλλιουπολίτου, Παράρτημα, ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΑΤΩΝ (επιμέλεια Ευφημία Εξίσου, Αγαμέμνων Τσελίκας), ΜΙΕΤ, Αθήνησι 1999. Συλλογή μεταφρασμάτων.

 

 Γ. ΑΡΘΡΑ

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. και Σ. Τσολακίδης. Το νέο Ιστορικό Λεξικό των Ιδιωμάτων της Καππαδοκίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στα Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Θεσσαλονίκη, 14-17 Δεκεμβρίου 2023).

υπό έκδοση: Καλλέργη, Χ., Κατσούδα, Γ., Κωνσταντινίδου, Μ. και Α. Τσαγγαλίδης. Μονολεκτικά αναδιπλωτικά σύνθετα: μια περίπτωση εκφραστικής μορφολογίας στη Νέα Ελληνική. Στα Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Θεσσαλονίκη, 14-17 Δεκεμβρίου 2023).

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ., Μ. Κωνσταντινίδου, Χ. Καλλέργη και Α. Τσαγγαλίδης. Παραγωγή εκφραστικών συνθέτων στη νέα ελληνική: η περίπτωση του λεξήματος ‘μαλάκας’ ως α΄ συνθετικού. Στα Πρακτικά του 44ου Διεθνούς Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας (Καλαμάτα, 17-20 Οκτωβρίου 2023).

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. Η διαλεκτική ποικιλία των Κυθήρων και οι γλωσσικοί δεσμοί της με τα επτανησιακά ιδιώματα. Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Italoellenica 2023: Διάλεκτοι και γλώσσες ‘άλλες’ στον ιταλικό και τον ελληνικό χώρο (Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2023).

υπό έκδοση: Katsouda, G. Modern Greek Insults. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. και Ι. Μανωλέσσου. Όψεις του δανεισμού από την τουρκική στην ελληνική και τις διαλέκτους της. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Ετυμολογίας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία, 4-5 Νοεμβρίου, 2022, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη.

υπό έκδοση: Καραντζόλα, Ε. και Γ. Κατσούδα. Συμβολή στην πρώιμη νεοελληνική ετυμολογία και λεξικογραφία: δυσερμήνευτα λεξήματα πεζών κειμένων του 16ου αι. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Ετυμολογίας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία, 4-5 Νοεμβρίου, 2022, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη.

υπό έκδοση: Μανωλέσσου, Ι. και Γ. Κατσούδα. To be continued…: o νέος τόμος του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής. Στα Πρακτικά του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Βελιγράδι, 15-18 Σεπτεμβρίου 2022).

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ., Μαγουλά, Ε. και Μ. Οικονομάκου. Γλωσσικές γεωγραφικές ποικιλίες και καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση: το ιδίωμα του Καστελλόριζου. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνoύς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», Καστελλόριζο, 10-15 Ιουλίου 2022.

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ., Επανετυμολογήσεις του κοινού νεοελληνικού λεξιλογίου: αξιοποιώντας το σημασιολογικό κριτήριο στην ετυμολογική έρευνα. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27.

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Διαλεκτικής Λεξικογραφίας. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Defective Verbs. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Profane Language in Medieval Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Profane Language in Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Etymological Dictionaries. Medieval and Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Taboo. Medieval and Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Rhotacism in Modern Greek Dialects. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Solecisms. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Punctuation. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Obscene Language. Medieval Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Katsouda, G. Obscene Language. Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill.

υπό έκδοση: Καμηλάκη, Μ. και Γ. Κατσούδα. Όψεις των λέξεων ταμπού στη γλώσσα των Αγωνιστών του 1821. Στα Πρακτικά του συνεδρίου «Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»  (διαδικτυακό συνέδριο, 15-17 Οκτωβρίου 2021).

υπό έκδοση: Manolessou, I. and G. Katsouda. «On lemmas and dilemmas again: problems in historical dialectal lexicography». In Proceedings of the 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Universidad de La Rioja, 15-18 June 2021).

υπό έκδοση:  Κατσούδα, Γ. και Μ. Κωνσταντινίδου. Ετυμολόγηση και γλωσσικές επαφές στη λεξικογραφία: συνήθεις πρακτικές και προβλήματα. In Proceedings of the Second International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor (Telloglion Fine Arts Foundation, November 8th-10th, 2019). Thessaloniki.

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. Η συμβολή της διαλεκτολογίας και της διαλεκτικής λεξικογραφίας στη νεοελληνική ετυμολογία: ετυμολογικές αναθεωρήσεις για λέξεις της Νεοελληνικής Κοινής. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία (2-3 Νοεμβρίου 2018, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη.

υπό έκδοση:  Μανωλέσσου, Ι. και Γ. Κατσούδα. Η ετυμολογία στο Ιστορικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία (2-3 Νοεμβρίου 2018, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη.

υπό έκδοση:  Κατσούδα, Γ. Διδάσκοντας τη γεωγραφική ποικιλία μέσω του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: τα αποτελέσματα έρευνας. Στον αφιερωματικό τόμο για την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.

2023: Kallergi, H., Katsouda, G., Konstantinidou, M. and Tsangalidis. A. Expressivity in Modern Greek: some morphological mechanisms for the expression of emotions. In J. P. Williams, ed., Expressivity in European Languages. Cambridge: CUP, 123-227.

2023: Μαγουλά, Ε. και Γ. Κατσούδα. Η μορφολογία της Ελληνικής: βασικές έννοιες και παραδείγματα. Στο Στ. Τσεσμελή και Γ. Μανωλίτσης, Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την Ελληνική γλώσσα, 45-63. Αθήνα: Επίκεντρο.

2022: Manolessou, I., Karasimos, A. and G. Katsouda. Retro-digitation in Greek Dialectology and Lexicography: challenges of mopho-phonetic representation of the Cappadocian Dialect. In Proceedings of MGDLT9 (4-6 June 2021), 322-336. Leonidio: Tsakonian Archives.

2022:  Κατσούδα, Γ. Μορφολογία και λεξικογραφική οικονομία: η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Στο Μ. Κατσογιάννου και Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδου (επιμ.), Λεξικογραφία και Μορφολογία: η θέση της μορφολογίας στα νεοελληνικά λεξικά, 251-266. Αθήνα: Πατάκης.

2022:  Μπέης, Στ. και Γ. Κατσούδα. Γλωσσική πολιτική σχετικά με τα συστήματα γραφής των γλωσσών προφορικής παράδοσης στην Ευρώπη. Στα Πρακτικά της Ειδικής Ημερίδας «Η Γραπτή απόδοση των γλωσσών προφορικής παράδοσης: η περίπτωση της Βλάχικης Γλώσσας», Ιωάννινα, 9 Νοεμβρίου 2019.

2021: Κατσούδα, Γ. και Μ. Κωνσταντινίδου. Νεοελληνική ετυμολογία: νέα δεδομένα και ετυμολογική αναθεώρηση λεξιλογίου της Νεοελληνικής Κοινής. Στo Θ. Μαρκόπουλος, Χρ. Βλάχος, Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Α. Ρούσσου (εκδ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Πάτρα 5-8 Σεπτεμβρίου 2019, 603-613.

2021: Νάκας, Θ. και Γ. Κατσούδα. Ετυμολογική ομοηχία και μορφολογικός συγκρητισμός. Στo Θ. Μαρκόπουλος, Χρ. Βλάχος, Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Ά. Ρούσσου (εκδ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Πάτρα 5-8 Σεπτεμβρίου 2019, 875-885.

2021: Manolessou, I. and G. Katsouda. Drawing the line between synchrony and diachrony in historical and dialectal lexicography. In Z. Gavriilidou, L. Mitits, Sp. Kiosses (eds.), Proceedings Book of Euralex XIX (Congress of the European Association for Lexicography), vol. 2, 83- 92. Democritus University of Thrace.

2021: Κατσούδα, Γ. Οι αρχαϊσμοί στο ιδίωμα των Κυθήρων. Στο Κ. Αρώνη-Τσίχλη (επιμ.), Homo sum; Humani nil a me alienum puto. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νίκο Πετρόχειλο. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 35, 336-349. Αθήνα: Gutenberg.

2021: Manolessou, I. and G. Katsouda. Τhe making of the Historical Dictionary of Modern Greek: Problems and solutions in the domain of historical and dialectal lexicography. In H. Van de Velde & Fr. Dolezal (eds.), Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, 223-247. Cambridge Scholars Publishing.

2019:  Κατσούδα, Γ. Περιγραφή του γλωσσικού ιδιώματος της Σκύρου: Συμπεράσματα γλωσσοσυλλεκτικής αποστολής. Στο Γρ. Κάρλα, Ι. Μανωλέσσου & Ν. Παντελίδης (εκδ.), Λέξεις. Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου, 213-230. Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου - Καρδαμίτσας.

2019: Κατσούδα, Γ. και Μ. Κωνσταντινίδου. Όψεις του ιταλικού/βενετικού δανεισμού στη Νέα Ελληνική. Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.) Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία, τ. 1, 233-247. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

2019: Μανωλέσσου, Ι., Κατσούδα. Γ. και Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου. Ο χαρακτηρισμός «λόγιο» στη λεξικογραφία: η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Στο A. Αναστασιάδη-Συμεωνίδου και Α. Φλιάτουρας (επιμ.), Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη νέα ελληνική: θεωρία, ιστορία, εφαρμογή, 199-216. Αθήνα: Πατάκης.

2019: Κατσούδα, Γ. Το σημερινό κυθηραϊκό ιδίωμα: τα συμπεράσματα γλωσσοσυλλεκτικής αποστολής στα Κύθηρα. Στο Γλωσσική Ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη, 223-244. Αθήνα: Κάπα Εκδοτική.

2019: Κατσούδα, Γ., Μανωλέσσου, Ι. και Στ. Μπέης. Το πρόθημα δια- στη Νέα Ελληνική: συγχρονία και διαχρονία. In A. Ralli, P. Barka, B. Joseph, S. Bombolas (eds.) Proceedings of the 8th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT8), (Gjirokastër, 4-6 October 2018), 79-92, University of Gjirokastër & University of Patras Laboratory of Modern Greek Dialects.

2019: Κατσούδα, Γ. Το ιδίωμα της Σκύρου σε αρχειακές πηγές (τέλη 15ου αι. - μέσα 19ου αι). Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 39: 331-346.

2018: Κατσούδα, Γ. Περί συμφυρμών και άλλων δαιμονίων. Ετυμολογική επανεξέταση προβληματικών περιπτώσεων. Στο Κ. Ντίνας (επιμ.), Figura in praesentia. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Γλωσσοφιλολογική Βιβλιοθήκη 12, 151-166. Αθήνα: Πατάκης.

2018: Κατσούδα, Γ. και Θ. Νάκας. Σύμφυρση και επανετυμολόγηση. Νεολογισμών συνέχεια. Στο Κ. Ντίνας (επιμ.), Figura in praesentia. Μελέτης αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Γλωσσοφιλολογική Βιβλιοθήκη 12, 167-196. Αθήνα: Πατάκης.

2017: Κατσούδα, Γ. Μορφολογικά προβλήματα του νεοελληνικού κυριωνύμου. Ονόματα 21: 199-211.

2017: Κατσούδα, Γ. Ανάγκη για πρωτογενή ετυμολογική έρευνα: παραδείγματα από το ταμπού-λεξιλόγιο της Ελληνικής. Στο Χρ. Τζιτζιλἠς & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική Ετυμολογία. Ελληνική Γλώσσα: Συγχρονία και Διαχρονία, 357-371. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

2017: Καμηλάκη, Μ., Κατσούδα Γ. και Μ. Βραχιονίδου. Η εννοιολογική μεταφορά (conceptual metaphor) σε λέξεις-ταμπού της ΝΕΚ και των διαλέκτων. Στο Th. Georgakopoulos, Th.-S. Pavlidou, M. Pechlivanos, A. Alexiadou, J. Androutsopoulos, A. Kalokairinos, S. Skopeteas & K. Stathi (eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Greek Language, vol 1, 465-477. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG.

2017: Κατσούδα, Γ. Το επίθημα -ούνα στη ΝΕΚ και της νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα. Στο Th. Georgakopoulos, Th.-S. Pavlidou, M. Pechlivanos, A. Alexiadou, J. Androutsopoulos, A. Kalokairinos, S. Skopeteas & K. Stathi (eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Greek Language, vol 1, 539-554. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG.

2017: Κατσούδα, Γ. Το Κυθηραϊκό ιδίωμα σε μη λογοτεχνικές πηγές του 16ου-19ου αιώνα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 37:  375-386.

2017: Κατσούδα, Γ. Δι-διαλεκτική εκπαίδευση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας: παραδείγματα από τα ιδιώματα της Λέσβου. Μέντορας 14: 111-124.

2017: Κατσούδα, Γ. και  Θ. Νάκας. Corpora προφορικού λόγου: Το Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ). Στο Α. Χριστοφίδου (εκδ.). Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 14,  237-245. Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών.

2016: Katsouda, G. The Greek suffix -ozos: a case study in loan suffixation. Journal of Greek Linguistics 16 (2016): 232-265.

2016: Κατσούδα, Γ. Ο νέος τόμος του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: συγχρονικές προοπτικές. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36: 151-160.

2015: Νάκας, Θ. και Γ. Κατσούδα. Επαναληπτικά Σχήματα σε κείμενα λαϊκού προφορικού /ιδιωματικού λόγου». Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία. Μελέτες για τον προφορικό λόγο 1, 200-214. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

2015: Νάκας, Θ. και Γ. Κατσούδα. Ζητήματα γλωσσ(ολογ)ικής ορολογίας. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (ανακοινώσεις του 10ου Συνεδρίου 12- 14 Νοεμβρίου 2015), 49-62. Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας.

2015: Βραχιονίδου, Μ. και Γ. Κατσούδα. Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα γυναικεία «ελαττώματα» στις διαλέκτους και τη ΝΕΚ. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35: 131-141.

2014: Κατσούδα, Γ. και Μ. Βραχιονίδου. Μητρωνυμικά ονόματα μέσα από το διαλεκτικό υλικό του ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 727-737. Rhodes: University of the Aegean.

2014: Nakas, A. and G. Katsouda. Lexical blending: A new typology. Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 1165-1176. Rhodes: University of the Aegean.

2014: Katsouda, G. The formation of the plural εφαπτομένη, ηγουμένη, προϊσταμένη, συνισταμένη and υφισταμένη: theory and reality. Στο Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionnelle, Chypre 18-21 octobre 2006, 105-108, EME.

2014: Dressler, W. and G. Katsouda. Nominal System (Genter, Number, Case). In G.K. Giannakis (ed.) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, vol 2, pp. 500-509, Leiden: Brill.

2014: Dressler, W. and G. Katsouda. Prenominal System. In G.K. Giannakis (ed.) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, vol 3, pp. 150-158, Leiden: Brill.

2014: Κατσούδα, Γ. Τα ρήματα σε -άμαι της Νεοελληνικής Κοινής (ΝΕΚ). In N. Lavidas, Th. Alexiou, A.M. Sougari (eds.) Major Trends in Thoretical and Applied Linguistics, vol. 1, 335-351. Versita.

2013: Katsouda, G. Loan suffixation in Modern Greek dialects: the suffix -όzos. In M. Janse, Br. D. Joseph, A. Ralli and M. Bağrıaçık (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory (MGDLT5) (Ghent, Belgium, 20-22 September 2012), 145- 161. Patras.

2013: Μπέης, Στ. και Γ. Κατσούδα. Ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις στα ιδιώματα της Θεσσαλίας. Στο M. Janse, Br. D. Joseph, A. Ralli and M. Bağrıaçık (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory (MGDLT5)(Ghent, Belgium, 20-22 September 2012), 45-58. Patras.

2013: Κατσούδα, Γ. και Γ. Τράπαλης. Η θηλυκοποίηση ουσιαστικών ιδιότητας. Στο M. Tsigou et D. Costaouec (eds.), Traduction-Changement en Syntaxe- La personne. Approches fonctionnalistes. Actes. 33e Colloque International de Linguistique Fonctionelle) (Corfou 11-16 Octobre 2010), 249- 251. Corfou: Société International de Linguisticque Fonctionnelle- Université Ionienne Département de Langues étrangéres, Traduction et Interprétation.

2013: Νάκας, Θ. και Γ. Κατσούδα. Λεξικοί συμφυρμοί (Ολικοί και Μερικοί): Μια τυπολογία. Στο Α. Χριστοφίδου (επιστ. επιμ.) Δημιουργία και Μορφή στη Γλώσσα. Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 12, 90-152. Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών.

2013: Μπέης, Στ. και Γ. Κατσούδα. Ενδοδιαλεκτική Διαφοροποίηση στα Ιδιώματα της Θεσσαλίας. Θεσσαλικά Μελετήματα 3: 57-72.

2012: Κατσούδα, Γ. και Γ. Τράπαλης. Μορφολογικά προβλήματα της Ελληνικής κατά τη διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας: η περίπτωση των επαγγελματικών θηλυκών ονομάτων. Γλωσσολογία 20: 55-64.

2012: Κατσούδα, Γ. Διαλεκτική Λεξικογραφία: Επισκόπηση και Ζητήματα. Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 77-159.

2012: Κατσούδα, Γ. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Διαλεκτικής Λεξικογραφίας. Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 433-565.

2012: Κατσούδα, Γ. Η ετυμολόγηση σε διαλεκτικά γλωσσάρια και λεξικά: παραδείγματα από το κυθηραϊκό ιδίωμα. Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011), 853-860.

2012: Κατσούδα, Γ. Οι σύγχρονες ν.ε. γραμματικές και γλωσσικά προβλήματα: πρακτικά προβλήματα και προοπτικές. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Επιστημονικού-Επετειακού Συνέδριο στο Δίον Πιερίας «1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

2011: Κατσούδα, Γ. Η σύμφυρση στη Νεοελληνική Κοινή και στα ιδιώματα: θεωρία και εφαρμογή. Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6: 137-163.

2011: Μαγουλά, Ε. και Γ. Κατσούδα. Μορφολογική επίγνωση και ορθογραφία: η περίπτωση των ρημάτων σε -λλω. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31: 278-291.

2011: Μωυσιάδης, Θ. και Γ. Κατσούδα. Ο ρόλος της λαϊκής ετυμολογίας στη διδασκαλία της ορθογραφία. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31: 351-356.

2010: Κατσούδα, Γ. και Α. Καλογεροπούλου. Νεολογισμοί της σύγχρονης αγγλικής: blends/portmanteau & buzzwords και η διδακτική αξιοποίησή τους. Aspects today. Χρόνος 5ος, τεύχ. 28, 36-40.

2010: Κατσούδα, Γ. Γλωσσική Διδασκαλία στην εκπαίδευση. Τα νέα σχολικά βιβλία Γυμνασίου: θεωρία και πράξη. Η περίπτωση του ρήματος. Νέα Παιδεία 135: 62-71.

2010: Μωυσιάδης, Θ. και Κατσούδα, Γ. Όψεις του μεσοπαθητικού παρατατικού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30: 422-435.

2010: Κατσούδα, Γ. & Π. Κρητικού. Οπτικοί συμφυρμοί: παραδείγματα από τον Τύπο. Στο Χριστοφίδου Α. (επιστ. επιμ.), Δελτίο επιστημονικής ορολογίας και νεολογισμών, διπλό τεύχος 9-10,  439-460. Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών.

2009: Τράπαλης, Γ. και Γ. Κατσούδα. Συγκριτική μελέτη του συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σε ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα λεξικά. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2007), 1168-1183. (σε cd).

2009: Κατσούδα, Γ. Οι όροι contamination & blending στην ελληνική βιβλιογραφία: προβλήματα και λύσεις. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2007), 885-896. (σε cd).

2009: Κατσούδα, Γ. Ο σχηματισμός του πληθυντικού εφαπτομένη, ηγουμένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές. Στο Anastasios Tsangalidis (εκδ.) Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (Thessaloniki, 4-6 May 2007), 457-465.

2008: Κατσούδα, Γ. και Γ. Τράπαλης. Το γλωσσικό λάθος από παιδαγωγική άποψη: το παράδειγμα από τη Νεοελληνική Γλώσσα. Νέα Παιδεία 128: 48-59.

2008: Κατσούδα, Γ. Χαραυγή: συμφυρμός ή όχι; Προβληματισμοί για την ετυμολογία της λέξης. Ελληνικά 58: 109-115.

2007: Κατσούδα, Γ. Κατηγοριοποίηση των μεταπλαστικών προϊόντων ονόματος και ρήματος της ΝΕΚ. Μέντορας 10: 102-112.

2007: Κατσούδα, Γ. και Μ. Γαλάνη. Η δημιουργικότητα στη διδακτική πρακτική: η περίπτωση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Νέα Παιδεία 122: 108-117.

2007: Κατσούδα, Γ. Η συμφωνοποίηση των φωνηεντόληκτων θεμάτων της Αρχαίας Ελληνικής. Στο Proceedings of 7th International Conference on Greek Linguistics (ICGL7), University of York (U.K.) 8th - 10th September 2005, 1-13.

2005: Κατσούδα, Γ. Ο μεταπλασμός ονομάτων θηλυκού γένους και η δυναμική {a}. Μέντορας 8: 18-26.

2005: Κατσούδα, Γ. Αιτίες της γλωσσικής μεταβολής: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογή τους στην Ελληνική, Γλώσσα 60: 7-22.

2004: Κατσούδα, Γ. Η δυναμική της μέγιστης οικονομικής αντίθεσης των θεματικών αλλομόρφων του ρήματος της ΝΕΚ. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: 273-282.

2003: Κατσούδα, Γ. Το ρηματικό σύστημα όπως παρουσιάζεται στις γραμματικές του 16ου και 17ου αιώνα. Μέντορας 7: 19-33.

2003: Κατσούδα, Γ. Οι έννοιες του αποπλεονασμού και της αποσαφήνισης στη μεταδόμηση του ενεστωτικού θέματος: παραδείγματα από το νεοελληνικό ρήμα. Στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, Σεπτέμβριο του 2003).

2003: Κατσούδα, Γ. Η ερμηνεία της επικράτησης ρημάτων σε -βω στην ΝΕΚ μετά τον μεταπλασμό της ρηματικής κατηγορίας -πτω. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 23: 386-393.

2002: Κατσούδα, Γ. Η εξέλιξη της μετοχής παθητικού παρακειμένου δεδομένος», Γλώσσα 55: 76-82.

2002: Κατσούδα, Γ. Η σχέση της γραμματικής του Νικόλαου Σοφιανού με τις γραμματικές του Κωνσταντίνου Λασκάρεως και του Διονυσίου Θράκα. Ελληνικά 52 (τεύχος 1): 129-137.

2002: Κατσούδα, Γ. Ερμηνεία της μορφολογικής μεταβολής των σχηματισμών των τύπων της προστακτικής πες, δες, βρες». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 22: 322-329.

2002: Κατσούδα, Γ. Το ρηματικό σύστημα, όπως παρουσιάζεται από γραμματικούς του 16ου και 17ου αι.».  Γλωσσολογικές Έρευνες για την Ελληνική. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Σορβόννη, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001), τ.1, 293-295, Paris: L’ Harmattan.

2001: Κατσούδα, Γ. Εξαιρέσεις στον σχηματισμό τύπων της προστακτικής. Μέντορας 3: 62-69.

2001: Κατσούδα, Γ. Ο σχηματισμός της κλητικής πτώσης ενικού των κύριων ονομάτων σε -ος. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 21: 268-274.

 

Δ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

2012: Μπασέα, Χρ., Μανωλέσσου, Ι., Τζαμάλη, Αικ., Κωνσταντινίδου, Μ. και Γ. Κατσούδα (εκδ.). Λεξικογραφικόν Δελτίον 26. Ακαδημία Αθηνών.

2011: Μπασέα, Χρ., Μανωλέσσου, Ι., Αφρουδάκης, Αγγ., Κατσούδα, Γ. και Στ. Μπέης (εκδ.). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Ακαδημία Αθηνών.

 

Ε. Βιβλιοκριτικές/Βιβλιοπαρουσιάσεις

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γ. Βιβλιοπαρουσίαση του έργου Ralli, Αngela (ed.) The Morphology of Asia Minor Greek. Selected Topics. Leiden: Brill. 2019. Στο Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

2022-2023: Κατσούδα, Γ. Βιβλιοκριτική του Liakopoulos, Georgios C. 2019. The Early Ottoman Peloponnese: A Study in the Light of an Annotated Editio Princeps of the TT10-1/14662 Ottoman Taxation Cadastre (ca. 1460-1463). London: Royal Asiatic Society. Στο Γλωσσολογία 30: 179-182.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ιούνιος 2017: Κατσούδα, Γ. Οι ν.ε. διάλεκτοι και τα ιδιώματα στην Εκπαίδευση. Μαράσλειο Διδασκαλείο, 9 Ιουνίου 2017. ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ.

Ιούνιος 2016: Καμηλάκη, Μ. & Γ. Κατσούδα. Στο εργοτάξιο της Γλωσσόpolis: σχεδιάζοντας γλωσσικές διαδρομές. Στη Διημερίδα "Ο δημιουργικός λόγος στην Εκπαίδευση", Αθήνα 27-28 Ιουνίου, ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ.

Ιούνιος 2016: Κατσούδα, Γ. & Ε. Μαγουλά. Λόγιες εκφράσεις στον δημιουργικό λόγο και ... γαία πυρί μειχθήτω. Στη Διημερίδα "Ο δημιουργικός λόγος στην Εκπαίδευση", Αθήνα 27- 28 Ιουνίου, ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2023: Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)  (προετοιμασία υλικού για ψηφιοποίηση, σύνταξη υλικού προς ψηφιοποίηση για την ψηφιακή πλατφόρμα του ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ).

2018-2022: Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας-ΕΛΙΔΕΚ 2018).

2016-2018: Μέλος της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής (μαζί με τη δρ. Γλωσσολογίας Μαρία Καμηλάκη και τη μουσειολόγο Πόπη Γεωργοπούλου) για την υλοποίηση της Έκθεσης «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», την οποία συνδιοργανώνει η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ωνασείου και η οποία φιλοξενείται από τον Φεβρουάριο 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 στο κτήριο της Βουλής της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο).

 

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

2022: Συμμετοχή στις εργασίες του 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» (Καστελλόριζο 10-15 Ιουλίου 2022).

2018: Παρακολούθηση του θερινού σχολείου “To ddomadi greko’ για την εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού της Καλαβρίας (Condofouri Marina, Calabria 30 Αυγούστου 2018 - 5 Σεπτεμβρίου 2018)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

Μέλος του Προσωπικού του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Γεώργιος Μπαμπινιώτης» (ΦΕΚ 850/7-5-2009) του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος των παρακάτω Επιστημονικών Εταιρειών:

1. Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Ελληνική Εταιρεία Ονοματολογίας.

3. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Αγγλικά (Proficiency).
  • Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom).
  • Ιταλική (Superiore).
  • Ισπανική (βεβαίωση 4ούς φοίτησης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό).
  • Τουρκική (βεβαίωση τριετούς φοίτησης από το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.).

 

 ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

  • Οθωμανική Παλαιογραφία (3 έτη στην Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) (2016-2019).
  • Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία (3 έτη στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας) (1994-1997).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Τηλ.: 211 211 1018

e-mail: katsouda@academyofathens.gr