Καλημέρης Κωνσταντίνος


Κωνσταντίνος Καλημέρης
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Είμαι Ερευνητής Γ’ στο ΚΕΘΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών από το 2020. Έλαβα το διδακτορικό μου από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής (DAMTP) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge το 2009 και τον τίτλο του Υφηγητή στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το 2018. Η εισαγωγή μου, με την υψηλότερη βαθμολογία, στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε το 2001, από όπου πήρα με πτυχίο το 2005, με τον υψηλότερο βαθμό εκείνου του έτους (9,91/10).

Αφού ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή, κατείχα ερευνητικές θέσεις στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (CMAP) στην Ecole Polytechnique (2009-2010)· στο Εργαστήριο Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Μοντελοποίησης (LPSM) στο Universite Paris VII (2010-2011)· στο Ινστιτούτο Radon για τα Εφαρμοσμένα κι Υπολογιστικά Μαθηματικά (RICAM) της Ακαδημίας Επιστημών της Αυστρίας (2011-2017)· στο DAMTP στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (2017-2020). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντοπίζονται γύρω από θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές της ασυμπτωτικής ανάλυσης καθώς κι εφαρμογές της μιγαδικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν την ανάλυση κι επίλυση προβλημάτων αρχικών συνοριακών τιμών στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις· ρευστομηχανική και διάφορες πτυχές του κλασικού προβλήματος των υδάτινων κυμάτων· αντίστροφα προβλήματα, μαθηματική απεικόνιση, θεωρία ελέγχου· ανάλυση της συνάρτησης ζήτα του Riemann και συναφών εκθετικών αθροισμάτων.

Η εργασία μου εκτείνεται σε 20 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, 2 κεφάλαια σε βιβλία και τη διατριβή της Υφηγεσίας μου με τίτλο «Asymptotic methods on fluid dynamics and certain biomedical problems». Έχω παρουσιάσει τη δουλειά μου σε περισσότερες από 30 περιστάσεις, με πλέον των μισών από αυτές να είναι προσκεκλημένες ομιλίες ή σεμινάρια. Κατά την εκπαίδευση μου έχω λάβει μερικά βραβεία: ως μαθητής λυκείου για τις επιδόσεις μου στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής· ως προπτυχιακός φοιτητής για τις άριστες επιδοσείς μου καθ ’όλη τη διάρκεια των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών· πλήρη υποτροφία ως διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Υπήρξα Κύριος Ερευνητής (2015-2017) σε ένα Επιστημονικό Έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Επιστημών της Αυστρίας (FWF)· συμμετείχα σε δύο Επιστημονικά Έργα (2017-2020) που χρηματοδοτήθηκαν από το Συμβούλιο Έρευνας Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (EPSRC) στην Αγγλία· είμαι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2021. Επί του παρόντος, επιβλέπω μια διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, μια μεταπτυχιακή εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μια προπτυχιακή εργασία στο Πανεπιστήμιο Bilkent, Άγκυρα. Έχω συνδιοργανώσει συνέδρια και συμπόσια, και έχω πραγματοποιήσει αρκετές σύντομες ακαδημαϊκές επισκέψεις σε πανεπιστήμια όπως το KTH στη Στοκχόλμη, το ETH Zurich και το Inha University, στη Νότια Κορέα.

 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=sl9kutUAAAAJ

Scopus WoS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54795440300