Λαμπρινός Kωνσταντίνος


Kωνσταντίνος (Κώστας) Λαμπρινός
Διευθυντής Ερευνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπότροφος-ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, διδάκτωρ Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου (1999). Θέμα διδακτoρικής διατριβής: «Κοινωνία και διοίκηση στο βενετοκρατούμενο Ρέθυμνο. Το ανώτερο κοινωνικό στρώμα των ευγενών (1571-1646)». Από το 2015 είναι Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΜΝΕ), στο προσωπικό του οποίου ανήκει από το 2001  (2001–2005: Δόκιμος Ερευνητής, 2005–2010: Εντεταλμένος Ερευνητής, 2010–2015: Κύριος Ερευνητής, 2015 – : Διευθυντής Ερευνών). Παράλληλα, από το 2006 διδάσκει Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πρόγραμμα Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά βάση στην κοινωνική ιστορία και την ιστορία των θεσμών, την ιδεολογία και τις νοοτροπίες στις βενετικές περιοχές του ελληνικού χώρου, με έμφαση στην Κρήτη (κυρίως 15ος- 17ος αι.). Οι μονογραφίες και οι επιμέρους μελέτες του αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση και εξέλιξη της ανώτερης τάξης (ευγενείς), του μεσαίου κοινωνικού στρώματος (cittadini) και των πληθυσμών της  υπαίθρου, στην κρατική υπαλληλία και τους δημόσιους υπαλλήλους, στο  θεσμικό και κοινωνικό στάτους των νοταρίων-συμβολαιογράφων, στη θέση και τον ρόλο της γυναίκας, στην κατάσταση της λατινικής Εκκλησίας και τις σχέσεις Λατίνων-Ορθοδόξων, στην οικονομική συγκρότηση λατινικών επισκοπών κλπ. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια. Στο ΚΕΜΝΕ είναι υπεύθυνος του προγράμματος «Η κοινωνία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές με έμφαση στην περίπτωση της Κρήτης».

 

Κυριότερες μελέτες:

 

 • «Η εξέλιξη της κρητικής ευγένειας στους πρώτους αιώνες της Βενετοκρατίας», Θησαυρίσματα 26 (1996), 206-224.
 • «Οι κάτοικοι της κρητικής υπαίθρου κατά το 16ο και 17ο αιώνα. Κοινωνικο-πολιτικά γνωρίσματα και πρακτικές εκπροσώπησης», Θησαυρίσματα 32 (2002), 97-152.
 • «Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου. Εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα», Κρητολογικά Γράμματα 18 (2002/2003), 105-125.
 •  «Οι γυναίκες της ανώτερης τάξης στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Νομικο-κοινωνική θέση, αντιλήψεις, συμπεριφορές (16ος-17ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 7 (2004), 83-142.
 • «Il vocabolario sociale nella Creta veneziana e i problemi del censimento di Tri(vi)san. Approcci interpretativi e desiderata di ricerca», I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, επιμ. Chryssa Maltezou –Angeliki Tzavara – Despina Vlassi, Βενετία 2009, σσ. 183-197.
 • Michiel Gradenigo, νοτάριος στη δουκική γραμματεία του Χάνδακα. Libro (1593-1617). Εισαγωγή-Έκδοση, Αθήνα 2010.
 • «Α Νotary-Secretary at the Ducal Chancellery in Venetian Crete», Μodern Greek Studies Yearbook (University of Minnesota) 26-27 (2010-2011), 239-249.
 • «Κοινωνική συγκρότηση στην ύπαιθρο», Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημ. διεύθυνση Χρύσα Mαλτέζου, Αθήνα-Βενετία 2010, σσ.131-154.
 • «Ευγενείς και cittadini στην κοινότητα της βενετικής Σητείας. Κοινωνικές ζυμώσεις και ανακατατάξεις (τέλη 16ου-17ος αι.)», Μνήμων 32 (2011-2012), 37-57.
 • «Gli archontoromei nella Creta veneziana. Un gruppo privilegiato e la sua evoluzione nel XVI e XVII secolo», Mediterranea. Ricerche storiche 27 (2013),149-160.
 • «Λάουρα Manolesso. Mια υψηλόβαθμη αξιωματούχος αντιμέτωπη με την αριστοκρατία στο βενετικό Ρέθυμνο (16ος αιώνας.)», Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, επιμ. Γωγώ Βαρζελιώτη – Κ. Γ. Τσικνάκης, Αθήνα 2013, σ. 453-467.
 • «Identity and socio-economic mobility in Venetian Crete: the evolution of a citizen family (sixteenth century)», Mediterranean Historical Review 29/1 (2014), 57-70. 
 • «Rivendicando identità e poteri. Il ceto cittadinesco negli organi collettivi di Famagosta e Kyrenia (XVI sec.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11 (2014), 29-48.
 • Οι cittadini στη βενετική Κρήτη. Κοινωνικο-πολιτική και γραφειοκρατική εξέλιξη, Aθήνα 2015.
 • «Tra Creta e Costantinopoli: l’interprete e mercante Nicolò Zucco (XVI-XVII sec.)», Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015), 261-272. 
 • «Richezza e potere nell’isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 161-184.
 • Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.), επιστημονική επιμέλεια, Αθήνα 2018.
 • «Κοινωνική ιστορία του ελληνοβενετικού αγροτικού χώρου (13ος-18ος αι.). Ζητήματα και προοπτικές έρευνας», Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή, επιστημονική επιμέλεια, Κώστας. Ε. Λαμπρινός, Αθήνα 2018, σσ. 9-24.
 • «La campagna cretese nell’epoca veneziana. Gestori di potere e profilo socio-istituzionale dei contadini (sec. XVI-XVII)»,  Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή, επιστημονική επιμέλεια, Κώστας Ε. Λαμπρινός, Αθήνα 2018, σσ. 143-164.
 • «Social preeminence, power and prestige: nobles versus nobles in Venetian Crete (16th – 17th cent.), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 13 (2019), 159-178.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Ερευνών

Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 659

Fax: 210 3664 637

e-mail: klambrinos@academyofathens.gr