Μανωλέσσου Ιωάννα


Μανωλέσσου Ιωάννα
Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας, Διευθύνουσα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Iστορική γλωσσολογία, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Ιστορική διαλεκτολογία, Ιστορική λεξικογραφία


ΣΠΟΥΔΕΣ

1997-2000 University of Cambridge, Faculty of Classics: Ph.D.
Θέμα: Greek Noun Phrase Structure: a study in syntactic evolution [Δομή της Ονοματικής Φράσης στα Ελληνικά: μελέτη συντακτικής εξέλιξης] Επιβλέπων: καθ. Geoffrey Horrocks

1996-97 University of Cambridge, Department of Linguistics: M.Phil.

1990-94 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, κατεύθυνση Γλωσσολογίας: Πτυχίο.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Oκτ. 2008 - Φεβ. 2009 Selwyn College, Cambridge: Επισκέπτης Εταίρος (Visiting Bye-Fellow)

1996-2000 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY): Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Κλάδος: Θεωρητική Γλωσσολογία.

1999-2000 University of Cambridge, Faculty of Classics: Craven Studentship.

1996-97 Trinity Hall, Cambridge: Lord Morris of Borth-y-Gest Studentship.

1996-97 Τrinity College, Cambridge: European Trust Scholarship.

1993-94 Υποτροφία ERASMUS (1 εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Salzburg, Institut für Sprachwissenschaft)

1991-1993 Υποτροφία IKY, λόγω υψηλής βαθμολογίας κατά τις προπτυχιακές σπουδές.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2014- Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Α' βαθμίδας.

2009-2014 Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Β' βαθμίδας.

2004-2009 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας: Λέκτορας. Γνωστικό Αντικείμενο: Συγχρονική και Διαχρονική μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας.

2004-2010 University of Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages: Επιστημονικός συνεργάτης σε μείζον ερευνητικό πρόγραμμα του AHRC (Arts and Humanities Research Council) για την δημιουργία Γραμματικής της Μεσαιωνικής Ελληνικής. Υπεύθυνοι: Prof. G.C. Horrocks και Dr David Holton.

2001-2004 Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2019-2021 "DiCaDLand: Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape" (ΕΛΙΔΕΚ-Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, Πανεπιστήμιο Πατρών), ιστοσελίδα προγράμματος http://cappadocian.upatras.gr/el (συνεργάτης)

2018-2021: CREARCH - Δημιουργικά Ευρωπαϊκά Αρχεία ως Καινοτόμες Εστίες Πολιτισμού (κωδ. KA 0363), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στα πλαίσια χρηματοδότησης του Creative Europe Cooperation Projects – Sub-Programme: “Culture”, ιστοσελίδα προγράμματος https://www.crearchproject.eu/  (συνεργάτης)

2013-2015 «Προβολη του έργου των ερευνητικών Κεντρων της Ακαδημιας Αθηνών στον Παγκοσμιο ιστό» (Ψηφιακή Σύγκλιση-ΓΓΤΤ). Υποέργο: ψηφιοποίηση και διαδικτυακή δημοσίευση των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής.

2012-2015 «Archival Research and Cultural Heritage: The Theatre Archive of Socìetas Raffaello Sanzio» (Αριστεία ΙΙ, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

2012-2015 «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική» (Αριστεία Ι, Πανεπιστήμιο Πατρών)

2012-2015 «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» (Θαλής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

2009-2011 «Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλιάς Αθήνας» (Ίδρυμα Λεβέντη, Πανεπιστήμιο Πατρών)

2004-2009 "Grammar of Medieval Greek" (ΑΗRC, Πανεπιστήμιο Cambridge)

2006-2008 «ΠΟΛΥΤΙΜΟ-Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων & Χειρογράφων» (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος/ΤΕΙ Αθηνών)

2005-2007 "Καταγραφή και Μελέτη του Ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου. Σύγκριση με το Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων" (Πυθαγόρας ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πατρών)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Βιβλία

2019. D. Holton, G. Horrocks, M. Janssen, T. Lendari, I. Manolessou & N. Toufexis, Τhe Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek. Cambridge: Cambridge University Press.

2019. Λέξεις: Τιμητικός Τόμος για την Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου. Αθήνα: Καρδαμίτσα [επιμέλεια συλλογικού τόμου σε συνεργασία με τους Γ. Κάρλα και Ν. Παντελίδη]

2012 Kανονισμὸς Συντάξεως τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς. Ἀθήνα:  Ἀκαδημία Ἀθηνῶν [Συνεργασία με την Διευθύντρια του ΚΕΝΔΙ, Χ. Μπασέα-Μπεζαντάκου].

2016 Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τ. 6, δε-διάλεκτος. Ἀθήνα: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν [σύνταξη 566 λημμάτων, επιμέλεια ετυμολογικού τμήματος, τυπογραφική επιμέλεια]

2021 Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τ. 7α, διάλεξη-δόγης. Ἀθήνα: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν [αρχισυντάκτρια]

Β. Άρθρα

2022 Mανωλέσσου Ι. & Ν. Παντελίδης: "Ιστορική Γλωσσολογία". Στο Λεκάκου Μ. & Τοπιντζή Ν. (εκδ.), Εισαγωγή στη Γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg, 365-406.

2022 Manolessou, I., Karasimos, A. & G. Katsouda. Retro-digitation in Greek Dialectology and Lexicography: challenges of mopho-phonetic representation of the Cappadocian Dialect. In Proceedings of MGDLT9 (4-6 June 2021), Leonidio: Tsakonian Archives, 322- 336.

2021 Mανωλέσσου Ι. & Ν. Παντελίδης: "Η έκταση της ελληνοφωνίας στην Κάτω Ιταλία κατά την περίοδο από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα". Γλωσσολογία 21 (2021), 45-58.

2021 Μanolessou I. & G. Katsouda: "Τhe making of the Historical Dictionary of Modern Greek: Problems and solutions in the domain of historical and dialectal lexicography". In van der Velde H. & Dolezal F. (εκδ.) Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, Newcastle: Cambridge Scholars Press, 223-247.

2021 Μanolessou I. & G. Katsouda: "Drawing the line between synchrony and diachrony in historical and dialectal lexicography". Στο Gavriilidou Z., Mitits L. & Kiosses S. (εκδ.) Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, Vol. II, Democritus University of Thrace, 625- 634.

2020 Lendari T. & I. Manolessou:  “The language of iatrosophia. A case-study of two manuscripts of the Library at Wellcome Collection (MS.4103 and MS.MSL.14”. In P. Bouras-Vallianatos (ed.) Exploring Greek Manuscripts in the Library at the Wellcome Collection in London, London: Routledge, 2020, 66-112.

2020 Μanolessou I. & A. Ralli: “On borrowing and integrating Italo-Romance nouns in South Italian Greek”. Στο Del Puente P. et al. (εκδ.) Tra etimologia romanza e dialettologia. Studi in onore di Franco Fanciullo. Αlessandria: Edizioni dell’ Orso, 261-278.

2020 Karasimos A., Manolessou I. & D. Melissaropoulou: “Creating a DTD template for Greek dialectal lexicography: the case of the Historical Dictionary of the Cappadocian dialect”. Στο Gavriilidou Z. et al. (εκδ.) Proceedings of the 19th Congress of the European Association for Lexicography- EURALEX XIX, Alexandroupolis, September 2021, vol. 1, 305-314.

2019 Mανωλέσσου, Ι. «Ο κύκλος του Croft στην Ελληνική; Η άρνηση στην Κυπριακή διάλεκτο» Στο Κάρλα, Γ., Μανωλέσσου Ι. & Γ. Παντελίδης (εκδ.) Λέξεις. Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 273-296.

2019 Mανωλέσσου, Ι. «Nέα δεδομένα για την ιστορία της τσακωνικής διαλέκτου». Στο Αρχάκης Α., Κουτσούκος Ν., Ξυδόπουλος Γ. & Δ. Παπαζαχαρίου (εκδ.), Γλωσσική ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη. Αθήνα: Κάπα Εκδοτική, 289-311.

2019 Manolessou, I.: "The historical background of the Asia Minor dialects". Στο Α. Ralli (εκδ.), The Morphology of Asia Minor Greek: Selected topics. Leiden: Brill, 20- 65.

2019 Μανωλέσσου, Ι., Γ. Κατσούδα & Χ. Μπασέα Μπεζαντάκου «Ο χαρακτηρισμός «λόγιο» στη λεξικογραφία: η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών.» Στο Φλιάτουρας Α. & Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη Νέα Ελληνική: Θεωρία, ιστορία, εφαρμογή. Αθήνα: Πατάκης, 200-217.

2019 Μανωλέσσου, Ι. & Ν. Παντελίδης: "Συμβολή στη γλωσσική ιστορία της Νότιας Ελλάδας: νέα δεδομένα από την Εύβοια". Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 39 (2019) 627-638.

2019 Μανωλέσσου, Ι., Γ. Κατσούδα & Σ. Μπέης: "Το πρόθημα δια- στη Νέα Ελληνική: Συγχρονία και διαχρονία". Στο Α. Ralli, P. Barka et al. (εκδ.), Proceedings of the 8th International Conference of Modern Greek Dialects and linguistic Theory (MGDLT8), Gjirokaster 4-6 October 2018. University of Gjirokaster & University of Patras, 79-92.

2017 Manolessou, I.: “Graphematic Evidence for Cretan Phonology from the 16th to the 20th century”. Στο L. Giannakopoulou and K. Skordyles (eds.), Culture and Society in Crete: From Kornaros to Kazantzakis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 151-170.

2017 Manolessou, I. & Ch. Bassea-Bezantakou: “The Historical Dictionary of Modern Greek”. In Wandl-Vogt E. & A. Dorn. (eds.) Dialekt | Dialect 2.0. Langfassungen, 7. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIGD). Wien: Praesens Verlag, 13-37

2016 Mανωλέσσου, Ι.: Ο νέος τόμος του Ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: διαχρονικές προοπτικές. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36, 239-349.

2016 Μανωλέσσου Ι., Μ. Κολιοπούλου, Θ. Μαρκόπουλος & Ν. Παντελίδης: «Ένα ψηφιακό σώμα κειμένων για τρεις μικρασιατικές διαλέκτους». Στο Ράλλη Α. (εκδ.) Πρόγραμμα Θαλής, Πόντος-Καππαδοκία-Αϊβαλί. Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 43-54.

2015 Μanolessou, I. & A. Ralli: “From Ancient Greek to Modern Greek”. Στο P. O. Müller, I. Ohnheiser et al. (εκδ.) HSK 40/3. Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin: De Gruyter, τ. 2, 2041-2061. http://www.degruyter.com/view/books/9783110375732/9783110375732-027/9783110375732-027.xml

2014 Manolessou, I.: «Learned Byzantine language from the viewpoint of linguistics». Στο M. Hinterberger (εκδ.), Τhe language of Byzantine Learned Literature. Τurnhout: Brepols, 13-33.

2014 Galiotou E, N. Karanikolas, I. Manolessou et al., “Asia Minor Greek: Towards a computational processing”. Στο Procedia- Social and Behavioral Sciences 147 ( 2014 ) 458 – 466.

2013 Manolessou, I. & Ch. Bassea-Bezantakou. «Τhe Historical Dictionary of Modern Greek: dialectological issues». Dialectologia, Special issue IV (2013) 25-48.

2013 Μanolessou, I.: «Developments in Medieval and Modern Greek». Στο G. Giannakis et al. (εκδ.) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden: Brill, 447-453

2013 Mανωλέσσου, Ι.: «Από την ιστορία των βορείων ιδιωμάτων: η γραμματική του Γ. Ρουσιάδη (1834)». Patras Working Papers in Linguistics 3: 120-145.

2013 Manolessou I. & N. Pantelidis, «Velar fronting in Modern Greek dialects». Στο Joseph, B., Janse A., Ralli A. (εκδ.) MGDLT 5, Πρακτικά 5ου Διεθνούς συνεδρίου Μοdern Greek Language and Linguistic Theory, Ghent 20- 22 September 2012, 272-286

2013 Lendari T. & I. Manolessou, « Demonstrative pronouns: synchronic variation and diachronic evolution ». Στο Joseph, B., Janse A., Ralli A. (εκδ.) MGDLT 5, Πρακτικά 5ου Διεθνούς συνεδρίου Μοdern Greek Language and Linguistic Theory, Ghent 20- 22 September 2012, 272-286.

2012 Μανωλέσσου, Ι: «Το Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής ως ιστορικό λεξικό». Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 9-76.

2012 Μανωλέσσου, Ι., Σ. Μπέης & Χ. Μπασέα-Μπεζαντάκου (2012): «Η φωνητική απόδοση των νεοελληνικών διαλέκτων». Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 161-222.

2012 Μανωλέσσου Ι. & Χ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, «Τα διπλά σύμφωνα στις νεοελληνικές διαλέκτους. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση». Στο Ζ. Γαβριηλίδου, Α. Ευθυμίου κ. α. (εκδ.) Selected papers of the 10th international conference of Greek Linguistics, Komotini: University of Thrace, 950-959.

2012 Manolessou I. & D. Koukouzika, «There and back again: Callimachus 31Pf. and the (Greek) Renaissance». Greek, Roman and Byzantine Studies 52: 137-146

2012 Mανωλέσσου, Ι.: «Μεσαιωνική γραμματική και μεσαιωνικές γραμματικές». Στο Γ. Μαυρομάτης και Ν. Αγιώτης (εκδ.), Πρώιμη Νεοελληνική Δημώδης Γραμματεία, Πρακτικά Συνεδρίου Νeograeca Medii Aevi VI.Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 293-311

2011 Μανωλέσσου, Ι. & Ν. Παντελίδης, «Το αρχαιοελληνικό /ε:/ στην Ποντιακή». ΝεοελληνικήΔιαλεκτολογία 6: 245-271

2011 Manolessou, I. & N. Toufexis: «Corpus Linguistics in Medieval Dialectology. A case study of Cypriot». Στο M. Janse, B. Joseph, P. Pavlou, A. Ralli & S. Armosti (εκδ.) Studies in Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Nicosia, June 2007. Nicosia: Kykkos Cultural Research Centre, 305- 320.

2011 Manolessou I. & N. Pantelidis, «Die relative Chronologie des Frühgriechischen: silbische Liquiden/Nasale und Schwund des intervokalischen /s/». Στο Th. Krisch & Th. Lindner (εκδ.) Indogermanistik und Linguistik im Dialog: Akten der XIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 21. bis 27. September 2008 in Salzburg. Wiesbaden: Reichert, 367-376.

2010  D. Holton & I. Manolessou: “Medieval and Early Modern Greek”. Στο E. Bakker (εκδ.) A Companion to the Ancient Greek Language. Oxford: Wiley/ Blackwell, 539-563

2010 Μανωλέσσου Ι.: «Κυπριακή Γραμματική-Ρήματα». Στο Α. Βοσκός, Δ. Γούτσος και Α. Μόζερ, Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών

2011 Μανωλέσσου, I. & Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού: «Γραμματικές της Νεότερης Ελληνικής. Από τον Δ. Σοφιανό (περ. 1550) έως το Δημήτριο Βενιέρη (1799). Στο Γ. Μπαμπινιώτης (εκδ.), Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα: Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, 103-121

2010 Manolessou, I. & D. Melissaropoulou: “Theoretical and diachronic aspects of augmentation: Evidence from Greek”. Στο Α. Ralli et al. (εκδ.), Morphology and Diachrony. Proceedings of the 7th Mediterranean Morphology Meeting, Cyprus, 10-13 September 2009, Patras:  University of Patras, 63-77.

2009 Κesidis, A., Galiotou, E., Gatos, B., Lampropoulos, A., Pratikakis, I., Manolessou, I. & Ralli, A.: “Acessing the content of Greek historical documents.” Proceedings of The Third Workshop on Analytics for Noisy Unstructured Text Data http://doi.acm.org/10.1145/1568296.1568307

2009 Μanolessou, I. & N. Toufexis: «Phonetic Change in Medieval Greek: Focus on Liquid Interchange». Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα, 30 Αυγ.-2 Σεπτ. 2007. http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/docs/english/023_manolessou%20ICGL8.pdf

2009 Mανωλέσσου Ι. & Σ. Τσολακίδης: Τα παρατακτικά σύνθετα της ελληνικής: διαχρονική προσέγγιση. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα, 30 Αυγ.-2 Σεπτ. 2007. http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/docs/greek/027_manolessoutsoICGL8.pdf

2008 Μανωλέσσου, Ι.: «Γλωσσικές επαφές στον ελληνικό Μεσαίωνα: η αντωνυμία ὁ ὁποῖος». Στο Μόζερ Α. (κ.α.) (εκδ.), Γλώσσης Χάριν. Τόμος αφιερωμένος από τον τομέα γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη,Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα, 255-266

2008 Μανωλέσσου, Ι. «Μεσαιωνική γραμματική και ιστορική διαλεκτολογία: παρατηρήσεις με αφετηρία την κυπριακή διάλεκτο». Στο Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 425-448

2008 Μanolessou, I. “On historical linguistics, linguistic variation and Medieval Greek”. Byzantine and Modern Greek Studies 32: 63-79.

2007 Lampropoulos, A., Galiotou, E., Manolessou, I. & Ralli, A.: “A finite-state approach to the Computational Morphology of Early Modern Greek”. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS’07), Venice, Italy, November 21-23, 242- 245.

2007 Manolessou, I. & G. Horrocks: “Τhe development of the definite article in Greek”. Mελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 27ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 224-236

2006 Μanolessou, I. & S. Beis: “Syntactic isoglosses in Modern Greek dialects. The case of the indirect object”. Α.Ράλλη, Β. Joseph & M. Janse (εκδ.) Proceedings of the 2nd  International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, September 2004, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 220-235

2005 Μanolessou, I.: “From participles to gerunds”. Στο Μ. Stavrou & A. Terzi (εκδ.): Advances in Greek Generative Syntax. Amsterdam: Benjamins, 241-283

2005 Manolessou, I. “The Greek dialects of Southern Italy: an overview”. KAMBOS- Cambridge Papers in Modern Greek 13: 103-125

2004 Μανωλέσσου, Ι.: “Οι αναφορικές προτάσεις της ελληνικής: διαχρονική προσέγγιση”. Πρακτικά 6ουΔιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτ. 2003http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/h\manolessou.pdf

2004 Μανωλέσσου Ι., Χ. Καραντζή & Ε. Γιακουμάκη: “ΙΛΝΕ και ηλεκτρονική λεξικογραφία”. Πρακτικά 6ουΔιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρέθυμνο, 18-21 Σεπ. 2003http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/a\manolessou&giakoumaki&karantzi.pdf

2003 Μανωλέσσου, Ι.: Η αξία των μη λογοτεχνικών πηγών για την έρευνα της Μεσαιωνικής Ελληνικής. Λεξικογραφικόν Δελτίον 24: 61-88

2003 Μανωλέσσου Ι. & Τ. Λεντάρη (2003): Η εκφορά του εμμέσου αντικειμένου στη Μεσαιωνική Ελληνική. Γλωσσολογικά και εκδοτικά προβλήματα. Μελέτες για την ελληνική γλώσσαΠρακτικά της 23ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, 394-405

2001 Manolessou I.: The evolution of the demonstrative system in Greek. Journal of Greek Linguistics 2: 119-48

2000 Μανωλέσσου Ι. & Χ. Νιφαδόπουλος: “Η ρηματική αύξηση στη Μεσαιωνική Ελληνική. Μια πρώτη προσέγγιση με βάση τα σύνθετα ρήματα”. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 20ηςΣυνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 303-14

1999 Mανωλέσσου, Ι.: Από την ιστορία του άρθρου. Ελληνική Γλωσσολογία ’97: Πρακτικά του Γ΄ διεθνούς γλωσσολογικού Συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 492-8

1999 Μανωλέσσου, Ι. & Φ. Παναγιωτίδης, “Τα δεικτικά της Ελληνικής και οι σχετικές επιπλοκές. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 19ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 199-212

1997 Π. Αντωνίου (εκδ.) (1997): Καλλιμάχου Επιγράμματα. Εισαγωγή-Κείμενο- Μετάφραση- Σχόλια. Αθήνα: Καρδαμίτσα. [επιγρ. 14-19, 35-37].

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22, Αθήνα 106 71

Τηλ.: 211 211 1001

Fax: 210 3609 187

e-mail: manolessou@academyofathens.gr