Μάργαρη Ζωή


Ζωή Μάργαρη
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 741

e-mail: margari@academyofathens.gr