Κανέλλου Μαρία


Μαρία Κανέλλου
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Mαρία Κανέλλου γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Λονδίνου (UCL). Έχει διδάξει στo University College London, στο Κing’s College London, στο Πανεπιστήμιο του Κεντ και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έρευνά της επικεντρώνεται στο αρχαίο ελληνικό επίγραμμα. Έχει συνδιοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια για το επίγραμμα και για τον Θεόκριτο και επί του παρόντος ασχολείται με την επιμέλεια δύο συλλογικών τόμων. H μονογραφία της, που προσφέρει την πρώτη διαχρονική ανάλυση του ερωτικού επιγράμματος, πρόκειται να εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο της Οξφόρδης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βιβλία:

 • Greek Epigram from the Hellenistic to the early Byzantine Era (2019, Oξφόρδη) [επιμέλεια του τόμου μαζί με την Ivana Petrovic και τον Chris Carey]
 • Erotic Greek Epigram: A Diachronic Approach (υπό δημοσίευση, Οξφόρδη)
 • Palladas of Alexandria and the New Papyrus P. CtYBR inv. 4000 [επιμέλεια του τόμου μαζί με τον Chris Carey]
 • Erudition and Allusion in Theocritus (στη σειρά Hellenistica Groningana) [επιμέλεια του τόμου μαζί με τη Στυλιανή Χατζηκώστα και τον Chris Carey]

Άρθρα/Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους:

 •  «Tombe/tombeau», στο Dictionnaire des images métapoétiques anciennes, J.-Ph. Guez, F. Klein, J. Peigney και E. Prioux (επιμ.), Classiques Garnier (υπό δημοσίευση)
 • «Vénus/Cupidon», στο Dictionnaire des images métapoétiques anciennes, J.-Ph. Guez, F. Klein, J. Peigney και E. Prioux (επιμ.), Classiques Garnier (υπό δημοσίευση)
 • «The Curious Case of Philaenis in AP 7.345 = Ath. Deipn. 8.335B: An Early Fictitious Mock Epitaph by Aeschrion», στο La féminité dans les arts hellénistiques: voix, genre, representations, C. Cusset, P. Belenfant and C.-E. Nardone (επιμ.), Hellenistica Groningana 25 (2020), 269-94
 • «Mythological Burlesque and Satire in Greek Epigram—A Case Study: Zeus’ Seduction of Danae», στο Greek Epigram from the Hellenistic to the early Byzantine Era, Οξφόρδη (2019), 249-71
 • «Introduction», στο Greek Epigram from the Hellenistic to the early Byzantine Era, Οξφόρδη (2019), 1-16 [μαζί με την Ι. Petrovic και τον C. Carey]
 • «Eros and the Erotes: From the Archaic Erotic Poetry into the Hellenistic Epigram and Beyond», στο Past and Present in Hellenistic Poetry, M. A. Harder, R. F. Regtuit και G. C. Wakker (επιμ.), Hellenistica Groningana 21 (2017), 137-59
 • «Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσέης Ἀφροδίτης (Od. 4.14): Praising a Female through Aphrodite – From Homer into Hellenistic Epigram», στο Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts, A. Eυσταθίου και I. Kαραμάνου (επιμ.), Τrends in Classics 37, Βερολίνο (2016), 189-204
 • «Lamp and Erotic Epigram: How An Object Sheds Light On The Lover’s Emotions», στο Eros in Ancient Greece, E. Sanders, C. Thumiger, C. Carey και N. Lowe (επιμ.), Οξφόρδη (2013), 277-92