Ακαμάτης Νικόλαος


Νικόλαος Ακαμάτης
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορικό-Αρχαιολογικό (2003).

Μεταπτυχιακές σπουδές (2004-2007) και διδακτορικό δίπλωμα (2008-2011) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταδιδακτορικό δίπλωμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορικό-Αρχαιολογικό (2014-2016).

Εργάσθηκε ως αρχαιολόγος στο έργο «Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας και Περιοχής» υπό την εποπτεία της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ (2006-2009, 2011-2015, σημ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας), καθώς και στις ανασκαφές του μετρό της Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ (2010, σημ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης). Επίσης, συμμετείχε στην εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης των Αρχαιολογικών Μουσείων της Βέροιας και της Πελλας και στις εργασίες οργάνωσης της έκθεσης των συγκεκριμένων μουσείων. Εργάσθηκε ως ακαδημαϊκός συνεργάτης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (2015-2021). Από το 2021 εργάζεται ως Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κεραμική και τη νομισματική, κυρίως των Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων.

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ

 

1) Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα. Το τοπικό εργαστήριο (Θεσσαλονίκη, 2013).

 

2) Ανατολικό νεκροταφείο Πέλλας. Ανασκαφικές περίοδοι 1991-2007 (Θεσσαλονίκη, 2014) (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη).

 

3) Η ερυθρόμορφη κεραμική από την Αγορά της Πέλλας (Θεσσαλονίκη, 2018).

 

4) Ν. Ακαμάτης, Ν. Πουλακάκης, Α. Βουβουλής, Α. Λαφτσίδης (επιμ.), Τῷ Διδασκάλῳ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη (Θεσσαλονίκη, 2019).

 

5) Argilos. The Attic red-figure pottery. Argilos 2 (Athens, 2020. Publications of the Canadian Institute in Greece 12).

 

6) Ανατολικό νεκροταφείο Πέλλας. Οι πρώτες ανασκαφές (1974-1981) (Θεσσαλονίκη, 2022) (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη).

 

B. ΑΡΘΡΑ

 

1) «Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα», AE 147, 2008, 1–78.

 

2) «Ερυθρόμορφη πελίκη με σκηνή μάχης από την Πέλλα», Κεραμέως Παίδες. Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του (Θεσσαλονίκη, 2012), 143-150.

 

3) “Local Red-figure Pottery from the Macedonian Kingdom: The Pella Workshop”, The Regional Production of Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia & Etruria (Aarhus, 2014. Gösta Enbom Monographs vol. IV), 177-191.

 

4) «Ο θησαυρός Πέλλα/1998», Νομισματικά Xρονικά 32, 2014, 39-69.

 

5) “Discovering Macedonian red-figure Pottery. A new Pelike attributed to the Pella Workshop”, BSA 109, 2014, 223-249.

 

6) «Μια οικία των πρώιμων Eλληνιστικών χρόνων από την Πέλλα. Η σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Γκόγκαλη», Μακεδονικά 40, 2013-2014, 1-35.

 

7) “Two late 5th century BC pits from the public bath of Pella”, Antike Kunst 58, 2015, 23-40 (από κοινού με Chr. Aamodt).

 

8) “Pelops on an early 4th century BC red-figure krater from Pella”, BCH 138, 2015, 429-448.

 

9) «Τοπική κεραμική παραγωγή της Πέλλας. Η μετάβαση από την Κλασική στην Ελληνιστική εποχή», Πρακτικά Θ΄ Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική (Θεσσαλονίκη 5-9/12/2012, Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2018), 95-112.

 

10) «Ερυθρόμορφη πελίκη του Ζ. της Γαμήλιας Πομπής στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας», Ηχάδιν. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Στέλλα Δρούγου (Αθήνα, 2016), 100-114.

 

11) «Τομείς δημόσιου λουτρού και εργαστηρίου κεραμικής της Πέλλας (1997-2013). Τα νομίσματα», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 27, 2013, 221-228.

 

12) “Numismatic Circulation in the Macedonian Kingdom. The Case of Pella”, Les monnaies de fouille du monde grec (VI°-I° siècles avant J.-C.). Approches, enjeux et méthods (Bordeaux, 2016), 177-201.

 

13) «Ταφικό σύνολο της εποχής του Περδίκκα Γ΄ (365-359 π. Χ.) από το ανατολικό νεκροταφείο της Πέλλας», Νομισματικά Χρονικά 33, 2015, 15-37.

 

14) “The Chronology of two bronze numismatic types in the name of Philip II of Macedonia”, Revue Numismatique 174, 2017, 151-182.

 

15) «Ο θησαυρός Πέλλα/1996. Συνεισφορά στη μελέτη της νομισματοκοπίας των πόλεων της Πέλλας, της Θεσσαλονίκης και της Αμφίπολης», ΑΔ 69-70, 2014-2015, 561-596.

 

16) “Attic late red-figure pottery from Macedonia and the north Black Sea area. Workshops, trade and local impact”, Daily Life in a cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period (2nd Conference of the IARPOTHP, Lyon 5-8 November 2015, Wien, 2019), 213-224.

 

17) «Ερυθρόμορφη κεραμική από το οικοδομικό τετράγωνο Ενημέρωσης της Πέλλας στο πλαίσιο του έργου συντήρησης και ανάδειξης (2007-2015)», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 29, 2015, 175-182.

 

18) “Red-figure Vases by the Workshop of the Filottrano Painter in Northern Greece”, Η κεραμική της κλασικής εποχής στο βόρειο Αιγαίο και στην περιφέρειά του (480-323 π. Χ.) (Θεσσαλονίκη, 2019), 91-100.

 

19) “Α Red-figure lekanis lid from Argilos. Tracing the presence of vases by the Otchët Group in North Greece”, Άργιλος, 25 χρόνια έρευνας. Οργάνωση πόλης και χώρας στις αποικίες του βορείου Αιγαίου, 8ος-3ος αιώνας π. Χ. (Argilos 3. Publications of the Canadian Institute in Greece 13, Αθήνα, 2021), 143-155.

 

20) “Part of a red-figure krater with a mythological scene from Pella”, Τῷ Διδασκάλῳ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη (Θεσσαλονίκη, 2019), 29-36.

 

21) “Constructing the ‘Urban Profile’ of an Ancient Greek City: Evidence from the Olynthos Project”, BSA 115, 2020, 329-378 (από κοινού με L. C. Nevett, E. B. Tsigarida, Z. H. Archibald, D. L. Stone, B. A. Ault, E. Cuijpers, J. Donati, J. J. García-Granero, B. Hartenberger, T Horsley, C. Lancelotti, E. Margaritis, J. Alcaina-Mateo, A. Panti, N. Papadopoulos, A. Pecci, E. Salminen, A. Sarris, S. M. Stallibrass, Ch. Tsochev, Ch. Valdambrini).

 

22) “Aspects of red-figure pottery trade in the Macedonian kingdom and beyond its northern borders”, Ohrid and the Balkans, Archaeological Views. In honour of the 80th birthday of Academician Vera Bitrakova Grozdanova – House Uranija in Ohrid on 4th – 5th of October, 2019, Monumenta 5, 169-184.

 

23) “Transition to the underworld. A Hellenistic clay disc with the image of a three-headed deity from Pella”, Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies 4 (2021), 59-77 (από κοινού με N. Hill).

 

24) «Ο «θησαυρός» Πέλλα/2011. Παρατηρήσεις στη νομισματοκοπία των διοικητικοπολιτικών ενοτήτων της Μακεδονίας του 2ου αιώνα π. Χ.», Τεκμήρια 16 (2022), 179-208.

 

25) «Περί γυναικείου κάλλους. Λαβή χάλκινου κάτοπτρου από την Πέλλα», Τιμητικός τόμος για την Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη (Θεσσαλονίκη 2022), 195-200.

 

26) “The numismatic circulation of the cities of Chalcidice, the Chalcidic League, and the Bottiaeans in the kingdom of Macedonia during the 5th and 4th centuries BC”, Gephyra 24 (2022), 39-76 (από κοινού με Α. Βασίλα και Χ. Βασίλα).

 

27) “Red-Figure Pottery from Upper Macedonia”, Studi miscellanei di ceramografia greca VIII, Catania 2023, 13-81 (από κοινού με Γκέλου και Μ. Λαζοπούλου).

 

28) «Μελανόγραφη κεραμική ελληνιστικών χρόνων από τον βορειοελλαδικό χώρο», Ι΄ Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική, Αθήνα 2023, 367-379.

 

29) “Remarks on the trade of red-figure pottery in Macedonia and Aegean Thrace during the fourth century BC”, Thrace through the Ages. Commercial Networks and Cultural Connections in Thrace: Evaluating the Ceramic Evidences, Istanbul 26-28 April 2018 (Οξφόρδη 2023), 55-70

 

Δ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 

1) S. Kremydi, ‘Autonomous’ Coinages under the Late Antigonids. (Μελετήματα 79), The Classical Review 70 (2), 2020, 438-440.

 

Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

1) «Το δημόσιο λουτρό της Πέλλας. Ανασκαφική περίοδος 2007», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 21, 2007, 99-108 (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη).

 

2) «Ένα νέο εργαστήριο κεραμικής στην Πέλλα», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008, 147–154 (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη).

 

3) «Ανιχνεύοντας την Πέλλα του 4ου αι. π. Χ.», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 23, 2009, 205-212 (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη).

 

4) «Περιοχή νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου», Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της (2002-2015) (Θεσσαλονίκη, 2015), 113-116 (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, X. Άαμοντ).

 

5) «Αγορά», Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της (2002-2015) (Θεσσαλονίκη, 2015), 117-122 (από κοινού με Ι. Ακαμάτη, Α. Βουβουλή, Ε. Παπαδοπούλου).

 

6) «Το έργο της συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας (2002-2015)», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 29, 2015, 161-173 (από κοινού με Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ι. Μ. Ακαμάτη, Z. Aλ Σααγιάχ, Ά. Δανιήλ, Ν Χ. Άαμοντ, Α. Βουβουλή, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Μπέλλα).

 

Η. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Κατάλογος νομισμάτων, στο Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ο πολυθάλαμος τάφος της Πέλλας, Πέλλης 2 (Θεσσαλονίκη, 2008), 101 (αρ. κατ. 154), 132 (αρ. κατ. 238-240), 143 (αρ. κατ. 264), 178 (αρ. κατ. 350-351).

 

Σύνταξη λημμάτων τριών ερυθρόμορφων αγγείων από τις ανασκαφές της Αργίλου στο πλαίσιο της δημοσίευσης του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης του Α.Μ.Θ. Από τον νότο στον βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στον βορειοελλαδικό χώρο (Θεσσαλονίκη, 2019), 285 (αρ. κατ. 239), 287 (αρ. κατ. 242), 295 (αρ. κατ. 258).

 

Ορισμένα δημοσιεύματα είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο https://academyofathens.academia.edu

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος

Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73

E-mail: nakamatis@academyofathens.gr

Τηλ. 210 3664664