Καζακίδη Ναταλία


Ναταλία Καζακίδη
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλοίκης και εκπόνησε τη μεταπτυχική (2002) και διδακτορική της διατριβή (2011) στο ίδιο Πανεπιστήμιο ως υπότροφος του Ιδρύματος Αλεξανδροσ Σ. Ωνασησ (2003-2007). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου στα Πανεπιστήμια του Μονάχου (1996-1997), της Βέρνης (2000 και 2001-2002), της Βόννης (2004-2005) και της Κολωνίας (2005-2006), αφού πέτυχε ανάλογες υποτροφίες (ΙΚΥ, ΕSKAS, DAAD, ΛEBENTH, IKYDA, Αριστεία AΠΘ).

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Πολύχρονο και Νικήτη Χαλκιδικής) και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Σάμος), καθώς και στις πανεπιστημιακές ανασκαφές του ΑΠΘ (Καραμπουρνάκι, Πέλλα, Βεργίνα, Τούμπα). Από το 2000 έως το 2021 εργἀστηκε στο Α.Π.Θ., αρχικά ως επιστημονική συνεργάτις και επιμελήτρια του Μουσείου και από το 2014 ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού. Από το 2021 εργάζεται ως Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη γλυπτική των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

 

ΒΙΒΛΙΑ

 1. ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής και η λειτουργία τους στο ελληνιστικό γυμνάσιο (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2015)
 2. Συμπληρωματικός Κατάλογος Εκμαγείων Αντιγράφων και Σχεδίων. Μουσείο Εκμαγείων Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2015)
 3. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, Εκφράσεις εξουσίας. Η εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄ (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2016)
 4. Εμμ. Βουτυράς - Ε. Παπαγιάννη – Ν. Καζακίδη (επιμ.), BONAE GRATIAE.  Μελέτες ρωμαϊκής γλυπτικής προς τιμήν της καθηγήτριας Θεοδοσίας Στεφανίδου-Τιβερίου (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2017)

 

ΑΡΘΡΑ

 1. «Αγαλμάτιο σοφιστή από τη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη», στο: Ν. Ακαμάτης, Αλ. Βουβουλής, Αλ. Λαφτσίδης, Ν. Πουλακάκης (επιμ.), Τῷ διδασκάλῳ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ακαμάτη (Θεσσαλονίκη 2019) 161-169.
 2.  “A marble lampstand decorated with a theatrical mask in relief from the Archaeological Museum of Thessaloniki”, στο: L. Chrzanovski (επιμ.), Greek, Roman and Byzantine Lamps from the Mediterranean to the black sea. Monographies Instrumentum 63, General Congress of the International Lychnological Association, 8-10 Sept. 2015, Sibiu, Romania (Drémil Lafage 2019) 140-151
 3. “The Posthumous Depiction of Youths in Late Hellenistic and Early Imperial Gymnasia” στο: U. Mania – M. Trümper (επιμ.), Perspectives on the Greek Gymnasium. 4th century BC to 4th century AD, Kolloquium, Βerlin 4. bis 6. Februar 2016 (Berlin, ΤΟΠΟΙ 2018) 237-252. URL: http://edition-topoi.org/articles/details/the-posthumous-depiction-of-youths-in-late-hellenistic-and-early-imperial-g
 4.  «Ένα υποτιθέμενο πορτρέτο του Κλαυδίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τα ελληνιστικά του παράλληλα από τη Σμύρνη», στο: Π. Καραναστάση, Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Γλυπτική και Κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα, Καλλιτεχνικά προϊόντα – κοινωνικές προβολές, Β΄ Διεθνές Συνέδριο Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2018) 293-306.
 5.  «Το ταφικό μνημείο του Δορά από την  Πέρινθο: “παῖς γυμνασίων... ἡρώων οὐδενὶ λειπόμενος”», στο: Εμμ. Βουτυράς, Ε. Παπαγιάννη, Ν. Καζακίδη (επιμ.), BONAE GRATIAE. Μελέτες ρωμαϊκής γλυπτικής προς τιμήν της καθηγήτριας Θεοδοσίας Στεφανίδου-Τιβερίου (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press, 2017) 281-289
 6. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς, Γ. Μανιάτης, Ν. Καζακίδη, Μ. Γκεϊβανίδου, Δ. Ταμπακόπουλος, Σχεδιασμός και υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος: «Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο», ΑΕΜΘ 28, 2014,  323-332.
 7.  «Ένα οικογενειακό σύνταγμα ανδριάντων της εποχής του Κλαυδίου και το γυμνάσιο στη Σικυώνα», στο:   Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Π. Καραναστάση, Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας, Α΄ Διεθνές Συνέδριο Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, 7-9  Μαΐου 2009 (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις University Studio Press 2012) 193-211.
 8. Α. Σιδέρης (επιμ.), Έφεσος, Ιστορία και Αρχιτεκτονική (Αθήνα 2010) 115-121, 131-134.
 9.  «Έφεσος, Λουτρά στην Αγορά» και «Έφεσος», στο: Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία (2008). URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12605
 10. Εμμ. Βουτυράς - Ν. Καζακίδη, «Η δημοσίευση των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Έντυπος κατάλογος και ηλεκτρονικό αρχείο», στο: Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, τόμ. 20, 2006 (Θεσσαλονίκη 2007) 357-366.
 11.  «Θρακιώτικος βίος στις χαμένες και τις νέες πατρίδες», στον τόμο: Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού, Ζ΄ πανελλήνιο συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2002 (Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, 2005) 178-226.
 12.  «Γυμνάσια στην Μικρά Ασία» και «Θέρμες και Λουτρά στην Μ. Ασία», και στην αγγλική γλώσσα (“Gymnasia in Asia Minor” και “Thermae and Baths in Asia Minor”) στο: Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία (2005) URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4048
 13.  «Πέργαμον, Γυμνάσιο» στο: Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία (2003) http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=5750-124.8kb
 14. «Spezielle Archäologische Linkverzeichnisse», στο: L. Baumer (επιμ.), Klassische Archäologie und Internet (Institut für Klassische Archäologie der Universität Βern, 2002). URL: http://www.klassischearchaeologie.unibe.ch
 15. «Τερμησσός η Μείζον, γυμνάσιο» και στην αγγλική γλώσσα («Termessus, Gymnasion», «Alexandria Troas (Antiquity), Gymnasium») στο: Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία (2003)URL:http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=5750 - 124.8kb
 16. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, Οι δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τετραετία 2013-2016 http://castmuseum.web.auth.gr/el/publications)
 17. Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, «Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά τη τριετία 2010-2012» castmuseum.web.auth.gr/images/stories/files/Cast_Museum_2012_13.pdf
 18. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, «Νέα αποκτήματα και εργασίες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τριετία 2008-2010», Εγνατία 14, 2010, 275-279
 19. Μπ. Σμιτ-Δούνα, Ν. Καζακίδη, Α. Κυριάκου, «Εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. κατά την τετραετία 2016-2019.
 20. Μουσείο Εκμαγείων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ., «Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης», Υπευθ. Προγράμματος: Ν. Καζακίδη, Α. Κυριάκου, στο: Επιστημονικές Υπηρεσίες και προϊόντα ερευνητικών ομάδων για Εθνικούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιπρυτανεία Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.., 2019, 217-220
 21. Ν. Καζακίδη, Στ. Σταυρακάκη, Π. Μπαμίδης, Ε. Κεχαγιά «Διεπιστημονικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα: Το Μουσείο Εκμαγείων στο Α.Π.Θ. – Τέχνη, Μάθηση και Δημιουργία για Όλους. Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο: Επιστημονικές Υπηρεσίες και προϊόντα ερευνητικών ομάδων για Εθνικούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιπρυτανεία Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ Α.Π.Θ., 2019, 221-226

 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 1. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου Ν. Καλτσάς (επιμ.), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατάλογος γλυπτών IV.1. Τα αυτοκρατορικά πορτρέτα (Αθήνα, ΤΑΠΑ, 2020) αρ. κατ. IV.1. 6-13, 37.
 2. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς (επιμ.), Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης IV (Θεσσαλονίκη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 2020) (77 λήμματα.)
 3. Ε. Στεφανή - Α. Κουκουβού (επιμ.), Aνιγράφοντας (σ)το παρελθόν: Ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης. Κατάλογος έκθεσης Νοέμβριος 2018 - Νοέμβριος 2019 (Θεσσαλονίκη 2018) αριθ. κατ. 85-87 (και στην αγγλική: E. Stefani, A. Koukouvou (eds.), Copying (in) the Past: imitation and inspiration stories, Exhibition Catalogue November 2018 –November 2019, Archaeological Museum of Thessaloniki, publication No 42, (Thessaloniki 2018), Cat. Nos 85-87.
 4. Π. Αδάμ-Βελένη, Ε. Τσαγκαράκη, Π. Χατζηνικολάου (επιμ.), Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς, 29-1-2016 έως 31/1/2017 (Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2016) 301-302 αριθ. κατ. 19, 307 αριθ. κατ. 24, 322 αριθ. κατ. 33.
 5. Γ. Δεσπίνης –  Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Εμμ. Βουτυράς (επιμ.), Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙΙ (Aθήνα, Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, 2010) αριθ. κατ. 406, 434, 641, 654, 655, 661, 662, 663, 664, 665.
 6. K. Sporn (επιμ.), Europas Spiegel: die Antikensammlung im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen. Sonderausstellung; Suermondt-Ludwig-Museum Aachen, 26.10.2005-29.01.2006 (Wiesbaden, Reichert, 2005) αριθ. κατ. 242, 243, 244, 245, 246.
 7. Λήμματα στο: «Encyclopedia Micrasiatica Graeca» Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://asiaminor.ehw.gr/forms/) «Γυμνάσια στην Μικρά Ασία», «Θέρμες και Λουτρά στην Μ. Ασία», «Πέργαμον, Γυμνάσιο», «Τερμησσός η Μείζον, γυμνάσιο», «Αλεξάνδρεια Τρωάς, γυμνάσιο», «Έφεσος, Λουτρά στην Αγορά» και στην αγγλική γλώσσα “Gymnasia in Asia Minor”, “Thermae and Baths in Asia Minor”), «Termessus, Gymnasion», «Alexandria Troas (Antiquity), Gymnasium»), Εphesos, Baths).

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1. P. SCHOLZ – D.  WIEGANDT (επιμ.), Das kaiserzeitliche Gymnasion. Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel (Berlin, De Gruyter 2015), στο: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 20, 2017, 1075-1083.

2. Κ. ΒΑΙRAMI, Large scale Rhodian sculpture of Hellenistic and Roman times = Η μεγάλη ροδιακή πλαστική των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων (Oxford, Archaeopress 2017), στο: JHP 4, 2019, 135-144.

3. “R. Hanslmayr Die Skulpturen von Ephesos. Die Hermen. Mit Beiträgen von G.A. Plattner, U. Quatember. Forschungen in Ephesos 10,2 (Wien 2016): Gnomon 95.1, 2023, 68-71.

 

Πρακτικα Εργασιων και Εκπαιδευτικων Προγραμματων

 • Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, Οι δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τετραετία 2013-2016 http://castmuseum.web.auth.gr/el/publications).
 • Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, «Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά τη τριετία 2010-2012» castmuseum.web.auth.gr/images/stories/files/Cast_Museum_2012_13.pdf .
 • Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ν. Καζακίδη, «Νέα αποκτήματα και εργασίες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τριετία 2008-2010», Εγνατία 14, 2010, 275-279.
 • Μπ. Σμιτ-Δούνα, Ν. Καζακίδη, Α. Κυριάκου, «Εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. κατά την τετραετία 2016-2019.
 • Μουσείο Εκμαγείων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ., «Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης», Υπευθ. Προγράμματος: Ν. Καζακίδη, Α. Κυριάκου, στο: Επιστημονικές Υπηρεσίες και προϊόντα ερευνητικών ομάδων για Εθνικούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιπρυτανεία Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.., 2019, 217-220.
 • Ν. Καζακίδη, Στ. Σταυρακάκη, Π. Μπαμίδης, Ε. Κεχαγιά «Διεπιστημονικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα: Το Μουσείο Εκμαγείων στο Α.Π.Θ. – Τέχνη, Μάθηση και Δημιουργία για Όλους. Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο: Επιστημονικές Υπηρεσίες και προϊόντα ερευνητικών ομάδων για Εθνικούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιπρυτανεία Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ Α.Π.Θ., 2019, 221-226.

 

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος

Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73

E-mail: nkazakidi@academyofathens.gr

Τηλ. 210 3664650