Φιλάνδρας Μ. Κωνσταντίνος


Κωνσταντίνος Μ. Φιλάνδρας
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Γεννήθηκε στα Βίλια Αττικής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Φυσικού, 1979) και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 1994 με θέμα "Tάσεις και κυμάνσεις του θερμοκρασιακού καθεστώτος στην περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου κατά τα  τελευταία 100 έτη". 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Εργάστηκε ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης  (1980-1981) στα πρότυπα Λύκεια της ΣΕΛΕΤΕ και από το 1982-1985 ως καθηγητής εφαρμογών στο εργαστήριο Φυσικής   του ΚΑΤΕΕ και εν συνεχεία του ΤΕΙ Αθηνών.  

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Το 1985 εξελέγη και διορίστηκε ως βοηθός  στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, το 1991 Δόκιμος Ερευνητής, Εντεταλμένος Ερευνητής το 1996, Κύριος Ερευνητής το 2005 και Διευθυντής Ερευνών το 2015 (Διευθύνων του Κέντρου την περίοδο 2013-2014). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Η ερευνά του εστιάζεται σε θέματα μελέτης των τάσεων και των κυμάνσεων της θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους, και στην ανώτερη ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου καθώς αντίστοιχα  και με την μελέτη των βροχοπτώσεων για την ίδια περιοχή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά,  σε Πρακτικά και Ανακοινώσεις διεθνών Συνεδρίων καθώς και λοιπές δημοσιεύσεις στα ανωτέρω ερευνητικά θέματα.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Climatology of upper air temperature in the Eastern Mediterranean region,  Philandras C.M. Nastos P.T., Kapsomenakis J.  Repapis C.C., Atmospheric Research 152, 29-42,  2015. 
 2. Long Term Precipitation trend and Variability within the Mediterranean Region, C.M. Philandras, P.T. Nastos, J. Kapsomenakis, K.C. Douvis, G.   Tselioudis and C.S. Zerefos, Nat.Hazards, Earth Syst.Sci., 11,3235-3250, 2011. 
 3. Variability and Trends of mean maximum and minimum air temperature in Greece from Ground-pased observation and NCEP-NCAR Reanalysis-Gridded-data, P.Nastos, C.Philandras J. Kapsomenakis, K. Eleftheratos, International Journal of Remote Sensing , 1-16, DOI: 10.1080/1431161.2010.507798, 2011
 4. Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki Greece, C.M. Philandras P.T. Nastos, A.G. Paliatsos and C.C.Repapis, Advances in Geosciences 23, 37-45,  2010. 
 5. Analysis of an ensemble of present day and future regional climate simulations for Greece, P.Zanis, I. Kapsomenakis, C.Philandras, K. Douvis, D. Nikolakis, E. Kanellopoulou, C. Zerefos and C. Repapis, Inter. J. of Climatology, DOI: 10.1002//joc.1809, 2008. 
 6. Air Temperature Variability and Trends over Greece, C.M.Philandras, P.T. Nastos, C.C. Repapis, Global Nest Journal, 10, 2, 273-285,  2008. 
 7. Is the Last Years Abrupt Warming in the National Observatory of Athens Records A Climate Change Manifestation?, C.C. Repapis , C.M. Philandras, P.D. Kalabokas, P. Zanis, C.S. Zerefos, Global Nest Journal, 9, 2, 107-116, 2007
 8. Spatial and Temporal Distribution of Air Temperature in the Nothern Hemisphere,  Philandras C. M., Nastos P. TH., Kanellopoulou E. A., Paliatsos A. G., Global Nest Int. J., 6. 3, 180-185,  2004. 
 9. A Five Year Climatology of the solar erythmal UV in Athens, Greece, Mantis H.T. C.C.Repapis, C.M. Philandras, A.G. Paliatsos, C.Z.Zerefos, A. F. Bais, C. Meleti and D. S. Balis, Int. J.Climatol, 20, 1237-1247, 2000.
 10. Climate Variability and Urbanization in Athens, Philandras M.C., Metaxas D.A., and Nastos Th. P., Theoretical and Applied Climatology, 63, 1-2, 65-72, 1999.
 11. Variability of Precipitation Pattern in Greece during the Year, Metaxas D. A., Philandras C. M., Nastos P.T., and C.C. Repapis,  Fresenius Environmental Bulletin, 8. , 1-6, 1999 . 
 12. Climatology of the solar erythmal  UV in Athens, Greece, Mantis H.T. C.C.Repapis, C.M. Philandras, A.G. Paliatsos, C.Z.Zerefos, A. F. Bais, C. Meleti and D. S. Balis,  Proceedings of the Academy of Athens,  72, 1997.
 13. Α Note on the Air Temperature Trends of the Last 100 Years as Evidenced in the Eastern Mediterranean Time Series, C.C. Repapis and C.M. Philandras, Theoretical and Applied Climatology, 39, 93-97, 1988.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας

Διευθυντής Ερευνών

Διεύθυνση: Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα 

Τηλ. 210 8832048 (εσωτ. 15)

Fax: 210 8842 098

e-mail:  philandras@academyofathens.gr