Ποτηρόπουλος Παρασκευάς


Παρασκευάς Ποτηρόπουλος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παρασκευάς Ποτηρόπουλος γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά το 1967. Αφού πήρε το πτυχίο του δασκάλου από τη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά το 1987, στη συνέχεια αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1991, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στον Τομέα Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1998 με άριστα και θέμα μεταπτυχιακού: «Από τις “χαμένες πατρίδες” στην πατρίδα του Σήμερα: Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης», επόπτ.: Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου. Το 2007 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βαθμό «άριστα» και θέμα διατριβής: «Πολιτισμικές ταυτότητες στην Πίνδο», επόπτ.: Βασίλης Νιτσιάκος. Για την ολοκλήρωση της διατριβής του έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις του 2001 (Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσωτερικού, ειδίκευση Λαϊκός Πολιτισμός).

Εργάστηκε ως ερευνητής σε προγράμματα του Τομέα Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Α.Π.Θ. από το 1992 ως το 1996 που αφορούσαν εθνογραφικές έρευνας στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Έδεσσας και για την εθνογραφική τεκμηρίωση του λαογραφικού Μουσείου στην πόλη της Βέροιας (οργάνωση και διεύθυνση ερευνών: κ. E. Σκουτέρη-Διδασκάλου, κοινωνική ανθρωπολόγος), καθώς επίσης και στην ταξινόμηση αρχειακού υλικού στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε ως δάσκαλος από το 1997 ως το 2009, αναπληρωτής το 1997 και μόνιμος από το 1998.

Στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών υπηρέτησε αρχικά ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός από το 2005 ως το 2008.

Το 2009 εκλέχτηκε Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 2013 εξελίχτηκε, ύστερα από εκλογή, στην Γ΄ Βαθμίδα  όπου υπηρετεί ως σήμερα.

Η επιτόπια εθνογραφική έρευνα και η τεκμηρίωση εθνογραφικού και λαογραφικού υλικού αποτελεί τη βασική του ενασχόληση στο Κέντρο Λαογραφίας.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και αντίστοιχα το ερευνητικό του έργο και οι σχετικές δημοσιεύσεις τους υλικού εστιάζουν στην οργάνωση του χώρου και τις τοπικές ταυτότητες, τις παραδοσιακές δομές και τον μετασχηματισμό τους, τη μελέτη του υλικού πολιτισμού και της πολιτισμικής τεχνολογίας, την προφορική ιστορία, τους πρόσφυγες τα σύνορα και συνοριακές περιοχές, τις πολιτικές του πολιτισμού, την επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας ενώ μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορά στην εθνογραφική τεκμηρίωση για τη συγκρότηση εθνογραφικών μουσειακών συλλογών.

Στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών του Κέντρου ασχολείται με την αρχειοθέτηση και ψηφιακή τεκμηρίωση εθνογραφικού και λαογραφικού υλικού, την επιμέλεια εκδόσεων του Κέντρου, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων του Κέντρου, τη σύνταξη προτάσεων για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, όπως και με ζητήματα διοικητικής υποστήριξης και προβολής του έργου του Κέντρου. Επιβλέπει την πρακτική άσκηση φοιτητών πανεπιστημιακών σχολών στο Κέντρο Λαογραφίας. Στο πλαίσιο εντεταλμένων και επ’ ευκαιρία αποστολών έχει πραγματοποιήσει επιτόπιες έρευνες, μεταξύ άλλων, στην Κεφαλονιά, στην Αράχωβα Βοιωτίας, στην περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων, στην Πιερία, στην περιοχή της Κόνιτσας και στα Κύθηρα, το εθνογραφικό υλικό των οποίων έχει κατατεθεί στο Αρχείο του Κέντρου. Έχει εργαστεί για την τεκμηρίωση μουσειολογικού υλικού και την εκπόνηση της Μουσειολογικής έκθεσης του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού (2017).

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» (2004-2008, επιστ. υπεύθ. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» συμμετείχε στην ψηφιοποίηση του υλικού του Λαογραφικού Αρχείου και εργάστηκε για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης και ψηφιακών εφαρμογών του Κέντρου. Στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό» (2014- 2015) είχε, από κοινού με τον ερευνητή του Κέντρου Ιωάννη Καραχρήστο, την εποπτεία των εργασιών ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης του Κινηματογραφικού Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας και μέρους του Αρχείου Χειρογράφων. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Άυλης και Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (2014-2015) ανέλαβε, από κοινού με τον ερευνητή του Κέντρου Ιωάννη Καραχρήστο, τη δημιουργία Θησαυρού λέξεων-κλειδιών, θεματικών όρων και θεματικών ενοτήτων, όπως και την ανάπτυξη δικτυακής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για το Αρχείο Προφορικών Παραδόσεων του Κέντρου Λαογραφίας. Επιβλέπει την πρακτική άσκηση φοιτητών πανεπιστημιακών σχολών στο Κέντρο Λαογραφίας.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κέντρου παραδίδει διαλέξεις, συμμετέχει σε ενημερωτικές παρουσιάσεις και σε επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια, σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και παρουσιάζει τις εργασίες του Κέντρου σε επιστημονικές συναντήσεις και εκδηλώσεις άλλων επιστημονικών φορέων και σε υπηρεσιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Παράλληλα με την κύρια ερευνητική του δραστηριότητα, έχει διδάξει, ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π), στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τη Θεματική Ενότητα [ΕΛΠ41] Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι, του Προπτυχιακού Προγράμματος, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό [ΕΛΠ] της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης, θέματα πολιτισμού/λαϊκού πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή διδακτικού εγχειριδίου και άλλου εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΚΔΔΑ (2017). Έχει διδάξει στο Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Διδάσκει σε σεμινάρια στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και προπτυχιακών μαθημάτων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, ενώ παραδίδει διαλέξεις σε επιμορφωτικά προγράμματα σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και άλλων επιστημονικών φορέων.

Συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο «Border Crossings» από Πανεπιστήμια των Βαλκανίων, ενώ διδάσκει το μάθημα της μεθοδολογίας της έρευνας και επιβλέπει την εθνογραφική πρακτική άσκηση των φοιτητών στο Διεθνές Θερινό Σχολείο που διοργανώσει το δίκτυο σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κόνιτσα με θέμα «Ανθρωπολογία, εθνογραφία και συγκριτική Λαογραφία των Βαλκανίων».

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση του χώρου, τοπικές ταυτότητες, υλικός πολιτισμός, πολιτισμική τεχνολογία, παραδοσιακές κοινωνικές δομές, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, προφορική ιστορία, μουσειακή τεκμηρίωση – συγκρότηση Μουσείων, προσφυγικές ταυτότητες, σύνορα και συνοριακές περιοχές, πολιτική του πολιτισμού, εφαρμοσμένη ανθρωπολογία, δημόσια λαογραφία, διεπιστημονικότητα, επιστημολογία και μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας.

Ψηφιοποιημένα δημοσιεύματα του Παρασκευά Ποτηρόπουλου είναι διαθέσιμα: https://kentrolaografias.academia.edu/ParisPotiropoulos

Επισυνάπτεται πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 766

e-mail: potpari@academyofathens.gr