Ποτηρόπουλος Παρασκευάς


Παρασκευάς Ποτηρόπουλος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά το 1967. Το 1987 έλαβε το δίπλωμα της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιά και το 1991 το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Tομέας Ψυχολογίας). Το 1998 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στον Τομέα Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονική υπεύθυνο την κ. Ε. Σκουτέρη Διδασκάλου, με θέμα της κύριας μεταπτυχιακής εργασίας: Από τις «χαμένες πατρίδες» στην πατρίδα του Σήμερα. Νέα Μηχανιώνα, προσφυγική συνείδηση και ταυτότητα. Το 2007 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τομέας Λαογραφίας υποστηρίζοντας διατριβή με θέμα: «Πολιτισμικές ταυτότητες στην Πίνδο» υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Β. Νιτσιάκου.

     Κατά τα έτη 1992–1996 εργάστηκε ως ερευνητής σε εθνογραφικές έρευνες στην περιοχή της Έδεσσας, στη Βέροια και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια αντίστοιχων προγραμμάτων με επιστημονική υπεύθυνο την κ. Ε. Σκουτέρη Διδασκάλου. Παράλληλα από το 1991 συμμετέχει σε εθνογραφικές αποστολές στην περιοχή της Πίνδου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Β. Νιτσιάκο.

     Το 1997 διορίστηκε ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη Νίκαια του Πειραιά.

     Το 2002 έλαβε την υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στον Τομέα του Λαϊκού Πολιτισμού.

     Από το Σεπτέμβριο του 2005 ως τον Αύγουστο του 2008 είναι αποσπασμένος στο Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στο πλαίσιο εντεταλμένων και επ’ ευκαιρία αποστολών πραγματοποίησε επιτόπιες έρευνες στην Κεφαλονιά, την Ήπειρο και την Δυτική Θεσσαλία. Συμμετέχει στην επιμέλεια δημοσιευμάτων του Κέντρου και στις εργασίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του Αρχείου του. Ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας από το 2009.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νέα Μηχανιώνα: Aπό τις «χαμένες πατρίδες» στην πατρίδα του Σήμερα (University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2003).

«Ο πολυτοπικός χαρακτήρας της βλάχικης κοινότητας. Το παράδειγμα της Κρανιάς Ασπροποτάμου», Πρακτικά 9ου Συμποσίου Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης παραδοσιακής Μουσικής και Χορού με θέμα: «Ο Ασπροπόταμος στο Χώρο και το Χρόνο», Τρίκαλα, 2008, σ. 204-217.

«Πρακτικές διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς στα Ανω Πεδινά Ζαγορίου», στο Δ. Ρόκος (επιμ.), Η Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου (πρακτικά 4ου συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και ΜΕ.Κ.Δ.Ε), Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τόμος ΙΙ, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2007, σ. 373-394.

«Χοροί και χώροι. Συμβολικές διαστάσεις της τοπικής ταυτότητας στην Κρανιά Τρικάλων», στο Κ. Πανοπούλου (επιμ.), 3ο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού: Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια, Σέρρες 2006, σ. 227-239.

«Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Προσφυγική συνείδηση και συλλογική ταυτότητα», στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), «Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία», πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη της Αλ. Κυριακίδου-Νέστορος (Θεσσαλονίκη 1998), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 262-272.

«H φωτογραφία ως μαρτυρία», περιοδικό Περίαπτο, τ.2, 2000, σ. 18 -28.

«H Οργάνωση του Χώρου στο Περιβόλι της Πίνδου» στο Β. Νιτσιάκος (επιμ.), «Το Περιβόλι της Πίνδου: Αναζητώντας την Κοινότητα του σήμερα, Ιχνηλατώντας την Κοινωνία του χθες», Τρίκαλα 1995, σ. 59-99.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 766

e-mail: potpari@academyofathens.gr