Πρωτοπαπά-Μαρνέλη Μαρία


Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπηκοότητα: Ελληνική.

Τόπος Γέννησης: Αθήνα.

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά

Επαγγελματική Κατάσταση: Διευθύντρια Ερευνών-Α´ βαθμίδα-Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) (1993-1998)

Διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος διατριβής: La rhétorique des Stoïciens, σσ. 283. Βαθμός: Très Honorable avec Félicitations du jury. Επιβλέπων Καθηγητής: Gilbert Romeyer-Dherbey.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ)  (1991-1992)

Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A. - Master) στην Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας Βαθμός: Άριστα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1978 Πτυχίο Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Εκλεγμένη Διευθύντρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών από το 2007 Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 69/20.3.2007, Τ. Α΄) (Διευθύντρια Ερευνών από το 2007, Κύρια Ερευνήτρια από το 2003 και Εντεταλμένη Ερευνήτρια από το 1999 στο Κ.Ε.Ε.Φ.) (Φ.Ε.Κ. 237/31.12.1999 τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου)

Απεσπασμένη Εκπαιδευτικός από τη Μέση Εκπαίδευση στο Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών (1991-2000)

Πανεπιστήμιο Παρίσι-IV (Σορβόννη) 1993: Διορισμός στη θέση υπεύθυνου έρευνας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (C.N.R.S) (dossier ref. NL/390/28/5/1993)

Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση (1978-1991)

Βλ. και Διδακτική Εμπειρία, κάτωθι.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1) 2016-2018 Διδασκαλία Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ (χειμερινό εξάμηνο) Αντικείμενο διδασκαλίας: Κυνικοί, Επικούρειοι, Στωικοί

 2) 2016 Απρίλιος.  Université Libre de Bruxelles, 3ωρο σεμινάριο σε τεταρτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφίας, με θέμα: Ο Ύμνος στον Δια του Κλεάνθη, ως μάθημα θεολογίας και φυσικής κατά τους Στωικούς.

3) 2015 (Νοέμβριος) Διδασκαλία δύο ωρών στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θεματική: Τα πάθη της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη, τους Στωικούς και τον Γαληνό: Η μελαγχολία.

4) 2014-2015 Δίωρα Σεμινάρια, κατόπιν προσκλήσεως, στους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας, 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2. Επιδράσεις της αρχαίας φιλοσοφίας στη διαμόρφωση του στοχασμού του Γαληνού. 3. (α) Η πλατωνική φιλοσοφία και το ρόλος του μύθου. (β) Πλάτωνος, Φαίδρος.

5) ) 2013, 2014, 2015, Δίωρο σεμινάριο (α) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, (β) Επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφίας στη διαμόρφωση της φιλοσοφικής σκέψης του Γαληνού, στο Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας,

6) 2011-2012 (Εαρινό εξάμηνο, εννέα ώρες εβδομαδιαίως) Διδασκαλία Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στους  Προπτυχιακούς φοιτητές. Θεματική: Οντολογία, Πλάτων και ουτοπικές πολιτείες στην αρχαία φιλοσοφία, Κυνικοί, Επικούρειοι, Στωικοί.

7) Διδασκαλία Φιλοσοφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Τor Vergata, Ρώμη, Οκτώβριος  2011 Θεματική: Θεολογία και φιλοσοφία.

8) Διδασκαλία Φιλοσοφίας σε σεμινάρια προπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Università Cattolica di Μilano (2008) Θεματική: Φιλοσοφικές Σχολές κατά την Ελληνιστική εποχή.

9) Από το 2007 μέχρι σήμερα μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα ΕΛΠ22: Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη).

10) Διδασκαλία Φιλοσοφίας στο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό σεμινάριο φιλοσοφικής έρευνας εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. Θεματική: Ζήνων, Ιδρυτής της Σχολής των Στωικών: Επιδράσεις της πλατωνικής και αριστοτελικής φιλοσοφίας στη διαμόρφωση της σκέψης του.

11) Διάλεξη-διδασκαλία, στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του Πανεπιστημίου της Σορβόννης ΙΙ, Αssas, Dangerosité, με θέμα: L΄idée de dangerosité chez Montaigne, Οκτώβριος 2009.

 

ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1) Ligue Franco-hellénique.

2) Association Internationale des Docteurs des Universités de France (Lettres et Sciences Humaines)

3) Ελληνική Ονοματολογική Εταιρία.

4) Associazione di Studi Etici per il Counseling Filosofico, Paideia, Palermo

5) Μέλος της Εταιρείας Φίλων Π. Κανελλόπουλου

6) Μέλος της Εταιρείας Κ. Τσάτσου

 

ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 1. Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση και τελική κρίση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Η θέση των πλατωνικών Νόμων στο έργο του Πρόκλου. Προς μια αναβίωση της πολιτικής φιλοσοφίας. Ο Πλάτων επανέρχεται στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2012
 2. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, με θέμα: Ο Πλούταρχος ως πηγή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Από τον Θαλή τον Μιλήσιος  έως τον Σωκράτη τον Αθηναίο», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011
 3. Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση και τελική κρίση διδακτορικής διατριβής με θέμα: Η θεωρία του χρόνου και της μνήμης από τον Αριστοτέλη στον Μπερξόν: Διάλογος στη βάση της χρονικής συνέχειας, 2016
 4. Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση και τελική κρίση διδακτορικής διατριβής με θέμα: Οι φιλοσοφικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της μουσικής σύμφωνα με τον Αριστείδη Κοϊντιλιανό, 2015
 5. Εξωτερικός κριτής και μέλος της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, Η Μεταφυσική του Βικέντιου Δαμοδού, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, 2016
 6. Εξωτερικός κριτής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, Η φιλοσοφία του Γοργία στα ρητορικά του έργα: Ο Επιτάφιος και το Ελένης Εγκώμιο, Πανεπιστήμιο Ρώμης, Tor Vergata, 2016
 7. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, με θέμα: Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στο Δημοτικό Σχολείο, έναρξη: 2016, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 8. Εξωτερικός κριτής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, Αριστοτέλους, Περί κόσμου, 2017, Πανεπιστήμιο Πάντοβα, Ιταλία
 9. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικής διατριβής, με θέμα: Ο Μεσοπλατωνισμός στον Μαρσίλιο Φιτσίνο, έναρξη: 2015, Ε.Κ.Π.Α.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Ι.Κ.Υ.

Κριτής υποψηφίων υποτρόφων από το ακ. έτος 2012-2013

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΜΕΣΩ ΑΠΕΛΛΑΣ)

Μέλος σε πέραν των 30 εξελίξεων Μελών ΔΕΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ σε έξι εξελίξεις ή προσλήψεις ερευνητών του Κέντρου Φιλοσοφίας

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Φιλοσοφία, Phronimon (blind referee)

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1) Φιλοσοφία, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών. 

2) Διοτίμα, Έκδοσις της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών

3) Κοινωνική Θεωρία (Παπαζήσης)

4) Essais de Philosophie Pénale et de Criminologie, Dalloz, Institut de Criminologie de Paris.

5) Peitho, Examina Antiqua, Universytet im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe Institutu Filozofii UAM), Poznàn

6) OIDA, International Journal of Sustainable Development (Canada)

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1. Επετηρίδα Φιλοσοφία (από το 2000 έως σήμερα).

2. Τύχη και Ανάγκη, Ε. Μουτσόπουλος – Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (επιμ.), Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2005

2. Necessity-Chance-Freedom, in Ancient Philosophy, E. Moutsopoulos-M. Protopapas-Marneli (eds), Athens, Academy of Athens, Research Centre on Greek Philosophy, 2007.

3. Mythe et Justice dans la pensée grecque, S. Tzitzis, M. Protopapas-Marneli, B. Melkevik (eds), PUL, (Presses de l’Université Laval, 2009).

4. Η Έννοια του Πολίτη στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Πορίσματα Ερευνητικού Προγράμματος, Ε. Μουτσόπουλος - Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (εκδ.), Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2009.

5. Η Έννοια του Πολίτη στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Πρακτικά Συνεδρίου. Ε. Μουτσόπουλος - Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (εκδ.), Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2011.

6. Διαλέξεις Φιλοσοφίας, Ε. Μουτσόπουλος - Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (εκδ.), Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2012.

7. Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος – Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, 30 χρόνια από τον θάνατό του, Μαγούλα Σπάρτης, 25-29/5/2011, Ε. Μουτσόπουλος-Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (εκδ.) Μαγούλα Σπάρτης 25-29/5/2011 (υπό έκδοση).

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Διοργάνωση του μηνιαίου σεμιναρίου φιλοσοφίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής  Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών στον χώρο της φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης «Ε. Λαμπρίδη» από το 2008 μέχρι και σήμερα.
 • Διοργάνωση μηνιαίου σεμιναρίου, Κλεάνθους, Αποσπάσματα. Πρόγραμμα για την έκδοση στη νεοελληνική γλώσσα με μετάφραση και σχόλια του Στωικού φιλοσόφου Κλεάνθη (από το 2016).
 • Γραμματέας του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κ.Ε.Ε.Φ., Αριστοτέλης, διαχρονικώς και επιστημονικώς επίκαιρος, (συνδιοργάνωση με το Φινλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας και με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος » , Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 14 – 17 Ιανουαρίου 2017 (έναρξη προεργασίας 2015)
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου «Πέτρος Βράϊλας Αρμένης: 200 Χρόνια από τη γέννησή του « 1812/13-2013», Κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (30-31 Ιανουαρίου 2014)
 • Γραμματέας στου 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κ.Ε.Ε.Φ., Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος – Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, 30 χρόνια από τον θάνατό του, Μαγούλα Σπάρτης, 25-29/5/2011, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Π. Χάρη.
 • Γραμματέας στου 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κ.Ε.Ε.Φ., Η Έννοια του Πολίτη στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αλεξάνδρεια, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 4-6 Μαρτίου 2010.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Κοσμοχώρος και Φιλοσοφία, Αθήνα 27/9-1/10/2010.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,  Αποσπάσματα Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, 18-21/11/2010, του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 • Γραμματέας στου 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κ.Ε.Ε.Φ., Τύχη και Ελευθερία στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, αίθουσα Δρακοπούλου, 20 Οκτωβρίου 2006.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Ερευνητικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών για τη σύνταξη του β΄ τόμου του Λεξικού της προσωκρατικής φιλοσοφίας υπό την εποπτεία του Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου (1993-1994).

2. Ερευνητικό πρόγραμμα του R. Radice (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), σε συνεργασία με το Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών, για σύνταξη σχολιασμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τα Mετὰ τὰ φυσικὰ του Αριστοτέλη στον εικοστό αιώνα (1994-1995).

3. Ερευνητικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών Οι Φιλόσοφοι στο Αιγαίο, , Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 1998.

4. Ερευνητικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα, Τύχη και Ανάγκη στην Ελληνική Φιλοσοφία (2005)

5. Ερευνητικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα, Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (2008-2009).

6. Ερευνητικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα, Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τους νεότερους μέχρι και τον 17ο αιώνα (2013-2014).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

 1. Maria PROTOPAPAS-MARNELI La Rhétorique des Stoïciens, Paris, L’Harmattan, 2002
 2. Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ Ρητορική, Η επιστήμη των Στωικών, Αθήνα, Σμίλη, 2005
 3. Maria PROTOPAPAS-MARNELI, Montaigne, La vigueur du discours, Sur une influence de la Rhétorique Stoïcienne dans les Essais, Presse de l’Université de Laval, 2009.

 

ΑΡΘΡΑ

1) Montaigne et l’univers, Espace cosmique et Philosophie, Diotima, 21, 1993, σσ. 137-142.

2) Montaigne et les Stoïciens : sur une influence stoïcienne dans l’écriture des Essais, Revue Française de l’Histoire du livre, Paris, n.78-79, 1993, σσ. 163-167.

3) «Le dernier acte. La mort chez Montaigne », La vie et la mort, Poitiers, Société Poitevine de Philosophie, 1993, σσ. 311-314.

4)Γυναικεία βήματα στη φιλοσοφία του 3ου-2ου  αιώνα π. Χ. Αι αρχαίαι ημών πρόγονοι, Αθήνα, εκδ. Δήμου Αθηναίων, 1994.

5) Μύθος και παράδοση στην ποίηση της Κόριννας, Η παρουσία της γυναίκας στην ελληνική ποίηση, Αθήνα, εκδ. Δήμου Αθηναίων, 1995, σσ. 47-57.

6) «Φύση και Τέχνη κατά τους Στωικούς», Φιλοσοφία, 27-28, 1997-98, σσ. 203-212.

7) «Σοφήν σ’ έθρεψεν Ελλάς» (Ιφ. εν Ταύροις, στ. 1180): Τα δύο πρόσωπα της Ιφιγένειας, Γυναίκα και Μυθολογία, Αθήνα, εκδ. Δήμου Αθηναίων, 1998, σσ. 31-39.

8) La participation des « dormeurs » à l’achèvement de l’œuvre du monde, Cosmos et Philosophie 11, Prague, 2000 (σε ηλεκτρονική μορφή)

9) «Dieu auteur des guerres, Plutarque, Des contradictions des Stoïciens XXVIII : une autre conception de la paix », dans les Actes du XXVIII Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Paris, Vrin, 2000, σσ. 153-158.

10) L’homme habitant d’un univers stoïcien, Diotima, 29, 2001, σσ. 98-104.

11) Η παρουσία του ανθρώπου στο στωικό σύμπαν, Άθλον, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήναι, 2001, σσ. 200-207.

12) Η φύση του λόγου και ο φυσικός λόγος στο έργο του Παύλου Νιρβάνα, Η Σκόπελος τιμά τον Παύλο Νιρβάνα, Σκόπελος, εκδ. Λαογραφικού Μουσείου Σκοπέλου, 2002, σσ. 35-40.

13) Η συμμετοχή των παρ’ Ηρακλείτω “καθευδόντων” στο κοσμικό γίγνεσθαι, κατά τον Μάρκο Αυρήλιο, Φιλοσοφία, 32, 2002, σσ. 104-110.

14) Les traits de Zeus « Pandoros » selon l’Hymne à Zeus, de Cléanthe, in Religion and Rationalism in Ancient Greece, Kernos, 16, 2003, σσ. 191-195.

15) Κλεάνθους, Προς Αρίσταρχον (Διογένους Λαερτίου, Βίοι, VII, 174) Αρίσταρχος ο Σάμιος, Αθήνα, εκδ. Ε.Κ.Π.Α., 2003, σσ. 309-319.

16) Épictète, sur une éthique de l’espace cosmique, Diotima, 32, 2004, σσ. 127-133.

17) Sociabilité et société : le sage stoïcien, in Avenir et Raison, devenir des Rationalités, Paris, Vrin, 2004, σσ. 679-683.

18) « La raison ordonne toutes les choses de l’univers, (LACTANCE, De vera sapientia, c. 9)», Philosophical Inquiiry, Vol. 27, 2005 (In Honor of C. Despotopoulos), σσ. 157-162.

19) Zeno of Citium, in Meet the philosophers of ancient Greece: Everything you always wanted to know about ancient greek philosophy but didn't know who to ask, (P. F. O'Grady ed.), Cornwall, Ashgate, 2005, σσ. 171-174.

20) Olympiodorus’ Interpretation of Stoicism, Philosophy in Hellenistic Alexandria, Athens, Publications of the Greek Chapter of the Friends of the Bibliotheca Alexandrina, 2006, pp. 8-20.

21) «Logique et raison selon les Stoïciens», L΄homme et la réflexion, Paris, Vrin, 2006, σσ. 409-413.

22) Mary-Anne Zagdoun, La philosophie stoïcienne de l’art, Paris, CNRS, éditions, 2000, 304 pages, στο τεύχος του Πανεπιστημίου Παρισίων, το οποίο εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, Histara, Comptes-rendus, Sorbonne, Paris IV, 2007 (Link:http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=92).

23) Olympiodorus’ Inetrpretation of Stoicism, Revue roumaine de philosophie, t. 51, n. 1-2, 2007, σσ. 243-252 (επανέκδοση).

24) « Hasard et liberté selon les Philosophes du Portique», Φιλοσοφία, 38, 2008, σσ. 116-129.

25) « L’influence de la philosophie stoïcienne sur l’œuvre d’Adamantios Coray », Reflexao, n. 93, 2008, σσ. 113-122.

26) « Logos et raison selon les Stoïciens », Revue roumaine de philosophie, t. 53, n. 1-2, 2009, σσ. 121-125.

27) (Κριτική μελέτη) Livio ROSSETTI, I «sophoi» di Elea: Parmenide e Zenone, Bari, Levante Editori, 2009, 48 pp. (+30 p. Appendice iconografica, a cura di Francesco de Martino) Nova Tellus, 27.2, 2009, σσ. 237-242.

28) « Du moi et de l’autre dans la philosophie du Portique», Φιλοσοφία, 40, 2010, σσ. 331-337.

29) «Freedom and Intentionality according to the Stoics», News and Views, vol. 2, n. 3, 2010, σσ. 87-96.

30) « La notion stoïcienne de chaînon. Le cas d’Ériphyle. À propos du cratère d’Amphiaraos (Berl., Staatl. Mus. F 1655) Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, v. 4, 2010, σσ. 409-413.

31) « De la diversité des langues (grec et latin) à la diversité de signification : des Stoïciens à Cicéron, Terminologie II, (J.-J. Briu éd.), Paris, Peter Lang, 2012, σσ. 103-114.

32) L’actualité de la République platonicienne, Κοινωνική θεωρία-Social Theory, 2, Αθήνα, Παπαζήση, 2012, σσ. 137-149.

33) L’influence de la philosophie stoïcienne sur l’œuvre d’Adamantios Caray, Diotima, 40, 2012, σσ. 176-192.

34). Quelques considérations sur la Politeia platonicienne, Collatio, 10, 2012, σσ. 7-12.

35). Η ιδέα του θανάτου στον Montaigne και στον Rousseau, J.-J. Rousseau, 300 χρόνια από τη γέννησή του, υπό έκδοση στα Πρακτικά του ανωτέρω Συνεδρίου.

36) M.-A. ZAGDOUN, L’esthétique d’Aristote, 284 pages, ISBN : 978-2-271-07256-6, Paris, CNRS Editions, 2011, in Lien:http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1600 (étude critique publiée en ligne le 08-24-2012).

37) L’influence de la philosophie stoïcienne sur l’œuvre d’Adamantios Caray, Diotima, 40, 2012, σσ. 176-192.

38) Stoic Philosophy as a way of life for the Citizen of the Hellenistic Era: Affinities to the Present Social, Cultural and Ethical Crises, Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, τ. ΙΙ, σσ. 86-100.

39) Étude Critique. Une nouvelle approche de l’esthétique d’Aristote, M.-A. Zagdoun, Peitho/Examina Antiqua, 1 (3) 2012, σσ. 267-271.

40) La Notion de luxe (polyteleia) selon les Cyniques et les Stoïciens: Le personnage d’Héraclès, Philosophica, 11, 2013, σσ. 96-103.

41) H ιδέα του θανάτου στο έργο του Montaigne και του Rousseau: Μία στωική προσέγγιση, Φιλοσοφία, 43, 2013, σσ. 300-311.

42) La pérennité de la pensée de Ioannis N. Théodoracopoulos, Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος, Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαΐου 2011, εκδ. Ε. Μουτσόπουλος-Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Αθήνα, 2013, σσ. 35-43.

43) La théologie stoïcienne et l’Hymne à Zeus de Cléanthe, Χώρα, Revue d’études anciennes et médiévales, Centre Léon Robin CNRS, Paris-Sorbonne Χώρα, Revue d’études anciennes et médiévales, Centre Léon Robin CNRS, Paris-Sorbonne, 12, 2014, σσ. 229-247.

44) Les Philosophes de la mer Égée, selon E. Moutsopoulos, dans Evanghélos Moutsopoulos, Aspects de sa Philosophie, (sous la dir. de A. Glycofrydi-Leontsini), Paris, L’Harmattan, 2015, σσ.  75-79.

45) La conscience intentionnée, Étude Critique du livre homonyme de E. Moutsopoulos Philosophia, 46, 2016, σσ.  346-349.

46) Τα πάθη της ψυχής κατά τους Στωικούς και τον Γαληνό, Δωδώνη, 3, 37, 2014-2015, pp. 89-105.

47) La poétique platonicienne contre la poétique aristotélicienne, dans Aristote et le temps, P. Kênig (ed.), Heidelberg, (υπό έκδοση)

48) Héraclite chez Marc-Aurèle, dans La postérité de la philosophie présocratique (Chr. Vassalo ed.) AKAN-Einzelschriften (υπό έκδοση)

49) Le fondement aristotélicien de la rhétorique stoïcienne, Rhétorique et Justice, J.-M. Joubert (εκδ.) (υπό έκδοση)

50) Τα πάθη της ψυχής κατά τους Στωικούς και τον Γαληνό. Η μελαγχολία, Η πρόσληψη της αρχαίας φιλοσοφίας από τις απαρχές και μέχρι τον 1Ζ’ αιώνα, Αθήνα, Κ.Ε.Ε.Φ. Ακ. Αθηνών, (υπό έκδοση), σσ. 46-70.

51) La poetica di Aristotele come risposta a Platone, Milano, Atti del Convegno

« Aristotele e sfide del suo tempo» 2016, M. Zannatta-N. Scotti (eds) (υπό έκδοση)

52) Αριστοτέλης, περί ποιήσεως. Απαντήσεις στον Πλάτωνα, Φιλόλογος, ΑΠΘ, τ. 166 2016, σσ.  576-585.

53) Cléanthe d’Assos, sa vie et son œuvre, Actes du Colloque de l’Université de Vienne, mai, 2015 (sous la dir. de G. Karamanolis) (to be published)

54) Le fondement aristotélicien de la rhétorique stoïcienne, Rhétorique et justice, les éditions Classiques Garnier, 2017 (to be published)

55) Le fondement aristotélicien de la rhétorique stoïcienne, Actes du Colloque International, Aristotle Timeless and Scientifically Timely, 14-17.1.2017, (new issue)

56) Ernest Renan et Marc-Aurèle : sur la fin du monde antique, Mikolaj Domaradzki (éd.), Peitho. Examina Antiqua (new issue)σσ. 409-421.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Αρχαία Ελληνικά.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 100 ωρών: Αξιολόγηση/Πιστοποιητικό: Άριστα 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας