Σαμπετάϊ Bικτωρία


Σαμπετάϊ Bικτωρία
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

EKΠAIΔEYΣH

Πτυχίο: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα Aρχαιολογίας και Iστορίας της Tέχνης. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Σινσιννάτι, H.Π.A (1993). Μέλος του προγράμματος της Aμερικανικής Σχολής Kλασικών Σπουδών με σεμινάρια τοπογραφίας σε αρχαιολογικούς χώρους της Eλλάδας, Mικράς Aσίας, Aνατολίας και Kύπρου.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Aρχαιολογική Yπηρεσία του Yπουργείου Πολιτισμού (1993) κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό και μόνιμη τοποθέτηση σε οργανική θέση της Θ' Eφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Eρευνήτρια Δ, Γ και B βαθμίδας στο K.E.A. της Aκαδημίας Aθηνών (1996-2008).

2009- σήμερα: Eρευνήτρια A βαθμίδας στο K.E.A. της Aκαδημίας Aθηνών. Εποπτεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος “Corpus Vasorum Antiquorum”. Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Ταφικά σύνολα από την Ακραιφία Βοιωτίας».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Βιβλία

 • The Washing Painter. A Contribution to the Wedding and Genre Iconography in the Second Half of the Fifth Century B.C., Διδακτορική Διατριβή, University of Cincinnati 1993.
 • Corpus Vasorum Antiquorum, Thebes Museum 1 (Αθήνα 2001).
 • Corpus Vasorum Antiquorum, Benaki Museum 1 (Athens 2006).
 • S. Schierup, V. Sabetai (επιμ.), The Regional Production of Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria (Aarhus University Press 2014).

Β. Άρθρα

 • Xρονικά του AρχΔελτίου 49 (1994) [1999] 287-289.
 •  Xρονικά του Aρχ. Δελτίου 50 (1995) [2000] 301-304.
 •  Xρονικά του Aρχ. Δελτίου 51 (1996) [2001] 272-275.
 • "Aspects of Genre and Nuptial Imagery in Fifth Century Athens: Issues of Interpretation and Methodology", στο J. H. Oakley, W. D. E. Coulson, O. Palagia (eds.) Proceedings of the international conference Potters and Painters in Ancient Athens (1997) 319-335.
 • "Παιδικές Tαφές Aκραιφίας", Πεπραγμένα Γ' Συνεδρίου Bοιωτικών Mελετών Θήβα 1996, (Αθήνα 2000) 494-535.
 • “Marriage Boeotian Style”, Hesperia 67 (1998) 323-334.
 • “Mελαμβαφής και ύστερη ερυθρόμορφη κεραμική από νεκροταφείο της Bοιωτίας”, ΣT’ Eπιστημονική συνάντηση γιά την Eλληνιστική Kεραμική, Aπρίλιος 2000, Bόλος (Αθήνα 2004) 461-472.
 • [με τους Ε. Βλαχογιάννη και Α. Λάγια]: «Πολλαπλές ταφές από το νεκροταφείο της αρχαίας Ακραιφίας. Αρχαιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση», Δ’ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδιά 2000 (2008) 711-744.
 • “R. M. Burrows and P. N. Ure in Boeotia”, www.rdg.ac.uk/Ure/history/Sabetai_2006.pdf. Colloquium: “The Ure Museum, a Retrospective”, University of Reading 2006.
 • "Red-figured Vases at the Benaki Museum: reassembling fragmenta disjecta”, Μουσείο Μπενάκη 4 (2004) 15-37.
 • “Μarker-Vase or Burnt Offering? The Clay Loutrophoros in Context» στο: A. Tsingarida (επιμ.), A. Tsingarida (ed.), Shapes and Uses of Greek Vases (7th-4th centuries B.C.) (Université Libre de Bruxelles 2009) 291-306.
 • «Μικρά αγγεία, μικρές στιγμές: Ι. Οι ερυθρόμορφες αρυβαλλοειδείς λήκυθοι του Μουσείου Μπενάκη», Μουσείο Μπενάκη 6 (2006) [2007] 23-44.
 • «Attic, Boeotian or Euboean? An Orphan Skyphos from Rhitsona Revisited” στο: D. C. Kurtz et al. (επιμ.), Essays in Classical Archaeology for Eleni Hatzivassiliou 1977-2007 (Οxford 2008) 137-143.
 • “The Poetics of Maidenhood: Visual Constructs of Womanhood in Vase-Painting” στο: S. Schmidt-J. H. Oakley (επιμ.), Hermeneutik der Bilder- Beiträge zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei. CVA Deutschland Beiheft 4, (München 2009) 103-114. 
 • «Μικρά αγγεία, μικρές στιγμές: ΙI. Οι ερυθρόμορφες λήκυθοι του Μουσείου Μπενάκη», Μουσείο Μπενάκη 8 (2008) [2009] 123-149.
 • "Eros Reigns Supreme: Dionysos’ Wedding on a New Krater by the Dinos Painter", στο: R. Schlesier (επ.), A Different God? Dionysos and Ancient Polytheism, Berlin, (De Gruyter) 2011, 137-160.
 • “Women’s Ritual Roles in the Cycle of Life”, στο: N. Kaltsas-A. Shapiro (επ.), Worshiping Women (New York 2008) 289-297.
 • “Boeotian Red-figured Vases: Observations on their Contexts and Settings”, στο: S. Schierup – B. Bundgaard Rasmussen, Red-figure Pottery in its Ancient Setting, Gösta Enbom Monographs 2, Aarhus University Press 2012, 81-98.
 • «Looking at Athenian vases through the eyes of the Boeotians: copies, adaptations and local creations in the social and aesthetic culture of an Attic neighbour» στο S. Schmidt-A. Stähli (επιμ.), Vasenbilder im  Kulturtransfer, CVA Beiheft 5, Munich 2012, 121-137.
 • «Ψαράδες: οι παίδες και η θάλασσα» στο Ε. Κεφαλίδου-Δ. Τσιαφάκη, επιμ., Κεραμέως Παίδες, Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του. Θεσ/νίκη 2012, 49-60.
 • -«Ταφή νέας γυναίκας από την Ακραιφία: μια άωρη νεκρή του 4ου αιώνα π.Χ.». Με τη συμβολή της Α. Λάγια. Στο: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη & Κατερίνα Τζαναβάρη, (επιμ.),  Δινήεσσα.Tιμητικός τόμος για την ΚΡωμιοπούλου, Θεσ/νίκη 2012, 305-314.
 • “The wedding vases of the Athenians: a view from sanctuaries and houses», Mètis N.S. 12, 2014, 51-79.
 • “Sacrifice, Athletics, Departures and the Dionysiac Thiasos in the Boeotian City of Images” στο: S. Schierup, V. Sabetai (επιμ.), The Regional Production of Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria Gösta Enbom Monographs 4, Aarhus University Press (2014) 12-34.
 • «Η συλλογή αγγείων του Μουσείου Θηβών και η περίπτωση του αρχαίου νεκροταφείου της Ριτσώνας» στο: Β.  Αραβαντινός - Ε. Κουντούρη (επιμ.), 100 χρόνια Αρχαιολογικού Έργου  στη Θήβα, Αθήνα 2014, 65-84.
 • «Female Protomes from Chaironeia in Boeotia» στο: E. & Lafli  & A. Muller, (επιμ.), Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine. 2 : Iconographie et contextes, Presses Universitaires du Septentrion 2015, 149-163.
 • «Κεραμική και τμήμα κεράμωσης των κλασικών χρόνων από την Θηβαϊκή Καδμεία: διάσπαρτα τεκμήρια ενός ιερού». Σε συνεργασία με την Ε. Καρακίτσου. AΔελτ 65-66, 2010-2011, 281-298.
 • “Λευκά πουλιά της Βοιωτίας» σε συνεργασία με την Χ. Αβρονιδάκη. Στο Μ.  Γιαννοπούλου, Χρ. Καλλίνη (επιμ.), Ηχάδιν  Ι, Τιμητικός τόμος  για τη Στέλλα Δρούγου, Αθήνα 2016, σ. 6-50.
 • V. Sabetai, «Encountering Pan in the Wilderness: a Small Chous at the Benaki Museum», Kernos 31 (2018) 141-166.
 • V. Sabetai & C. Avronidaki, “The Six’s Technique in Boiotia. Regional Experiments in Technique and Iconography», Hesperia 87.2 (2018) 311–385.
 • V. Sabetai,  “The Transformation of the Bride in Attic Vase-Painting”, in C. Sulosky-Weaver & R. M. Gondek, επιμ., The Αncient Art of Transformation, Oxford, Oxbow Books 2019, 33-51.
 • V. Sabetai, “Pan, God of Wilderness, in Boeotian Landscapes: Fear, Laughter and Coming of Age”, Mythos 13, 2019, paragraphs 1-24. https://doi.org/10.4000/mythos.1379.
 • E. Nikita, Ch. Schrock, V. Sabetai, E. Vlachogianni: «Bioarchaeological perspectives to diachronic life quality and mobility in ancient Boeotia, central Greece: Preliminary insights from Akraiphia», International Journal of Osteoarchaeology 29.1, 2019, 26-35. https://doi.org/10.1002/oa.2710.
 • V. Sabetai, "Pêcheurs: les jeunes hommes et la mer", Images Re-vues [En ligne] 16, 2019, para 1-29 (Gestualité du Rituel). Traduction de V. Zachari. http://journals.openedition.org/imagesrevues/6261.
 • V. Sabetai, "Conventionalizing Wedding Imagery: A New Hydria in the Benaki Museum", in: E. Giudice & G. Giudice (eds.), STUDI MISCELLANEI DI CERAMOGRAFIA GRECA VI, Catania 2020, 107-130.
 • V. Sabetai, "Playing at the Festival: Aiora, a Swing Ritual", in V. Dasen & M. Vespa (éds.), Play and Games in Classical Antiquity. Definition, Transmission, Reception; Jouer dans l’Antiquité classique. Définition, Transmission, Réception, Presses Universitaires de Liège, 2021, 61-77.
 • V. Sabetai, “A Boeotian die in context: Gaming Pieces, Jewellery, Seals, Spindle Whorls and Bird Bowls in a Female Burial of Status”, in: B. Carè, V. Dasen, U. Schädler (eds.), Back to the Game: Reframing Play and Games in Context, XXI Board Game Studies Annual Colloquium, April, 24-26, 2018, Benaki Museum – Italian School of Archaeology at Athens, Lisbon, Associação Ludus, 2021, 147-177 (= Board Game Studies Journal, Volume 16, Issue 1, 159–195).
 • V. Sabetai, ‟Images in Dialogue: Picturing Identities in Boeotian Stone, Clay, and Metal”, in: J. M. Barringer & F. Lissarrague, eds., IMAGES AT THE CROSS-ROADS : MEDIA AND MEANING IN GREEK ART, Edinburgh Leventis Studies 10, Edinburgh University Press 2022, 346-375.
 • Τhe Archaeology of Play in Boeotia. A Contribution to the Ludic Culture of a Greek Region" in: V. Dasen, M. Vespa, eds., Toys as Cultural Artefacts in Ancient Greece, Etruria, and Rome, INSTRUMENTUM 75, Drémil-Lafage 2022, 153-172.
 • Bronze Rattles and Clay Shields for the Boeotian Child of the Elite: New Finds in Context" in: V. Dasen et Th. Daniaux, eds., "Locus Ludi: quoi de neuf sur la culture ludique antique?" Pallas 119, 2022, 43-74.
 • "Ptoiketas kalos”. A View from the Boeotian Grave”, Athenische Mitteilungen 134, 2019, 221-244
 • «Εισαγωγές, απομιμήσεις και ο ρόλος της εικονιστικής κεραμικής στη Βοιωτία: σκιαγραφώντας το πλαίσιο της έρευνας» στο Σ. Κατακούτα-Δ. Παλαιοθόδωρος, επιμ., ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Πρακτικά Συνεδρίου Βόλος, 2010, Πέτασος 3, 2023, 284-302

Γ. Βιβλιοκρισίες

 • “Κ. Καθάριου, Το εργαστήριο του Ζωγράφου του Μελεάγρου και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 2002»: Αρχαιογνωσίa 13 (2005) 267-276.
 • “C. Isler-Kerényi, Civilizing Violence, Freiburg-Göttingen 2004”: Αρχαιογνωσίa 13 (2005) 277-281.
 • “O. Borgers, The Theseus Painter: Style, Shapes and Iconography, Amsterdam 2004”: AJA 113, 2009, 295-296.
 • “M.-C. Villanueva, ed., Images mises en forme, Mètis, N.S.7, Paris-Athènes 2009 » : Revue Archéologique2010/2, 367-369.
 • “E. Hofstetter-Dolega, CVA Dresden 2, [D 97] Munich 2015»: AJA 120.4 (2016) (http://www.ajaonline.org/)

Δ. Λήμματα

 • Athenian Potters and Painters, Catalogue of the Exhibit, 1994 (αρ. 19-20. 25-28: λήμματα καταλόγου γιά την έκθεση αγγείων που πλαισίωσε το συνέδριο Potters and Painters in Ancient Athens.
 • “Aliments sagrats. Alimentos sagrados. Sacred foods”. Exhibition catalogue. Barcelona 2001, αρ. 140, 152, σελ. 240 και αρ. 164, σελ. 246.
 • R. Todd (ed.), “Dictionary of British Classicists”, Glasgow, Thoemmes Press 2004, Λήμματα για τους P. N. Ure και R. M. Burrows.
 • The Greeks. Art Treasures from the Benaki Museum, Athens, Exhibition catalogue. Lisbon 27/9/2007 to6/1/2008, Λισσαβώνα 2007, αρ. 38, σελ. 84-85,  αρ. 39,  σελ. 86-87, αρ. 46,  σελ. 100-101.
 • «Μυκαλησσός (Αρχαιότητα)», 2011, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία. URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=14442

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73
Τηλ. 210 3664 640

Fax: 210 3602 448

e-mail: vsabetai@academyofathens.gr