Σολωμός Σταύρος


Σταύρος Σολωμός
Ερευνητής Γ΄

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές - Σταδιοδρομία

Ο Σταύρος Σολωμός είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ, 2001) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος / Μετεωρολογία (ΕΚΠΑ 2003) και διδακτορικό στην Φυσική της Ατμόσφαιρας / Ανάπτυξη ατμοσφαιρικών μοντέλων (ΕΚΠΑ 2011). Από το 2006 έως το 2013 εργάστηκε ως υποψήφιος διδάκτορας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Μοντέλων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2013-2020 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA). Από το 2020 είναι Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. 

Έρευνα και διδασκαλία

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μοντελοποίηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών για τη μελέτη φαινομένων που εκτείνονται από πλανητική μέχρι μέση και τοπική κλίμακα. Έχει 58 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h-index =19. Scopus). Έχει >80 εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές και πλήθος τεχνικών εκθέσεων. Είναι κριτής σε 17 επιστημονικά περιοδικά και κριτής ερευνητικών προτάσεων. Έχει συμμετάσχει σε 11 διεθνείς πειραματικές εκστρατείες σχετικές με τη μελέτη της ατμόσφαιρας ως υπεύθυνος για την μοντελοποίηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών. Ανήκει στην ομάδα ανάπτυξης του ατμοσφαιρικού μοντέλου RAMS-ICLAMS του ΕΚΠΑ και των ατμοσφαιρικών μοντέλων FireHUB και DustHUB στο κέντρο διαχείρισης φυσικών καταστροφών BEYOND του ΕΑΑ. Έχει συμμετοχή σε >30 Ερευνητικά Προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • MegDeth, ΕΛΙΔΕΚ (2021-2024), που ασχολείται με τη μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης, (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 • SALAM-MED, EU PRIMA (2022-2025), Sustainable Approaches to LAnd and water Management in MEditerranean Drylands, (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 
 • ΒΙΟΑΣΤΥ, ΕΣΠΑ (2022-2023), Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Βιοκλιματικού σχεδιασμού για την βΙωσιμότητα και ανθεκτικΟτητα του ΑΣΤικοΥ Περιβάλλοντος στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει:

 • Τη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Κλιματική Αλλαγή" ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2022- )
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος “Δυναμική - Συνοπτική Μετεωρολογία” στο τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ ως Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής (αυτοδύναμη διδασκαλία, ΠΔ 407/80, τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ) για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018
 • Διδάσκων από το 2015 - 2019 στα μαθήματα “Earth System Science” και “Space Applications” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (https://www.webofscience.com/wos/author/record/870702)

 • Gidarakou, M.; Papayannis, A.; Kokkalis, P.; Evangeliou, N.; Vratolis, S.; Remoundaki, E.; Groot Zwaaftink, C.; Eckhardt, S.; Veselovskii, I.; Mylonaki, M.; Argyrouli, A., Eleftheriadis, K., Solomos, S., Gini, M., Optical and Microphysical Properties of the Aerosols during a Rare Event of Biomass-Burning Mixed with Polluted Dust. Atmosphere 202415, 190. https://doi.org/10.3390/atmos15020190
 • Maria Mylonaki, Maria Gini, Maria Georgopoulou, Marika Pilou, Eleftheria Chalvatzaki, Stavros Solomos, Evangelia Diapouli, Elina Giannakaki, Mihalis Lazaridis, Spyros N. Pandis, Athanasios Nenes, Konstantinos Eleftheriadis, Alexandros Papayannis, Wildfire and African dust aerosol oxidative potential, exposure and dose in the human respiratory tract, Science of The Total Environment, Volume 913, 2024, 169683, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169683.
 • Stavros Solomos, Christos Spyrou, Africa Baretto, Emilio Cuevas, Sergio Rodríguez, Yenny González, Marina Neophytou, Petros Mouzourides, Nicolaos Bartsotas, Christina Kalogeri, Slobodan Nickovic, Goran Pejanovic, Bojan Cvetkovic, Vassilis Amiridis, Olga Sykioti, Antonis Gkikas, Christos Zerefos, The Development of METAL-WRF Regional Model for the Description of Dust Mineralogy in the Atmosphere. Atmosphere 2023, 14, 1615. https://doi.org/10.3390/atmos14111615
 • Amiridis, V., Kampouri, A., Gkikas, A., Misios S., Gialitaki A., Marinou E.,  Rennie M., Benedetti A., Solomos S., Zanis P., Vasardani O., Eleftheratos K., Paschou P., Georgiou T., Scollo S., Mona L., Papagiannopoulos N., Retscher C., Parrinello P., Straume A.G., Aeolus winds impact on volcanic ash early warning systems for aviation. Sci Rep 13, 7531 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-34715-6
 • Masoom, A., Fountoulakis, I., Kazadzis, S., Raptis, I.-P., Kampouri, A., Psiloglou, B. E., Kouklaki, D., Papachristopoulou, K., Marinou, E., Solomos, S., Gialitaki, A., Founda, D., Salamalikis, V., Kaskaoutis, D., Kouremeti, N., Mihalopoulos, N., Amiridis, V., Kazantzidis, A., Papayannis, A., Zerefos, C. S., and Eleftheratos, K.: Investigation of the effects of the Greek extreme wildfires of August 2021 on air quality and spectral solar irradiance, Atmos. Chem. Phys., 23, 8487–8514, https://doi.org/10.5194/acp-23-8487-2023, 2023.
 • Benedetto De Rosa, Francesco Amato, Aldo Amodeo, Giuseppe D’Amico, Claudio Dema, Alfredo Falconieri, Aldo Giunta, Pilar Gumà-Claramunt, Anna Kampouri, Stavros Solomos, Michail Mytilinaios, Nikolaos Papagiannopoulos, Donato Summa, Igor Veselovskii, Lucia Mona, Characterization of Extremely Fresh Biomass Burning Aerosol by Means of Lidar Observations, Remote Sens. 2022, 14, 4984. https://doi.org/10.3390/rs14194984, 2022
 • Kapsomenakis J., Douvis C., Poupkou A., Zerefos S., Solomos S., Stavraka T., Melis N. S., Kyriakidis E., Kremlis G., Zerefos C.,Climate change threats to cultural and natural heritage UNESCO sites in the Mediterranean, Environment, Development and Sustainability, 1573-2975, https://doi.org/10.1007/s10668-022-02677-w, 2022
 • Drakaki, E., Amiridis, V., Tsekeri, A., Gkikas, A., Proestakis, E., Mallios, S., Solomos, S., Spyrou, C., Marinou, E., Ryder, C. L., Bouris, D., and Katsafados, P.: Modeling coarse and giant desert dust particles, Atmos. Chem. Phys., 22, 12727–12748, https://doi.org/10.5194/acp-22-12727-2022, 2022
 • Adam M., Fragkos K., Solomos S., Belegante L., Andrei S., Talianu C., Marmureanu L., Antonescu B., Ene D., Nicolae  V., Amiridis V. Methodology for Lidar Monitoring of Biomass Burning Smoke in Connection with the Land Cover. Remote Sens. 2022, 14, 4734. https://doi.org/10.3390/rs14194734 
 • Spyrou, C.; Solomos, S.; Bartsotas, N.S.; Douvis, K.C.; Nickovic, S. Development of a Dust Source Map for WRF-Chem Model Based on MODIS NDVI. Atmosphere 202213, 868. https://doi.org/10.3390/atmos13060868
 • Papanikolaou, C.-A.; Kokkalis, P.; Soupiona, O.; Solomos, S.; Papayannis, A.; Mylonaki, M.; Anagnou, D.; Foskinis, R.; Gidarakou, M. Australian Bushfires (2019–2020): Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing. Atmosphere 202213, 867. https://doi.org/10.3390/atmos13060867
 • Ravan, P., Ahmady-Birgani, H., Solomos, S., Yassin, M. F., & Abasalinezhad, H. (2022). Wet scavenging in removing chemical compositions and aerosols: A case study over the Lake Urmia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127, e2021JD035896. https://doi. org/10.1029/2021JD035896   
 • Solomos, S., Lida Dimitriadou, John Kapsomenakis, Ioannis Binietoglou, Panagiotis Nastos, Christos Zerefos, Development of the weather and climate service “CRITERION” for the touristic sector in e-SHAPE,  FMI’s Climate Bulletin: Research Letters, Volume: 4, Issue: 1, DOI: https://doi.org/10.35614/ISSN-2341-6408-IK-2022-03-RL , 2022
 • Solomos, S.; Nastos, P.T.; Emmanouloudis, D.; Koutsouraki, A.; Zerefos, C. A Modeling Study on the Downslope Wind of “Katevatos” in Greece and Implications for the Battle of Arachova in 1826. Atmosphere 202112, 993. https://doi.org/10.3390/atmos12080993
 • Dimitriou, K., Bougiatioti, A., Ramonet, M., Pierros, F., Michalopoulos, P.,Liakakou, E., Solomos, S., Quehe, P.-Y., Delmotte, M., Gerasopoulos, E., Kanakidou, M., Mihalopoulos,N., Greenhouse gases (CO2 and CH4) at an urban background site in Athens, Greece: Levels,sources and impact of atmospheric circulation, Atmospheric Environment, 2021,  https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2021.118372
 • Nickovic, S., Cvetkovic, B., Petković, S. Amiridis, V., Pejanović, G., Solomos, S., Marinou, E., Nikolic, J., Cloud icing by mineral dust and impacts to aviation safety. Sci Rep 11, 6411 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-85566-y 
 • Kokkalis, P.; Soupiona, O.; Papanikolaou, C.-A.; Foskinis, R.; Mylonaki, M.; Solomos, S.; Vratolis, S.; Vasilatou, V.; Kralli, E.; Anagnou, D.; Papayannis, A. Radiative Effect and Mixing Processes of a Long-Lasting Dust Event over Athens, Greece, during the COVID-19 Period. Atmosphere 202112, 318. https://doi.org/10.3390/atmos12030318
 • Konsta, D.; Tsekeri, A.; Solomos, S.; Siomos, N.; Gialitaki, A.; Tetoni, E.; Lopatin, A.; Goloub, P.; Dubovik, O.; Amiridis, V.; Nastos, P. The Potential of GRASP/GARRLiC Retrievals for Dust Aerosol Model Evaluation: Case Study during the PreTECT Campaign. Remote Sens. 202113, 873. https://doi.org/10.3390/rs13050873
 • Varlas, G.; Marinou, E.; Gialitaki, A.; Siomos, N.; Tsarpalis, K.; Kalivitis, N.; Solomos, S.; Tsekeri, A.; Spyrou, C.; Tsichla, M.; et al. Assessing sea-state effects on sea-salt aerosol modeling in the lower atmosphere using lidar and in-situ measurements. Remote Sens. 2021, 13, 614. https://doi.org/10.3390/rs13040614
 • Raptis, I.-P.; Eleftheratos, K.; Kazadzis, S.; Kosmopoulos, P.; Papachristopoulou, K.; Solomos, S. The Combined Effect of Ozone and Aerosols on Erythemal Irradiance in an Extremely Low Ozone Event during May 2020. Atmosphere 202112, 145. https://doi.org/10.3390/atmos12020145
 • Kampouri, A.; Amiridis, V.; Solomos, S.; Gialitaki, A.; Marinou, E.; Spyrou, C.; Georgoulias, A.K.; Akritidis, D.; Papagiannopoulos, N.; Mona, L.; Scollo, S.; Tsichla, M.; Tsikoudi, I.; Pytharoulis, I.; Karacostas, T.; Zanis, P. Investigation of Volcanic Emissions in the Mediterranean: “The Etna–Antikythera Connection”. Atmosphere 202112, 40. https://doi.org/10.3390/atmos12010040
 • Zerefos, C.S., Solomos, S., Kapsomenakis, J., Poupkou A., Dimitriadou L., Polychroni I.D., Kalabokas P., Philandras C.M., Thanos D., Lessons learned and questions raised during and post-COVID-19 anthropopause period in relation to the environment and climate. Environ Dev Sustain (2020). https://doi.org/10.1007/s10668-020-01075-4
 • Zerefos, C.; Solomos, S.; Melas, D.; Kapsomenakis, J.; Repapis, C. The Role of Weather during the Greek–Persian “Naval Battle of Salamis” in 480 B.C.. Atmosphere 2020, 11, 838., 2020
 • Solomos S., A. Gialitaki, E. Marinou, E. Proestakis, V. Amiridis, Holger Baars, Mika Compula, Albert Ansmann, Modeling and remote sensing of an indirect Pyro-Cb formation and biomass transport from Portugal wildfires towards Europe, Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.03.009 , 2019
 • Solomos, S., Abuelgasim, A., Spyrou, C., Binietoglou, I., and Nickovic, S.: Development of a dynamic dust source map for NMME-DREAM v1.0 model based on MODIS Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over the Arabian Peninsula, Geosci. Model Dev., 12, 979–988, https://doi.org/10.5194/gmd-12-979-2019, 2019
 • Solomos, S., Bougiatioti, A., Soupiona, O., Papayannis, A., Mylonaki, M., Papanikolaou, C., Argyrouli, A., Nenes, A., Effects of regional and local atmospheric dynamics on the aerosol and CCN load over Athens, Atmospheric Environment (2018), doi: https://doi.org/10.1016/ j.atmosenv.2018.10.025., 2018
 • Solomos, S., Kalivitis, N., Mihalopoulos, N., Amiridis, V., Kouvarakis, G., Gkikas, A., Binietoglou, I., Tsekeri, A., Kazadzis, S., Kottas, M., Pradhan, Y., Proestakis, E., Nastos, P.T., Marenco, F. From Tropospheric Folding to Khamsin and Foehn Winds: How Atmospheric Dynamics Advanced a Record-Breaking Dust Episode in Crete. Atmosphere 2018, 9, 240., 2018
 • Solomos, S., Ansmann, A., Mamouri, R.-E., Binietoglou, I., Patlakas, P., Marinou, E., and Amiridis, V.: Remote sensing and modelling analysis of the extreme dust storm hitting the Middle East and eastern Mediterranean in September 2015, Atmos. Chem. Phys., 17, 4063-4079, doi:10.5194/acp-17-4063-2017, 2017
 • Zerefos, C. S., Eleftheratos, K., Kapsomenakis, J., Solomos, S., Inness, A., Balis, D., Redondas, A., Eskes, H., Allaart, M., Amiridis, V., Dahlback, A., De Bock, V., Diémoz, H., Engelmann, R., Eriksen, P., Fioletov, V., Gröbner, J., Heikkilä, A., Petropavlovskikh, I., Jarosławski, J., Josefsson, W., Karppinen, T., Köhler, U., Meleti, C., Repapis, C., Rimmer, J., Savinykh, V., Shirotov, V., Siani, A. M., Smedley, A. R. D., Stanek, M., and Stübi, R.: Detecting volcanic sulfur dioxide plumes in the Northern Hemisphere using the Brewer spectrophotometers, other networks, and satellite observations, Atmos. Chem. Phys., 17, 551-574, doi:10.5194/acp-17-551-2017, 2017
 • Solomos, S., V. Amiridis, P. Zanis, E. Gerasopoulos, F.I. Sofiou, T. Herekakis, J. Brioude, A. Stohl, R.A. Kahn, C. Kontoes, Smoke dispersion modeling over complex terrain using high resolution meteorological data and satellite observations – The FireHub platform , Atmospheric Environment, Volume 119, October 2015, Pages 348–361, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.08.066, 2015
 • Amiridis V., E. Marinou, A. Tsekeri, U. Wandinger, A. Schwarz, E. Giannakaki, R. Mamouri, P. Kokkalis, I. Binietoglou, S. Solomos, T. Herekakis, S. Kazadzis, E. Gerasopoulos, D. Balis, A. Papayannis, C. Kontoes, K. Kourtidis, N. Papagiannopoulos, L. Mona, G. Pappalardo, O. Le Rille, and A. Ansmann LIVAS: a 3-D multi-wavelength aerosol/cloud climatology based on CALIPSO and EARLINET, Atmos. Chem. Phys., 15, 7127-7153, https://doi.org/10.5194/acp-15-7127-2015, 2015
 • Solomos, S., Kallos, G., Mavromatidis, E., Kushta, J.: “Density Currents as a Desert Dust Mobilization Mechanism”, Atmos. Chem. Phys., 12, 11199–11211, doi:10.5194/acp-12-11199-2012, 2012
 • Solomos, S., Kallos, G., Kushta, J., Astitha, M., Tremback, C., Nenes, A., Levin, Z.: An integrated modeling study on the effects of mineral dust and sea salt particles on clouds and precipitation, Atmos. Chem. Phys., 11, 873–892,  doi:10.5194/acp-11-873-2011, 2011

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων:

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

 

Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας

Βασ. Σοφίας 79, Αθήνα 11521

Τηλ:  210 8832048 (εσωτ. 26)

E-mail: ssolomos@academyofathens.gr